Cysylltu â ni

Gwobrau

Enillwyr Gwobr Undeb Ewropeaidd 2014 am Lenyddiaeth cyhoeddi mewn Ffair Lyfrau Frankfurt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

awduronCyhoeddwyd enillwyr Gwobr Llenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd 2014 heddiw yn Ffair Lyfrau Frankfurt. Mae'r wobr yn cydnabod yr awduron newydd a'r rhai sy'n datblygu orau yn Ewrop. Enillwyr eleni yw: Ben Blushi (Albania), Milen Ruskov (Bwlgaria), Jan Němec (Y Weriniaeth Tsiec), Makis Tsitas (Gwlad Groeg), Oddný Eir (Gwlad yr Iâ), Janis Jonevs (Latfia), Armin Öhri (Liechtenstein), Pierre J. Mejlak (Malta), Ognjen Spahić (Montenegro), Marente de Moor (Yr Iseldiroedd), Uglješa Šajtinac (Serbia), Birgül Oğuz (Twrci) a Evie Wyld (Y Deyrnas Unedig).

Mae Gwobr Llenyddiaeth (EUPL) yr Undeb Ewropeaidd yn agored gwledydd cymryd rhan Ewrop greadigol, rhaglen ariannu'r UE ar gyfer y sectorau diwylliannol a chreadigol. Bob blwyddyn, mae rheithgorau cenedlaethol mewn traean o'r gwledydd - 13 y tro hwn - yn enwebu'r awduron buddugol. Gweler y memo ar gyfer bywgraffiadau awduron a chrynodeb o'r llyfrau buddugol.

"Fy llongyfarchiadau cynhesaf i enillwyr Gwobr Llenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, " meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou. "Mae'r wobr wedi'i chysegru i'r awduron newydd a'r rhai sy'n datblygu orau yn Ewrop, waeth beth yw eu gwlad wreiddiol neu iaith. Y nod yw arddangos llenyddiaeth gyfoes orau Ewrop, annog gwerthiannau trawsffiniol a hyrwyddo cyfieithu, cyhoeddi a darllen llenyddiaeth o wledydd eraill. Mae rhaglen newydd Ewrop Greadigol Ewrop yn cynnig grantiau ar gyfer cyfieithu, gan helpu awduron i ddenu darllenwyr y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol ac ieithyddol. ”

hysbyseb

Mae pob enillydd yn derbyn € 5,000. Yn bwysicach na hynny, maent yn elwa ar ddyrchafiad ychwanegol a gwelededd rhyngwladol. Anogir eu cyhoeddwyr i wneud cais am arian yr UE i gael y llyfrau buddugol yn cael eu cyfieithu i ieithoedd eraill i gyrraedd marchnadoedd newydd.

Ers lansio'r Wobr yn 2009, mae'r UE wedi darparu cyllid ar gyfer cyfieithu llyfrau gan 56 (allan o 59) o enillwyr EUPL, i 20 o wahanol ieithoedd Ewropeaidd, gan gwmpasu cyfanswm o 203 o gyfieithiadau - 3-4 cyfieithiad y llyfr ar gyfartaledd. Mae'r enillwyr hefyd yn elwa o welededd ychwanegol ym mhrif ffeiriau llyfrau Ewrop, gan gynnwys Frankfurt, Llundain, Göteborg a Gŵyl Passaporta ym Mrwsel.

Bydd enillwyr gwobrau eleni yn cael eu gwobrau yn ystod seremoni gala yn y Cyngerdd Noble ym Mrwsel ar 18 Tachwedd, ym mhresenoldeb yr Undeb Ewropeaidd Y Comisiynydd Addysg a Diwylliant, aelodau o Senedd Ewrop a chynrychiolwyr Llywyddiaeth yr Eidal ar yr UE.

hysbyseb

Trefnir EUPL gan y Comisiwn Ewropeaidd mewn cydweithrediad â Ffederasiwn Llyfrwerthwyr Ewrop, Cyngor Awduron Ewrop a Ffederasiwn Cyhoeddwyr Ewropeaidd.

Cefndir

Mae EUPL yn derbyn cyllid o raglen newydd Ewrop Greadigol, sy'n ceisio cryfhau cystadleurwydd y sectorau diwylliannol a chreadigol, ac i hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol. Bydd gan y rhaglen newydd gyfanswm cyllideb o € 1.46 biliwn yn 2014-2020, sy'n cynrychioli cynnydd 9% o gymharu â lefelau blaenorol. Bydd y rhaglen yn darparu cyllid ar gyfer cyfieithu llyfrau 4,500. Bydd hefyd yn galluogi mwy nag artistiaid 250,000, gweithwyr proffesiynol diwylliannol a'u gwaith i gael gwelededd rhyngwladol, yn ogystal â chefnogi cannoedd o brosiectau, llwyfannau a rhwydweithiau cydweithredu diwylliannol Ewropeaidd.

O dan y Rhaglen Ddiwylliant flaenorol, 2009-2013, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd € 2.5 y flwyddyn ar gyfartaledd ar gyfer cyfieithu llenyddol a mwy na € 2.4 ar gyfer prosiectau cydweithredu sy'n cynnwys y sector llyfrau. Yn 2014, yn ei flwyddyn gyntaf, mae rhaglen newydd Ewrop Greadigol wedi dyrannu € 3.6m ar gyfer cyfieithu llenyddol.

Mae'r diwydiant llyfrau a chyhoeddi yn cyfrannu € 23bn i Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE ac yn cyflogi 135 000 o bobl yn llawn amser. Mae cyhoeddi llyfrau yn rhan sylweddol o'r sectorau diwylliannol a chreadigol, sy'n cyfrif am hyd at 4.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE a mwy nag 8 miliwn o swyddi. Er bod y sectorau hyn wedi profi'n gymharol wydn yn yr argyfwng, maent hefyd yn wynebu heriau sylweddol sy'n deillio o'r newid digidol, globaleiddio a marchnad sy'n dameidiog ar hyd llinellau diwylliannol ac ieithyddol.

Y gwledydd sy'n cymryd rhan yn Ewrop Greadigol ar hyn o bryd yw: yr aelod-wladwriaethau 28, Norwy, Gwlad yr Iâ, Albania, Bosnia-Herzegovina, Cyn-Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Montenegro a Serbia. Mae mwy o wledydd yn debygol o ymuno o 2015.

Mwy o wybodaeth

MEMO / 14 / 567: Bywgraffiadau awduron a chrynodeb o'r llyfrau buddugol
Gwefan y wobr
Porth diwylliant yr Undeb Ewropeaidd
Gwefan Androulla Vassiliou
Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd