Cysylltu â ni

Sinema

Cannes i sgrinio ffilmiau 21 gefnogi gan gronfa MEDIA Creative Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cannes_media_filmsBydd mwy nag 20 o ffilmiau a gyfarwyddir gan rai o'r enwau mwyaf yn sinema Ewrop ac a gefnogir gan raglen MEDIA Ewrop Greadigol yr UE yn cael eu dangos yn 67ain Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cannes (14-25 Mai), gan gynnwys saith ffilm mewn cystadleuaeth am y brif wobr, y Palme d'Or.

Androulla Vassiliou (llun), y comisiynydd diwylliant Ewropeaidd, fydd yn yr ŵyl i gyflwyno trydydd Prix MEDIA 'blynyddol yr Undeb Ewropeaidd i gyfarwyddwr a chynhyrchydd y prosiect ffilm newydd gorau a gefnogir gan Creative Europe. Bydd yr enillwyr yn cael eu dadorchuddio mewn seremoni yn y Palais des Festivals ar 17 Mai. Bydd y comisiynydd hefyd yn cynnal cyfarfodydd gyda gwneuthurwyr ffilmiau ifanc a ffigurau'r diwydiant i drafod y rhaglen Ewrop Greadigol newydd, a lansiwyd ym mis Ionawr gyda chyllideb o bron i € 1.5 biliwn dros y saith mlynedd nesaf - 9% yn uwch na'r lefelau blaenorol. Yn ogystal, bydd yn annerch dadl a drefnwyd gan y Comisiwn ar ehangu'r gynulleidfa ar gyfer ffilmiau Ewropeaidd a bydd y Comisiynydd yn westai arbennig yn agoriad y detholiad 'Pythefnos Cyfarwyddwyr' (La Quinzaine des Réalisateurs) ar 15 Mai.

"Rwy'n falch iawn bod ffilmiau Ewropeaidd a ddewiswyd i'w hariannu gan MEDIA unwaith eto dan y chwyddwydr yn Cannes. Bydd mwy na 50% o'n rhaglen Ewrop Greadigol newydd yn cefnogi datblygu a dosbarthu ffilmiau Ewropeaidd, yn ogystal â hyfforddiant i wneuthurwyr ffilm a thechnegwyr. mae buddsoddiad yn warant o amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol, mwy o ddewis i bobl sy'n mynd i'r sinema a diwydiant mwy cystadleuol. Rwy'n falch fy mod wedi cyflawni cynnydd yn y gyllideb ar gyfer Ewrop Greadigol ar adeg pan mae llawer yn torri gwariant ar ddiwylliant, i fod wedi chwarae rhan gref. rôl wrth amddiffyn yr eithriad diwylliannol ac wrth helpu i sicrhau bod ein rheolau cymorth gwladwriaethol newydd yn parhau i gefnogi cyllid cyhoeddus ar gyfer gwneud ffilmiau, "meddai Vassiliou, cyn yr ymweliad olaf â Cannes yn rhinwedd ei swydd fel comisiynydd diwylliant.

hysbyseb

Ymhlith y ffilmiau a gefnogir-MEDIA ddewiswyd y ffilm a ddewiswyd i agor yr ŵyl, Grace de Monaco, Serennu Nicole Kidman fel yr arwres Hollywood a briododd yn dywysog. Mae'r lleill (gweler y rhestr lawn isod) yn cynnwys datganiadau newydd drwy arwain gyfarwyddwyr Ewropeaidd megis Michel Hazanavicius (enillydd bum Oscars yn 2012 am Mae'r Artist), Mike Leigh (enillydd Palme d'Or 1996 ar gyfer Cyfrinachau a Gorweddion), Ken Loach (2006 Palme d'Or am Y Gwynt Bod Ysgwyd y Haidd), y chwedlonol Jean-Luc Godard a Jean-Pierre o Wlad Belg a Luc Dardenne (enillwyr Palme d'Or 1999 ar gyfer Rosetta a 2011 Grand Prix ar gyfer Le Gamin au Velo). Wim Wenders (enillydd Palme d'Or 1984 ar gyfer Paris, Texas) yn cael ei gynrychioli yn yr adran 'Un Certain Regard'.

Mae'r ffilmiau ariennir gan yr UE 21 i gael eu sgrinio yn Cannes yn cynrychioli amrywiaeth o wledydd Ewropeaidd, ieithoedd, genres a doniau. Hyd yn hyn, maent wedi derbyn cyfanswm o fwy na € 1.3 miliwn mewn cyllid gan MEDIA - ond mae'r ffigur hwn yn debygol o gynyddu'n sylweddol oherwydd eu cysylltiad yn yr ŵyl a chyfranogaeth gan dosbarthwyr.

Ewrop greadigol

hysbyseb

Ewrop Greadigol yw'r bumed genhedlaeth o raglenni cyllido'r UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'n cyfuno rhaglenni CYFRYNGAU a Diwylliant yr UE. Bydd y rhaglen yn dyrannu o leiaf 56% o'i chyllideb ar gyfer is-raglen MEDIA. Mae MEDIA yn cefnogi datblygu, dosbarthu a hyrwyddo cynnwys a gynhyrchir gan ddiwydiannau ffilm a chlyweledol yr UE. Un o'i brif nodau yw helpu gwneuthurwyr ffilmiau Ewropeaidd i gyrraedd marchnadoedd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol ac Ewropeaidd.

Bydd Creadigol Ewrop yn darparu cyllid ar gyfer o leiaf 250,000 artistiaid a gweithwyr proffesiynol diwylliannol, sinemâu 2,000, ffilmiau 800 a chyfieithiadau llyfr 4,500. Bydd hefyd yn lansio cyfleuster gwarant ariannol newydd sy'n galluogi busnesau diwylliannol a chreadigol bach i gael hyd at € 750m mewn benthyciadau banc.

Er 1991, mae MEDIA (acronym ar gyfer 'Mesures pour brosnachadhger le développement de l'industrie audiovisuelle' - Mesurau i annog datblygiad y diwydiant clyweledol) wedi buddsoddi € 1.7bn mewn datblygu, dosbarthu, hyfforddi ac arloesi ffilm gyda'r nod o wella'r amrywiaeth a chystadleurwydd rhyngwladol y diwydiant ffilm a chlyweledol Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd: Ewrop greadigol
Gwefan Androulla Vassiliou
Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU
Atodiad 1: Rhestr o ffilmiau MEDIA a ddewiswyd ar gyfer Gwyl Ffilm Cannes

                 

ffilm agoriadol

Grace de Monaco(Allan o Gystadleuaeth) Olivier Dahan FR

cystadleuaeth swyddogol

SILS Maria Olivier Assayas FR
Deux Jours, Une Nuit Jean-Pierre DARDENNE,Luc DARDENNE BE
Adieu Langage Au Jean-Luc Godard CH
Neuadd Jimmy ken Loach UK
Chwilio Michel Hazanavicius FR
Mr Turner Mike Leigh UK
Le Meraviglie Alice Rohrwacher IT

Allan Cystadleuaeth

  Yn Enw'r fy Ferch (L'Homme qu'on aimait trop) André Téchiné FR  
dangosiadau Midnight
yr Iachawdwriaeth Kristian Levring DK
Dangosiadau arbennig

Caricaturistes - Fantassins de la Démocratie Stéphanie Valloatto FR
 
 
Un Regard rhai
Mae Halen y Ddaear Wenders Wim FR
Pobl Bird Pascale Ferran FR
amour Fou Jessica Hausner AT, DE, LU
Xenia Panos Koutras GR
Hermosa Juventud Jaime Rosales ES
Turist Ruben Ostlund SE
 
 

Semaine de la Beirniadaeth

Pan fydd anifeiliaid Dream (NAR Dyrene Drømmer) Jonas Alexander Arnby DK

Pythefnos y Cyfarwyddwyr

Alelwia Fabrice du Welz BE
Y Frenhines a'r Wlad John Boorman  UK
Balchder Matthew Warchus  UK

Atodiad 2:

Ffilmiau gyda chefnogaeth MEDIA a dderbyniodd y Palme d'Or

2013: Bywyd Adele (Blue yw'r gwresog Lliw) - Abdellatif Kechiche (Ffrainc / Gwlad Belg / Sbaen)

2012: Amour - Michael Haneke (Awstria / Ffrainc)

2009: Band Weisse Das (Le Blanc Ruban) - Michael Haneke (Awstria / Yr Almaen)

2008: Entre Les Murs - Laurent Cantet (Ffrainc)

2007: Misoedd 4, 3 Weeks a Diwrnodau 2 (4 Mois, Jours 3, 2 Semaines) - Cristian Mungiu (Romania)

2006: Y Gwynt Bod Ysgwyd y Haidd (Le Cent Se Lefel) - Ken Loach (United Kingdom)

2005: L'Enfant - Jean-Pierre et Luc DARDENNE (Gwlad Belg)

2002: Y Pianydd (Le Pianiste) - Roman Polanski (Ffrainc / Yr Almaen / Gwlad Pwyl / DU)

2001: La Stanza Del Figlio (La Chambre du Fils) - Nanni Moretti (Yr Eidal)

2000: Dancer in the Dark - Lars Von Trier (Denmarc)

Sinema

Oscars 2021: Enillodd dwy ffilm a gefnogir gan yr UE y gwobrau enwog

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr rhifyn eleni o’r Oscars ar 25 Ebrill yn ystod y Seremoni Gwobrau Academi 93ain, gyda dwy ffilm wedi'u cyd-ariannu gan yr UE yn ennill tair gwobr. Y Tad gan Florian Zeller gipiodd y wobr am y Sgrinlun wedi'i Addasu Orau gan Florian Zeller a Christopher Hampton, yn ogystal â'r Actor Gorau ar gyfer rôl Syr Anthony Hopkins. Ar ben hynny, Cyffur - Rownd arall gan Thomas Vinterberg, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i'w ddatblygiad a'i ddosbarthiad, enillodd y wobr am y Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Llongyfarchiadau! Yn haeddiannol ac wedi'i wneud yn dda gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yn rhifyn eleni o'r Oscars - llwyddiant rhyfeddol i gynyrchiadau Ewropeaidd yn eu cyfanrwydd. Mae'n gydnabyddiaeth wych ac mae'n tanlinellu pwysigrwydd ein hymdrechion i helpu'r sector i wella a thrawsnewid yn yr amseroedd heriol hyn. "

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae'r canlyniadau rhagorol a dderbyniwyd gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yng Ngwobrau Academi 2021 yn enghraifft wych o wytnwch y diwydiant clyweledol Ewropeaidd, a rôl hanfodol cefnogaeth barhaus Ewrop i'r sector. Rydym wedi ymrwymo’n gadarn i hyrwyddo a chryfhau’r gefnogaeth hon. ”

hysbyseb

Cefnogodd yr UE ddatblygiad a dosbarthiad rhyngwladol y ddwy ffilm uchod gyda buddsoddiad o dros € 1.4 miliwn, a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Roedd saith ffilm a gefnogwyd gan yr CYFRYNGAU enwebedig am gyfanswm o 14 gwobr yn rhifyn eleni o'r Oscars, gan gystadlu mewn categorïau fel y Cyfarwyddwr Gorau, y Llun Gorau, yr Actor Gorau a'r Sgript Sgrîn Orau. Bydd mwy o wybodaeth am y rhain a chynyrchiadau eraill ar gael yn yr ymroddedig ymgyrch ar gyfer achlysur 30 mlynedd o CYFRYNGAU, sy'n dathlu cefnogaeth yr UE i'r diwydiant clyweledol ar hyd y degawdau.

hysbyseb
Parhau Darllen

Celfyddydau

Y rhyfel yn #Libya - ffilm yn Rwseg sy'n datgelu pwy sy'n lledaenu marwolaeth a braw

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd Twrci unwaith eto yn creu cur pen i Ewrop. Tra bod Ankara yn dilyn strategaeth blacmel yn y Gorllewin, gan fygwth gadael ymfudwyr i Ewrop, mae'n troi Libya yn ganolfan gefn terfysgol trwy drosglwyddo milwriaethwyr o Idlib a gogledd Syria i Tripoli.

Mae ymyrraeth reolaidd Twrci yng ngwleidyddiaeth Libya unwaith eto yn codi mater y bygythiad neo-Osmanist, a fydd yn effeithio nid yn unig ar sefydlogrwydd rhanbarth Gogledd Affrica, ond ar yr un Ewropeaidd hefyd. O ystyried bod Recep Erdogan, trwy roi cynnig ar rôl swltan, yn caniatáu ei hun i flacmelio Ewropeaid trwy ddychryn y mewnlifiad o ymfudwyr. Gall yr ansefydlogi hwn o ogledd Affrica hefyd arwain at don newydd o argyfwng ymfudo.

Y broblem allweddol, fodd bynnag, yw perthynas dan straen Twrci gyda'i chynghreiriaid. Mae'r sefyllfa yn y rhanbarth yn cael ei phennu i raddau helaeth gan y cysylltiadau dan straen rhwng Twrci a Rwsia. O ystyried y diddordebau diametrically gwahanol yn Syria a Libya, gallwn siarad am wanhau cydweithredu rhwng y taleithiau: nid yw gymaint fel cynghrair sefydlog, ond yn hytrach gêm gymhleth o ddau ryddid hirsefydlog, gydag ymosodiadau a sgandalau cyfnodol. yn erbyn ei gilydd.

Dangosir oeri cysylltiadau yn ail ran y ffilm Rwsiaidd "Shugaley", sy'n tynnu sylw at uchelgeisiau neo-Osmanist Twrci a'i chysylltiadau troseddol â'r GNA. Cymeriadau canolog y ffilm yw cymdeithasegwyr Rwsiaidd a gafodd eu herwgipio yn Libya ac y mae Rwsia yn ceisio dod â nhw yn ôl i'w mamwlad. Trafodir pwysigrwydd dychwelyd cymdeithasegwyr ar y lefel uchaf, yn benodol, codwyd y broblem hon gan Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, ym mis Mehefin 2020 yn ystod cyfarfod â dirprwyaeth o GNA Libya.

Mae ochr Rwseg eisoes yn beirniadu rôl Twrci yn Libya yn agored, yn ogystal â phwysleisio cyflenwad terfysgwyr ac arfau i'r rhanbarth. Mae awduron y ffilm yn mynegi gobaith bod Shugaley ei hun yn dal yn fyw, er gwaethaf artaith gyson a thorri hawliau dynol.

Mae'r plot o "Shugaley" yn ymdrin â sawl pwnc sy'n boenus ac yn anghyfleus i'r Llywodraeth: artaith yng ngharchar Mitiga, cynghrair o derfysgwyr â llywodraeth Fayez al-Sarraj, caniataol milwriaethwyr o blaid y llywodraeth, ymelwa ar adnoddau Libyans yn y diddordebau cylch cul o elites.

Yn dibynnu ar ddymuniadau Ankara, mae'r GNA yn dilyn polisi o blaid Twrci, tra bod lluoedd Recep Erdogan yn cael eu hintegreiddio fwyfwy i strwythurau pŵer y llywodraeth. Mae'r ffilm yn siarad yn dryloyw am gydweithrediad sydd o fudd i'r ddwy ochr - mae'r GNA yn derbyn arfau gan y Twrciaid, ac yn gyfnewid am hynny, mae Twrci yn sylweddoli ei huchelgeisiau neo-Otomanaidd yn y rhanbarth, gan gynnwys buddion economaidd dyddodion olew cyfoethog.

"Rydych chi'n dod o Syria, onid ydych chi? Felly rydych chi'n ganmoliaeth. Rydych chi'n twyllo, nid Allah a'ch anfonodd yma. A'r dynion mawr o Dwrci, sydd wir eisiau olew Libya. Ond nid ydych chi eisiau i farw amdano. Yma maen nhw'n anfon idiotiaid fel chi yma, "meddai prif gymeriad Sugaley at filwriaethwr sy'n gweithio i asiantaethau troseddol GNA. Ar y cyfan, mae hyn i gyd ond yn dangos y realiti: Yn Libya, mae Twrci yn ceisio hyrwyddo ymgeisyddiaeth Khalid al-Sharif, un o'r terfysgwyr mwyaf peryglus sy'n agos at al-Qaeda.

Dyma wraidd y broblem: mewn gwirionedd, mae al-Sarraj a'i entourage - Khalid al-Mishri, Fathi Bashaga, ac ati - yn gwerthu sofraniaeth y wlad fel y gall Erdogan barhau i ansefydlogi'r rhanbarth, cryfhau celloedd terfysgol a elwa - ac ar yr un pryd yn peryglu diogelwch yn Ewrop. Mae'r don o ymosodiadau terfysgol mewn priflythrennau Ewropeaidd o 2015 yn rhywbeth a allai ddigwydd eto os yw gogledd Affrica wedi'i lenwi â therfysgwyr. Yn y cyfamser, mae Ankara, yn groes i gyfraith ryngwladol, yn hawlio lle yn yr UE ac yn derbyn cyllid.

Ar yr un pryd, mae Twrci yn ymyrryd yn rheolaidd ym materion gwledydd Ewropeaidd, gan gryfhau ei lobi ar lawr gwlad. Er enghraifft, enghraifft ddiweddar yw'r Almaen, lle mae'r Gwasanaeth Gwrth-ddeallusrwydd Milwrol (MAD) yn ymchwilio i bedwar cefnogwr a amheuir o eithafwr asgell dde Twrci "Grey Wolves" yn lluoedd arfog y wlad.

Mae llywodraeth yr Almaen newydd gadarnhau mewn ymateb i gais gan blaid Die Linke fod Ditib ("Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd") yn cydweithredu â "Grey Wolves" eithafol sy'n canolbwyntio ar Dwrci yn yr Almaen. Cyfeiriodd yr ymateb gan Lywodraeth Ffederal yr Almaen at gydweithrediad rhwng eithafwyr dde eithafol Twrci a’r sefydliad ymbarél Islamaidd, Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd (Ditib), sy’n gweithredu yn yr Almaen ac sy’n cael ei reoli gan gorff talaith Twrci, y Swyddfa. Materion Crefyddol (DIYANET).

A fyddai’n benderfyniad priodol i ganiatáu aelodaeth o’r UE i Dwrci, sydd, trwy flacmelio, cyflenwadau milwrol anghyfreithlon ac integreiddio i mewn i strwythurau pŵer, y fyddin a chudd-wybodaeth yn ceisio cryfhau ei safle yng ngogledd Affrica ac yn y galon. o Ewrop? Y wlad nad yw'n gallu cydweithredu â'i chynghreiriaid fel Rwsia hyd yn oed?

Rhaid i Ewrop ailystyried ei hagwedd tuag at bolisi neo-Osmanist Ankara ac atal parhad blacmel - fel arall mae'r rhanbarth yn peryglu wynebu cyfnod terfysgol newydd.

I gael mwy o wybodaeth am "Sugaley 2" ac i weld trelars y ffilm ewch i http://shugalei2-film.com/en-us/

 

Parhau Darllen

Sinema

#UNIC - Goroesi sinemâu yn y fantol

cyhoeddwyd

on

Mae Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC), y corff sy'n cynrychioli cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr ar draws 38 o diriogaethau Ewropeaidd, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

"Wrth i weithredwyr sinema Ewropeaidd ddod i'r amlwg o'r diwedd o gyfnod o gau estynedig oherwydd yr achosion o COVID-19 ac yn gweithio'n galed i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl, rhaid i'r diwydiant cyfan ganolbwyntio ar sicrhau y gall adferiad ddigwydd a bod cynulleidfaoedd yn dychwelyd i fwynhau'r unigryw. profiad o wylio ffilmiau ar y sgrin fawr.

"Er bod llawer ar yr ochr ddosbarthu wedi nodi 'rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd', mae digwyddiadau diweddar yn ei gwneud hi'n gliriach nag erioed bod yn rhaid i'r teimlad hwn gael ei ategu gan weithredoedd yn ogystal â geiriau.

"Yn benodol, rhaid rhyddhau cynnwys newydd mewn sinemâu yn gyntaf ac arsylwi ffenestr theatrig sylweddol, gyda'r ddwy elfen yn hanfodol ar gyfer goroesiad ac iechyd pob rhan o'r diwydiant sinema Ewropeaidd (ac yn wir yn fyd-eang).

hysbyseb

"Mae strategaeth 'sinema gyntaf' ar gyfer rhyddhau ffilmiau - ynghyd â chyfnod sylweddol o detholusrwydd theatrig - yn fodel busnes profedig, ac yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod cynulleidfaoedd yn gallu mwynhau ystod amrywiol o ffilmiau. Y system hon oedd y sylfaen ar gyfer torri record. 2019, gyda 1.34 biliwn o dderbyniadau ac € 8.7 biliwn wedi'i ennill yn y swyddfa docynnau yn Ewrop yn unig.

"Mae'r sector cyfan yn wynebu heriau digynsail. Yn fwy nag erioed, mae angen gwneud penderfyniadau ar draws y diwydiant gyda phersbectif tymor hir. Os yw ein partneriaid stiwdio yn gorfodi sinemâu i aros nes i'r sector ddod i'r amlwg o'r argyfwng yn yr UD cyn cyflenwi cynnwys newydd, bydd yn rhy hwyr i lawer o sinemâu Ewropeaidd a'u gweithlu ymroddedig.

"Dylai pawb sy'n dibynnu ar lwyddiant y diwydiant ffilm ymrwymo i sicrhau iechyd y sector cyfan yn y dyfodol. Trwy wneud hynny, byddant yn sicrhau bod y diwydiant ffilm ehangach a sinemâu Ewropeaidd - o gwmnïau annibynnol un sgrin i dai celf a amlblecsau - bydd yn gwella ac yn dychwelyd o'r argyfwng hwn yn gryfach ac yn fwy gwydn nag erioed. "

hysbyseb
Ynglŷn ag UNIC

Mae Union Internationale des Cinémas / Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC) yn cynrychioli buddiannau cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr sinema sy'n cwmpasu 38 o wledydd yn Ewrop a rhanbarthau cyfagos.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd