Cysylltu â ni

Gwobrau

Cyfarwyddwr ffilm Bosnia Tanović i dderbyn 'Prix MEDIA' yr UE yn Cannes

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

60778.9Y cyfarwyddwr Bosnaidd sy'n ennill Oscar Danis Tanović (Yn y llun) yw enillydd 'Prix MEDIA' yr Undeb Ewropeaidd 2014, a ddyfarnwyd i'r prosiect ffilm newydd gorau sy'n gymwys i gael cefnogaeth gan Ewrop Greadigol Rhaglen MEDIAU. Bydd Tanović yn derbyn y wobr gan Androulla Vassiliou, y comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am ddiwylliant, yn ystod seremoni yng Ngŵyl Ffilm Cannes yn Ffrainc ddydd Sadwrn 17 Mai (11h, Café des Palmes, Palais des Festivals). Mae'r cyfarwyddwr yn rhannu'r wobr gyda'r cyd-ysgrifennwr Predrag Kojovic a'r cynhyrchydd Amra Baksic Camo Beth Ydych Chi'n Edrych?, stori y mae'n ei disgrifio fel un "am ddinas mewn cyfnod amhenodol hir ar ôl y rhyfel, heb arwyr a chyda'i gwerthoedd yn cael eu herwgipio gan lygredd a throsedd".

Enillodd Tanović Oscar am y Ffilm Iaith Dramor Gorau yn 2001 gyda Tir Neb. Ei ffilm 2013, Pennod ym Mywyd Picker Haearn, enillodd Grand Prix y Rheithgor yng Ngŵyl Ffilm Berlin a'r Arll Arian i'r Actor Gorau (Nazif Mujić).

Dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Mae Danis Tanović yn un o wneuthurwyr ffilmiau gorau ei genhedlaeth. Mae ei brosiect ffilm diweddaraf yn eithriadol, gyda sgript gymhellol sy'n arddel ymdeimlad pwerus o hunaniaeth ddiwylliannol a deinameg. Ar ôl llwyddiant byd-eang ei gampwaith 'Na. Man's Land 'a ffilmiau clodwiw eraill, mae'n amlwg ei fod wedi creu'r sylfaen ar gyfer ffilm ryfeddol arall a fydd, rwy'n siŵr, yn symud calonnau a meddyliau yn gyfartal. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddo ef a'i dîm. "

hysbyseb

Sarajevo

Beth Ydych Chi'n Edrych? yn dal i fod yn y cyfnod datblygu cynnar. Y cymeriad canolog yw Jasmin, sy'n byw yn Sarajevo ochr yn ochr â'i ffrindiau a'i elynion, mewn cyfnod o drawsnewid sydd wedi mynd ymlaen ers bron i 20 mlynedd. "Am y tro cyntaf yn fy mywyd, rydw i wedi teimlo bod angen gwneud stori am y ddinas rydw i'n byw ynddi. Mae popeth rydw i'n ei garu amdani, mae popeth rydw i'n credu ynddo yn cwympo'n raddol o flaen fy llygaid iawn. Dwi ddim yn credu bod chwyldro ym meddyliau fy nghyd-ddinasyddion yn bosibl, ond gobeithio y bydd y stori hon yn eu cael i ddechrau meddwl, "meddai'r awdur-gyfarwyddwr Tanović.

Sgoriodd y prosiect buddugol, a gyflwynwyd gan gwmni cynhyrchu SCCA / pro.ba, Sarajevo y pwyntiau uchaf o'r holl geisiadau a gyflwynwyd yn y rownd ddethol ddiweddaraf ar gyfer cyllid datblygu ffilm gan MEDIA. Beth Ydych Chi'n Edrych? ei ddewis fel y prosiect ffilm newydd gorau gan arbenigwyr Ewropeaidd am ei chynnwys artistig rhagorol ar y cyd â strategaethau addawol ar gyfer datblygu, cynhyrchu a dosbarthu, gan gynnwys potensial swyddfa blwch Ewropeaidd cryf.

hysbyseb

Cefndir

Enillodd y cyfarwyddwr Bosniaidd Danis Tanović lwyddiant byd-eang yn 2001 gyda'i ffilm gyntaf Tir Neb, a honnodd fwy na gwobrau rhyngwladol 40 gan gynnwys yr Oscar ar gyfer y Ffilm Iaith Dramor Gorau. Wedi'i osod yn Bosnia a Herzegovina yn 1993, yn ystod y cyfnod difrifol o ymladd, nododd y ffilm gwrth-ryfel diflaswyr adnewyddiad cyflawn o'r genre siren ryfel.

Mae ffilmiau nodedig eraill a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddir gan Tanović yn cynnwys Triage (2009) a Cirkus Columbia (2010). Mae'r cyfarwyddwr, a astudiodd yn Sarajevo a Brwsel, hefyd yn athro mewn cyfarwyddo ffilmiau yn Academi y Celfyddydau Perfformio (Akademija Scenskih Umjetnosti) yn Sarajevo. Yn 2003 roedd Tanović yn aelod o'r rheithgor yng Ngŵyl Ffilm Cannes.

Amra Baksic Camo, a gynhyrchodd hefyd Pennod ym Mywyd Picker Haearn, yw pennaeth amser hir CineLink, marchnad cyd-gynhyrchu Gŵyl Ffilm Sarajevo. Mae hi'n un o sylfaenwyr SCCA / pro.ba, cwmni cynhyrchu ffilm, fideo a theledu annibynnol wedi'i leoli yn y ddinas. Mae Amra hefyd wedi elwa o'r cynlluniau cyllido a gefnogir gan yr UE ACE (Atelier du Cinéma Européen) ac EAVE (Entrepreneuriaid Clyweledol Ewropeaidd) ar gyfer hyfforddi cynhyrchwyr.

Enillwyr blaenorol y MEDIA Prix

Enillwyr cyntaf y MEDIA Prix, yn 2012, oedd y cyfarwyddwr Iran Asghar Farhadi a'r cynhyrchydd Alexandre Mallet-Guy am brosiect ffilm a ddaeth yn Le Passé, yn dangos Tahar Rahim a Bérénice Béjo. Aeth y ffilm ymlaen i ennill Gwobr y Rheithgor Ecwmenaidd yn Cannes y llynedd. Enillodd Béjo y Wobr Actores Gorau hefyd.

Y llynedd, derbyniodd yr awdur-gyfarwyddwr Daneg, Thomas Vinterberg, enwog am Jagten, a enwebwyd ar gyfer Oscar 2014, y MEDIA Prix gyda'r cyd-awdur Tobias Lindblom a'r cynhyrchydd Sisse Graum (Zentropa) ar gyfer y prosiect ffilm Mae'r cyd (Y Gymuned). Disgwylir i Kollektivet gael ei berfformiad cyntaf yn hydref 2015 neu 2016 gwanwyn.

EU Prix MEDIA

Dyfernir Prix MEDIA yr Undeb Ewropeaidd i'r prosiect gyda'r potensial swyddfa docynnau gorau yn cael ei gyflwyno ar gyfer cyllid datblygu o raglen MEDIA Ewrop Greadigol. Gall y gwaith fod yn ffuglen, wedi'i animeiddio neu'n rhaglen ddogfen ond rhaid iddo fod ar gyfer rhyddhau sinema. Mae'r costau datblygu sy'n gymwys i gael cefnogaeth o dan MEDIA yn cynnwys paratoi'r sgript, ceisio ac adnabod y prif actorion a chriw, paratoi'r cynllun cyllido, marchnata cychwynnol a chynhyrchiad peilot. Dewisir yr enillydd gan banel o arbenigwyr annibynnol a chynrychiolwyr y Comisiwn Ewropeaidd ac Asiantaeth Gweithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant, sy'n rheoli is-raglen MEDIA.

Er 1991, mae MEDIA (acronym ar gyfer 'Mesures pour brosnachadhger le développement de l'industrie audiovisuelle' - Mesurau i annog datblygiad y diwydiant clyweledol) wedi buddsoddi € 1.7 biliwn mewn datblygu, dosbarthu, hyfforddi ac arloesi ffilm gyda'r nod o wella'r amrywiaeth a chystadleurwydd rhyngwladol y diwydiant ffilm a chlyweledol Ewropeaidd.

Ewrop greadigol

Mae gan Ewrop Greadigol, sy'n cyfuno rhaglenni MEDIA a Diwylliant yr UE, gyllideb gyllideb o bron i € 1.5 biliwn dros y saith mlynedd nesaf - 9% yn fwy na'r lefelau blaenorol. Bydd Ewrop Greadigol yn darparu cyllid ar gyfer o leiaf 250,000 o artistiaid a gweithwyr proffesiynol diwylliannol, 2,000 o sinemâu, 800 o ffilmiau a 4,500 o gyfieithiadau llyfrau. Bydd hefyd yn lansio cyfleuster gwarant ariannol newydd sy'n galluogi busnesau diwylliannol a chreadigol bach i gael gafael ar hyd at € 750 miliwn mewn benthyciadau banc.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhaglen MEDIAU
Gwefan Androulla Vassiliou
Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU
Cyfieithu i mewn i Bosnieg iaith

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd