Cysylltu â ni

Gwobrau

#ParliamentMagazine - ASE Sajjad Karim i fynychu seremoni wobrwyo fawreddog fel enwebai Masnach Ryngwladol yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prif Fasnach ASE Sajjad Karim (Yn y llun) yn mynychu seremoni Gwobrau ASE y Cylchgrawn Senedd fel enwebai Gwobr Masnach Ryngwladol yr UE.

Mae Dr. Karim - sy'n cadeirio Pwyllgor Monitro Masnach De Asia Senedd Ewrop - wedi'i enwebu am wobr cyflawniad rhagorol, gan gydnabod ei waith helaeth ar Fasnach Ryngwladol yr UE, gan gynnwys cyflawniadau masnach yr UE-Pacistan a bydd yn bresennol yn y seremoni wobrwyo fawreddog ym Mrwsel heddiw. (20 Mawrth).

Cafodd ei enwi ar restr fer o dri ymgeisydd ar gyfer gwobrau ASE Cylchgrawn y Senedd, a gydnabyddir fel anrhydeddu symudwyr a siglwyr ym myd yr UE, yn yr achos hwn, am eu gwaith ar Fasnach Ryngwladol.

hysbyseb

Mae ASE Prydain wedi gweithio ar Fasnach Ryngwladol ers iddo gael ei ethol i'r Senedd yn 2004, gan sefydlu ei hun fel amddiffynwr masnach fasnachol a rhad ac am ddim a adeiladwyd ar werthoedd Ewropeaidd. Mae wedi arwain nifer o deithiau masnach ar ran y Senedd yn ei flynyddoedd 15 fel ASE ac mae bellach yn cael ei gydnabod fel arbenigwr masnach o fewn y sefydliad, gan ddod yn gyfystyr â hyrwyddo masnach rhwng yr UE a'r byd ehangach, a thrwy fasnachu diwygio mewnol yr UE.

Mae Dr. Karim wedi cymryd rôl flaenllaw ar ran y DU wrth gryfhau'r bondiau rhwng yr UE a Phacistan trwy ei waith yn Senedd Ewrop, ac wedi gweithio'n agos iawn gyda'r cyn Brif Weinidog David Cameron i ddarparu pecyn masnach ffafriol ar gyfer Pacistan - yr Cynllun Dewisiadau Cyffredinol (GSP +) - fel blaenoriaeth fasnach Llywodraeth y DU.

Mae ei gyflawniadau ym maes Masnach Ryngwladol hyd yma yn cynnwys gweithredu fel llefarydd ar ran Sefydliad Masnach y Byd, adfer GSP ar gyfer Sri Lanka, diwygiadau i ddiogelwch diwydiant dillad Bangladesh, rapporteur ar nifer o ffeiliau gosod polisi - gan gynnwys diwygio archwilio - ac arwain y Pwyllgor Masnach Ryngwladol tuag at y mabwysiadu. o GSP + ar gyfer Pacistan. Arweiniodd hyn at ddyfarnu'r Sitara-i-Qaid-i-Azam - yr anrhydedd cenedlaethol uchaf i bobl nad ydynt yn Bacistaniaid am wasanaethau sydd wedi helpu'r wlad - gan ymuno â rhengoedd gyda Brenhines Prydain a Nelson Mandela.

hysbyseb

Mae Dr. Karim hefyd wedi ysgrifennu dau adroddiad sy'n gysylltiedig â masnach ar Gysylltiadau Masnach UE-India a Chytundeb Masnach Rydd yr UE-India, y ddau ohonynt yn dal i fod yr angen i hawliau dynol fod yn rhan annatod o unrhyw gytundeb sy'n gysylltiedig â masnach sydd gan yr UE â gwlad arall , gan gyfeirio'n benodol at Kashmir a weinyddir gan India (IAK).

Wrth siarad ym Mrwsel, dywedodd Dr. Karim: “Mae’n anrhydedd mawr bod ar y rhestr fer am wobr mor fawreddog ac yn fy llenwi â balchder mawr o wybod nad yw’r holl ymdrechion dros y blynyddoedd wedi mynd heb i neb sylwi. Mae'r gystadleuaeth ym mhob categori mor uchel bob blwyddyn, mae'n gyflawniad ynddo'i hun i gyrraedd mor bell â hyn ac rwy'n falch iawn o fod yn mynychu'r seremoni ddydd Mercher.

"Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi fy helpu i gyrraedd y cam hwn, oherwydd hebddynt ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl.

“Wrth ddelio â materion sy'n ymwneud â masnach, rwyf bob amser wedi ceisio'r canlyniad gorau posibl bob amser ar gyfer y DU, yr UE a Phacistan hefyd. Mae manteision masnach ryngwladol ar gyfer ffyniant a lles ein holl genhedloedd yn bellgyrhaeddol ac ni ellir eu diystyru. P'un a ydym yn yr UE neu'r tu allan iddo, bydd y DU yn parhau i fod yn flaenllaw ym maes masnach ryngwladol a gobeithiaf y gallaf barhau i gyfrannu at hyn. ”

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd