Cysylltu â ni

technoleg gyfrifiadurol

Wythnos Cod yr UE wedi'i hehangu'n aruthrol 11–17 Hydref 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2014-code_weekWythnos Cod Ewropeaidd Dechreuodd 2014 ar 11 Hydref ac mae'n para tan 17 Hydref: mwy na 1,500 o ddigwyddiadau yn dod â'r byd digidol yn fyw - ledled yr UE a gwledydd o Norwy i Dwrci.

Daw’r chwyddwydr ar godio gan fod saith gweinidog addysg Ewropeaidd eisoes wedi ymgorffori gorfodol codio i'w cwricwla ysgol, gyda phum gwlad arall yn ei gynnig fel opsiwn mewn ysgolion.

Mae hyn yn arbennig o amserol, gan fod adroddiadau'n dangos y gallai Ewrop gael miliwn o swyddi heb eu llenwi cyn bo hir oherwydd nad oes gan Ewropeaid y sgiliau digidol i'w llenwi.

hysbyseb

Newydd mawr o bwys dan arweiniad diwydiant platfform codio hefyd yn cael ei lansio ar 14 Hydref i hyrwyddo dysgu ac addysgu codio, gan ddod â gweledigaeth y Cynghrair Fawr ar gyfer Sgiliau a Swyddi Digidol.

Ac mae yna newydd pecyn cymorth i blant, oedolion, rhieni, athrawon a busnesau ar sut i gymryd rhan!

Trefnydd Wythnos Cod Alja Isakovic, un o 90 llysgenhadon codio, Dywedodd: "Mae'n anhygoel gweld cymaint o frwdfrydedd dros y fenter o bob cornel o Ewrop! Mae codio yn offeryn hwyliog a chreadigol sy'n darparu cyfleoedd gyrfa gwych, hyd yn oed i bobl nad ydyn nhw eisiau bod yn rhaglenwyr amser llawn. Gydag Wythnos Cod yr UE rydyn ni eisiau creu gwreichionen, fel bod mae mwy o bobl yn dechrau gwneud Wythnos Cod bob wythnos o'r flwyddyn a dod yn well datryswyr problemau. "

hysbyseb

Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), sy'n gyfrifol am yr Agenda Ddigidol yn dweud: "Codio yw'r llythrennedd newydd - set sylfaenol o sgiliau i ferched a bechgyn fel ei gilydd. Nid yw'n wers wyddonol gyfrifiadurol ddiflas, mae'n ffordd i wneud pob pwnc yn fwy diddorol. Felly ymunwch â digwyddiad yn agos atoch chi a rhoi hwb i'ch dealltwriaeth o'r byd digidol. ”

Y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) Yn dweud: "Rwy'n falch iawn o hynny mae codio yn dechrau ymddangos ar gwricwla cenedlaethol yn yr UE. Mae angen i ni gadw'r momentwm i fyny. Ac fel dywedasom pan lansiwyd ni Addysg Agoriadol y llynedd - mae'n rhaid i ni sicrhau bod yr athrawon yn cael digon o gefnogaeth hefyd. "

Pa fath o ddigwyddiadau fydd yn digwydd?

Mae digwyddiadau ar gael ar gyfer pob math o grwpiau: o ddechreuwyr i godwyr datblygedig, i bawb o geiswyr gwaith sydd am ddysgu sgil newydd i gefnogwyr robotiaid a geeks merched.

Bydd plant ysgol yn dysgu codio am y tro cyntaf, a bydd cwmnïau'n cynnig dosbarthiadau am ddim yn eu cymunedau.

Mae codio ar gyfer merched a bechgyn, y tu mewn a'r tu allan i ysgolion. Mae angen i ni dorri'r tabŵs sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth gyfrifiadurol a TG - yn arbennig o ran cael rhieni ac athrawon i gymryd rhan.

Pam ddylai plant ac eraill ddysgu codio?

Mae gwybod sut i godio yn ein helpu i ddeall ein byd hyper-gysylltiedig ac i werthfawrogi'r hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r sgriniau. Mae codio yn enghraifft o'r sgiliau digidol sydd eu hangen ar bobl ifanc i ddod yn ddinasyddion creadigol a grymus, a'u paratoi ar gyfer swyddi yn y dyfodol.

Pa wledydd sydd â chodio ar y cwricwlwm?

Mae sawl aelod-wladwriaeth eisoes wedi dechrau rhoi codio ar eu cwricwla cenedlaethol:

gorfodol: Bwlgaria, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Portiwgal, a'r DU.

Dewisol: Denmarc, Estonia, Iwerddon, yr Eidal a Lithwania.

Cefndir

Mae Wythnos Cod yr UE yn fenter gan y Cynghorwyr Ifanc i Is-lywydd y Comisiwn, Neelie Kroes. Mae'r fenter wedi denu cefnogaeth codio a symudiadau addysg fel CoderDojo a Merched Rheiliau. Fe'i cefnogir hefyd gan gwmnïau technoleg a TG mawr fel Facebook, Microsoft, Rovio, SAP, Oracle a Liberty Global, ac fe'i cefnogir gan Schoolnet Ewropeaidd a'r Clymblaid Grand ar gyfer Swyddi Digidol.

Mwy o wybodaeth

Dewch o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi
Pwy yn fy ngwlad i gysylltu i gael mwy o wybodaeth - llysgenhadon lleol Wythnos Cod yr UE
Blog Wythnos Cod yr UE
Menter Addysg Agoriadol

@CodeWeekEU ¦ #CodeEU ¦ Facebook dudalen
Cysylltwch â'ch llysgennad codio lleol ar gyfer cyfweliadau a dyfyniadau

Dewch o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi ar y Map Digwyddiad Ewropeaidd

fideos

Codio a dysgu digidol
Mae codio yn hwyl gydag Ymgynghorwyr Ifanc

Dysgu sut i godio gydag Wythnos Cod yr UE
Dysgu codio ar gyfer eich dyfodol ac Ewrop gyda'r Is-lywydd Kroes

technoleg gyfrifiadurol

Artel i gryfhau ei safle fel arloeswr blaenllaw yng Nghanol Asia

cyhoeddwyd

on

Mae Artel Electronics LLC (Artel), prif wneuthurwr offer cartref ac electroneg Canol Asia ac un o gwmnïau mwyaf Uzbekistan, yn parhau i gryfhau ei safle Ymchwil a Datblygu (Ymchwil a Datblygu) i ddod â chynhyrchion newydd, arloesol i'w gwsmeriaid.

Mae canolfan Ymchwil a Datblygu arfer Artel yn Tashkent yn un o'r cyfleusterau ymchwil gweithgynhyrchu mwyaf helaeth yng Nghanol Asia. Mae dylunwyr, peirianwyr a thechnegwyr y ganolfan yn datblygu technolegau newydd i hyrwyddo'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion cyfoes ar gyfer y cartref modern.

Mae ehangu canolfan Ymchwil a Datblygu Artel wrth wraidd strategaeth flaengar y cwmni. Yn y dyfodol agos, bydd y cwmni'n cryfhau ei arbenigedd mewnol trwy gyflogi dros 100 o arbenigwyr ychwanegol a thrwy ddenu talent ryngwladol flaenllaw. Bydd y ganolfan hefyd yn sefydlu nifer o adrannau sy'n ymroddedig i flaenoriaethau ymchwil, gan gynnwys ym maes awtomeiddio a roboteg. Ar ben hynny, er mwyn manteisio ar dueddiadau rhyngwladol, mae Artel yn archwilio sefydlu canghennau’r ganolfan Ymchwil a Datblygu dramor, gan gynnwys yn Nhwrci a China, a chyfleoedd partneriaeth â phrifysgolion technegol ledled y byd.

hysbyseb

Mae'r ganolfan Ymchwil a Datblygu hefyd yn chwarae rhan ganolog wrth nodi a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o dechnegwyr, dylunwyr a pheirianwyr Wsbeceg. Mae'r ganolfan Ymchwil a Datblygu wedi cydweithredu ers amser maith gyda'r Adran Mecatroneg a Roboteg ym Mhrifysgol Dechnegol y Wladwriaeth Islam Karimov Tashkent, ac mae cangen o'r ganolfan sy'n canolbwyntio ar awtomeiddio a robotization cynhyrchu yn gweithredu ar y safle. Ers ei sefydlu, mae'r ganolfan wedi darparu hyfforddiant o'r radd flaenaf i dros 250 o arbenigwyr ifanc sydd bellach yn gweithio trwy gydol gweithrediadau Artel. Trwy fuddsoddi mewn a meithrin talent sydd wedi tyfu gartref, mae Artel yn sianelu arbenigedd, syniadau a chreadigrwydd yn ei weithrediadau.

Dywedodd Rustem Lenurovich, cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil a Datblygu: “Yn Artel, rydym yn gwybod bod datblygu cynhyrchion a phrosesau newydd, soffistigedig yn gyson yn sylfaenol i’n busnes a’n twf. Trwy ein gwaith caled a'n harloesedd, a thrwy fuddsoddi mewn talent ifanc egnïol, byddwn yn parhau i ddarparu'r offer a'r electroneg mwyaf datblygedig i'n cwsmeriaid. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau ein safle Ymchwil a Datblygu hyd yn oed ymhellach yn y blynyddoedd i ddod. ”

Sefydlwyd cyfleuster Ymchwil a Datblygu Artel yn 2016, ac agorwyd y brif ganolfan yn 2017. Mae tîm arbenigwyr y ganolfan yn datblygu technolegau i adnewyddu portffolio cynnyrch y cwmni yn barhaus a gwneud y gorau o brosesau cynhyrchu. Defnyddir y labordy VR ar y safle a chyfleusterau cynhyrchu peilot i greu a phrofi prototeipiau. Yn hanner cyntaf 2021 yn unig, cychwynnodd y ganolfan dros 30 o brosiectau. Yn ddiweddar, mae'r ganolfan hefyd wedi partneru â chwmni Gree ar ddatblygu technolegau peiriannau golchi a chyflyrydd aer.

hysbyseb

Mae Artel Electronics LLC yn cynhyrchu ystod eang o offer cartref ac electroneg, ac yn gweithredu ym mhob rhanbarth yn Uzbekistan. Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n allforio ei gynhyrchion i dros 20 o wledydd ledled y CIS a'r Dwyrain Canol, ac mae hefyd yn bartner rhanbarthol Samsung a Viessmann.

Am ragor o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Bwlgaria fydd yn cynnal uwchgyfrifiadur mwyaf pwerus Dwyrain Ewrop. Beth yw ei bwrpas?

cyhoeddwyd

on

Dywedodd y cawr TG Atos fod hwnnw wedi cyflwyno cyfrifiadur llawn i Barc Tech Sofia Bwlgaria y disgwylir iddo fod yn ddyfais o'r fath fwyaf pwerus yn Nwyrain Ewrop, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Bydd y system gyfrifiadurol petascale yn helpu’n fawr gydag uchelgeisiau technoleg Bwlgaria yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd yr uwchgyfrifiaduron yn gwasanaethu wrth ddatblygu cymwysiadau gwyddonol, cyhoeddus a diwydiannol mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys biowybodeg, fferylliaeth, dynameg foleciwlaidd a mecanyddol, cemeg cwantwm a biocemeg, deallusrwydd artiffisial, meddygaeth wedi'i bersonoli, bio-beirianneg, meteoroleg a'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

Dywedodd Atos, y cwmni sy'n cyflwyno'r uwchgyfrifiadur, mewn datganiad i'r wasg bod disgwyl i'r cyfrifiadur fod yn gwbl weithredol ym mis Gorffennaf 2021.

“Hwn fydd yr uwchgyfrifiadur mwyaf pwerus yn Nwyrain Ewrop a bydd yn helpu i drosoli uchelgeisiau uwch-dechnoleg Bwlgaria. Mae timau prosiect Gweriniaeth Tsiec Atos eisoes wedi cychwyn y profion cyfluniad ac mae disgwyl i’r uwchgyfrifiadurol ddechrau gweithio’n weithredol ym mis Gorffennaf 2021, ”meddai’r cwmni mewn datganiad i’r wasg.

Ond nid cyflawniad Bwlgaria yn unig yw hwn ond hefyd un Ewropeaidd, sydd o fudd i ymchwil wyddonol Ewropeaidd, yn hybu arloesedd, ac yn darparu offer ymchwil a datblygu o'r radd flaenaf i'r gymuned wyddonol ehangach.

hysbyseb

Mae'r uwchgyfrifiadur yn cael ei gyd-ariannu gan Weriniaeth Bwlgaria a rhaglen JU EuroHPC yr Undeb Ewropeaidd. Cyfanswm y buddsoddiad yw 11.5 miliwn ewro.

Bydd y system gyfrifiadurol petascale ym Mwlgaria yn debyg i systemau uwchgyfrifiadura eraill mewn prifysgolion a chanolfannau ymchwil ledled Ewrop, megis CINECA yn Italia, IZUM yn Slofenia, LuxProvide yn Luxemburg și Minho Advanced Computer Computer Center o Bortiwgal.

Felly bydd y system gyfrifiadurol sy'n bresennol ym Mwlgaria yn cydgrynhoi rhwydwaith galluoedd ymchwil yr UE ac yn cryfhau ei hymdrechion i ddatblygu hybiau technoleg ac ymchwil newydd yn ei aelod-wladwriaethau.

Parhau Darllen

technoleg gyfrifiadurol

Sefydlu Pencadlys Ymgymeriad ar y Cyd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewropeaidd yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Sefydlodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton, ynghyd â Gweinidog Affair Tramor ac Ewropeaidd Lwcsembwrg Jean Asselborn, a Gweinidog yr Economi Franz Fayot, bencadlys Cyd-ymgymeriad Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewrop (EuroHPC) yn Lwcsembwrg. Dywedodd y Comisiynydd Llydaweg: “Rwy’n falch iawn o urddo’r cartref newydd ar gyfer HPC Ewropeaidd. Mae uwchgyfrifiadura yn allweddol ar gyfer sofraniaeth ddigidol yr UE. Mae Cyfrifiaduron Perfformiad Uchel yn hanfodol i harneisio potensial llawn data - yn benodol ar gyfer cymwysiadau AI, ymchwil iechyd a diwydiant 4.0. Rydym yn buddsoddi'n aruthrol yn y dechnoleg arloesol hon i Ewrop aros ar y blaen yn y ras dechnoleg fyd-eang. ” Cenhadaeth y Ymgymryd ar y Cyd EuroHPC yw cronni adnoddau Ewropeaidd a chenedlaethol i gaffael a defnyddio uwchgyfrifiaduron a thechnolegau o'r radd flaenaf.

Bydd uwchgyfrifiaduron yn helpu ymchwilwyr a diwydiant Ewropeaidd i wneud cynnydd sylweddol mewn meysydd fel bio-beirianneg, meddygaeth wedi'i bersonoli, ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd, rhagweld y tywydd, yn ogystal ag wrth ddarganfod cyffuriau a deunyddiau newydd a fydd o fudd i holl ddinasyddion yr UE. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil ac arloesi ar gyfer technolegau, systemau a chynhyrchion uwchgyfrifiadura newydd, ynghyd â meithrin y sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio'r seilwaith ac adeiladu ecosystem o'r radd flaenaf yn Ewrop. A. gynnig y Comisiwn Nod Rheoliad JU EuroHPC newydd, a gyflwynwyd ym mis Medi 2020, yw galluogi buddsoddiad pellach o € 8 biliwn i helpu i yrru ac ehangu gwaith Cyd-ymgymeriad EuroHPC er mwyn darparu’r genhedlaeth nesaf o uwchgyfrifiaduron ac i gefnogi ymchwil HPC uchelgeisiol. ac agenda arloesi yn yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn hyn datganiad i'r wasg gan Ymgymeriad ar y Cyd EuroHPC.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd