Cysylltu â ni

Gwobrau

Fantastico! Vassiliou yn llongyfarch Sorrentino ôl La bellezza grande yn cipio Oscar

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiynydd Ewropeaidd Androulla Vassiliou wedi llongyfarch y cyfarwyddwr-sgriptiwr Eidalaidd Paolo Sorrentino y mae ei epig gyda chefnogaeth yr CYFRYNGAU La grande bellezza (Yr Harddwch Mawr) enillodd yr Oscar am y Ffilm Ieithoedd Tramor Orau yn 86fed Gwobrau'r Academi neithiwr yn Hollywood.

Mae'r ffilm, sy'n serennu Toni Servillo fel socialite 65 oed yn myfyrio ar ei fywyd yn Rhufain, wedi derbyn mwy na € 300,000 hyd yma gan raglen MEDIA yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer datblygu a dosbarthu ffilmiau. Enwebwyd cyfanswm o saith teitl a gefnogir gan yr CYFRYNGAU ar gyfer Oscars mewn chwe chategori.

Wrth ysgrifennu ar Twitter y bore yma, dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Roedd yn bleser mawr gennyf drosglwyddo'r Wobr Ffilm Ewropeaidd orau i Yr Harddwch Mawr by Sorrentino fis Rhagfyr diwethaf. Nawr rwyf wrth fy modd ei fod wedi derbyn yr Oscar hefyd am y ffilm dramor orau. Fantastico! "

hysbyseb

La Grande Bellezza, a berfformiwyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Cannes 2013, yn gyd-gynhyrchiad Eidalaidd (Medusa Film, Indigo Film) a Ffrangeg (Babe Film). Yn ogystal ag ennill pedair gwobr yng Ngwobrau Ffilm Ewrop ym Merlin fis Rhagfyr diwethaf (ffilm, cyfarwyddwr, actor, golygydd) gorau, mae hefyd wedi ennill y categori ffilm dramor orau yn y Golden Globes a Gwobrau Ffilm yr Academi Brydeinig (BAFTAs).

Cafodd gwneuthurwyr ffilmiau Ewropeaidd noson dda yn yr Oscars. Aeth y wobr Llun Gorau i Blynyddoedd 12 a Slave gan y cyfarwyddwr Prydeinig Steve McQueen, tra’n ddrama ofod Disgyrchiant, a ffilmiwyd yn Stiwdios Pinewood a Shepperton ger Llundain, enillodd saith Oscars, gan gynnwys cyfeiriad (Alfonso Cuarón) a gwobrau technegol am sinematograffi, golygu ffilmiau, effeithiau gweledol, golygu sain, cymysgu sain a sgôr.

Mr Hublot gan gyfarwyddwyr Ffrainc Laurent Witz ac Alexandre Espigares, enillodd yr Oscar am Animated Short. Mae'r animeiddiad yn cynnwys cymeriad a grëwyd gan y cerflunydd Gwlad Belg Stéphane Halleu.

hysbyseb

Cefndir

Ffilmiau gyda chefnogaeth MEDIA a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Academi 86th

Ffilm orau

Philomena gan Stephen Frears (Y Deyrnas Unedig, Ffrainc, UDA)

Dyfarnwyd € 402,000 o ddosbarthiad MEDIA

Ffilm Iaith Dramor Orau

La Grande Bellezza (Yr Harddwch Mawr) gan Paolo Sorrentino (Yr Eidal, Ffrainc)

Dyfarnwyd € 314,000 o ddatblygu a dosbarthu CYFRYNGAU

Jagten (Yr Helfa) gan Thomas Vinterberg (Denmarc)

Dyfarnwyd € 662,000 o ddatblygiad MEDIA, i2i a'i ddosbarthu

Manquante L'Image (Y Llun ar Goll) gan Rithy Panh (Cambodia, Ffrainc)

Dyfarnwyd € 54,000 o ddosbarthiad MEDIA

Mae'r Dadansoddiad Cylch Broken gan Felix Van Groeningen (Gwlad Belg)

Dyfarnwyd € 388,000 o ddosbarthiad MEDIA

Ffilm Nodwedd Animeiddiedig Orau

Ernest a Celestine gan Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner (Ffrainc, Gwlad Belg)

Dyfarnwyd € 184,000 o ddatblygu a dosbarthu CYFRYNGAU

Nodwedd Ddogfennol Orau

Mae Deddf Lladd gan Joshua Oppenheimer (Denmarc, Norwy, y Deyrnas Unedig)

Dyfarnwyd € 172,000 o ddosbarthiad MEDIA

Actores orau

Judi Dench dros Philomena

Dylunio Gwisgoedd

Michael O'Connor am Y Fenyw Anweledig

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd: Ewrop greadigol
Gwefan Androulla Vassiliou
Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd