Cysylltu â ni

Celfyddydau

LED fod yn olau: Capel Sistine wedi'i oleuo fel erioed o'r blaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1000000000000217000001818EE69039paentiadau gwych Michelangelo yn y Capel Sistinaidd Fatican yn cael ail, diolch bywyd i system chwyldroadol Golau newydd Allyrru Deuod (LED), a ariennir gan brosiect ymchwil yr UE o'r enw LED4ART. Mae 7,000 deuod y gosodiad yn golygu y gellir gweld ffresgoau Michelangelo fel erioed o'r blaen: gellir gweld rhai bellach mewn tri dimensiwn o lefel y llawr am y tro cyntaf, a gellir gweld pob un yn fwy manwl gywir. Mae'r system newydd yn arbed 60% ar gostau ac allyriadau ynni, ac mae'r dechnoleg ysgafnach yn lleihau heneiddio'r paentiad o'i gymharu â'r hen system.

Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd @NeelieKroesEU, Sy'n gyfrifol am y Agenda ddigidol, Dywedodd: "Mae celf yn bodoli i'n hysbrydoli a goleuo ein meddyliau. Nawr ein bod wedi goleuo'r Capel Sistine gyda LED, gall celf Michelangelo gyflawni'r rôl hon hyd yn oed yn fwy nag y mae hyd yn hyn trwy gydol hanes. "(darllenwch hi SPEECH / 14 / 728 yn y Capel Sistinaidd - i'w gyhoeddi ar 30 Hydref)

Mourad Boulouednine, cydlynydd y prosiect LED4ART o OSRAM (@OsramCOM), Dywedodd: "Mae hyn wedi bod yn her enfawr ar gyfer y consortiwm cyfan! Cyflawnwyd gêm perffaith o'r sbectrwm golau gyda pigmentau lliw y gelfyddyd yn gweithio i greu profiad gweledol gorau posib. Yn ogystal, bydd yr ateb fod yn sylweddol fwy ynni effeithlon na'r system goleuadau flaenorol ac ni fydd yn niweidio masterworks hyn. Ar y cyfan, mae'r rhain yn ganlyniadau gwych ac mae pob un ohonom yn falch iawn."

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

lleoedd eraill yn Ewrop yn y golau LED

Prosiect arall a ariennir gan yr UE, goleuo, Wedi rhoi ail fywyd i:

hysbyseb

Neuadd y Ddinas Belfast, y DU: arbedion blynyddol: 67 ynni%; € 29,910 y flwyddyn. Gwyliwch y fideo

Cyn-ôl

Porto Antico, Yr Eidal: arbedion blynyddol: 62 ynni%; € 35,220 y flwyddyn Gwyliwch y fideo

cyn-Ar ôl

Acquario di Genova, Yr Eidal: arbedion blynyddol: 54 ynni%; € 13,200 y flwyddyn Gwyliwch y fideo

Experimentarium, Denmarc: arbedion blynyddol: 55 ynni%; € 21,890 y flwyddyn Gwyliwch y fideo

CretAquarium, Gwlad Groeg: arbedion blynyddol: 60% o ynni, € 30,240 y flwyddyn

Cyn-ôl

Sea Lithwaneg Museum, Lithuania: Arbedion blynyddol: 59% o ynni, € 3,270 y flwyddyn Gwyliwch y fideo

Gweler hefyd y fideo hwn y Rotterdam Sw, yr Iseldiroedd: arbedion blynyddol: 64 ynni%; € 31,310 y flwyddyn

Cefndir

LED4ART a goleuo yn ddau cynlluniau peilot a ariennir gan yr UE gydag amcan cyffredin: codi ymwybyddiaeth am atebion LED a thrwy hynny i annog eu defnydd.

Pam? Oherwydd ein bod angen i ni dorri ein defnydd o ynni i amddiffyn ein hamgylchedd ac i roi hwb i'n heconomi. Oeddech chi'n gwybod bod cyfrifon goleuo ar gyfer 20% o'r defnydd o drydan ar draws y byd?

bylbiau golau gwynias gwastraffus yn cael eu dileu'n raddol ac mae'r UE yn newid i oleuadau gwyrdd, gyda thechnolegau newydd yn effeithlon ac yn eco-gyfeillgar ynni, fel LEDs. Erbyn 2020, bydd hyn yn arbed digon o ynni i bweru 11 miliwn o gartrefi y flwyddyn, tra'n cwtogi biliau trydan cartref cyfartalog gan € 25 50 i € y flwyddyn.

Yn gryno, LEDs yn fwy cynaliadwy, cadarn, llachar a hyblyg: nid yw'n syndod bod y ddyfais o LEDs glas enillodd 2014 ffiseg Nobel.

Darllenwch fwy am y manteision o LEDs

LED4ART. Mae'r UE wedi buddsoddi € 870,000 yn y prosiect hwn. partneriaid: Osram (Yr Almaen a'r Eidal), mae'r Prifysgol Pannonia (Pannon Egyetem, Hwngari), Fabertechnica (Yr Eidal), mae'r Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC, Sbaen) a'r Gweriniaeth Dinas y Fatican.

Cyswllt â'r wasg: Christian Boelling - [e-bost wedi'i warchod] - 0049 89 6213 2597

goleuo. Mae'r UE wedi buddsoddi € 1.3 miliwn yn y prosiect hwn. Partneriaid: mae'r ddinas Genoa a'r hen borthladd Genoa (Yr Eidal), mae'r Ffederasiwn Ewropeaidd o Asiantaethau a Rhanbarthau ar gyfer Ynni a'r Amgylchedd (Gwlad Belg), y Ganolfan ar gyfer Formidling af Naturvidenskab og Moderne Teknologi (Denmarc), Cenergia (Denmarc), mae'r Hellenic Canolfan Ymchwil Morol (Gwlad Groeg), Softeco (Yr Eidal), Philips (Yr Eidal), Enel Unig (Yr Eidal), Costa edutainment (Yr Eidal), mae'r Amgueddfa Môr Lithwaneg (Lithwania), mae'r Sefydliad Brenhinol y Sw Rotterdam (yr Iseldiroedd), Arup (Y DU) a'r Cyngor Dinas Belfast (y Deyrnas Unedig).

Cyswllt â'r wasg: Giovanni Mosca - [e-bost wedi'i warchod] - 0039 10 60 261

Technolegau sy'n gwella bywyd ym mhob dinas, i bob dinesydd

Ffotoneg a micro- / nanoelectroneg ym mhobman: o laserau i geir, o decstilau smart i rheolyddion calon. Mae nhw technolegau galluogi allweddol. Darllenwch y SPEECH / 14 / 728 o Is-Lywydd Neelie Kroes (i'w gyhoeddi ar 30 Hydref).

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

hysbyseb

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

hysbyseb

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd