Cysylltu â ni

Gwobrau

#CannesFilmFestival - Ken Loach ar gyfer gwobr Palme d'Or

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ken Loach

Bydd ffilm newydd y gwneuthurwr ffilmiau o Brydain, Ken Loach, yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn Cannes y mis nesaf, yn yr hyn y mae cyfarwyddwr yr ŵyl ffilm Thierry Fremaux wedi'i ddisgrifio fel blwyddyn "wleidyddol iawn", yn ysgrifennu'r BBC.

Loach, 82, a enillodd wobr Palme d'Or yn 2016 ffraethinebh I, Daniel Blake, yn dychwelyd eleni Mae'n ddrwg gennym ein bod wedi methu.

Quentin Tarantino's Unwaith Ar Amser yn Hollywood yn amlwg yn absennol o'r sefyllfa.

hysbyseb

Ond gellid ychwanegu ffilm Brad Pitt a Leonardo DiCaprio yn ddiweddarach.

"Fe allwn ni obeithio y bydd rhai ffilmiau'n ymuno â ni ein bod ni i gyd yn aros arnyn nhw cyn 14 Mai," meddai Fremaux.

Leonardo DiCaprio a Brad Pitt yn ffilmio gyda'r cyfarwyddwr Quentin TarantinoLeonardo DiCaprio a Brad Pitt yn ffilmio gyda'r cyfarwyddwr Quentin Tarantino

Awgrymodd adroddiadau fis diwethaf y gallai ymdrech ddiweddaraf Tarantino ddangos am y tro cyntaf union 25 mlynedd i’r diwrnod ers i Pulp Fiction yr un cyfarwyddwr chwarae ar y Croisette,

hysbyseb

Mae ffilm newydd Loach yn dditiad o'r economi gig ac yn edrych ar faterion fel contractau dim oriau.

Mae drama Sci-fi, Little Joe - sy'n cael ei chyfarwyddo gan Jessica Hausner o Awstria ac, fel ffilm Loach, yn cael ei chefnogi gan gyllid y BBC a BFI - hefyd yn gwneud y toriad.

Cyfarwyddwr hynafol arall; bydd y Terrence Malick, sy'n cael ei ail-adrodd, yn dangos ei stori gyntaf, A Hidden Life, am yr Ail Ryfel Byd, am wrthwynebydd cydwybodol o'r Almaen a gafodd ei gilotio gan y Natsïaid yn 1943.

Dim Netflix

Am yr ail flwyddyn yn olynol, nid oes unrhyw ffilmiau Netflix yn dangos yn yr ŵyl oherwydd anghydfod parhaus ynghylch effaith y gwasanaeth ffrydio ar sinema.

Mae rhai dosbarthwyr Ffrengig am i Netflix gael ei orfodi i ryddhau ei ffilmiau mewn sinemâu ac nid ar-lein yn unig.

Diego MaradonnaCyfarwyddir ffilm am Diego Maradonna gan Asif Kapadia

Mewn mannau eraill, bydd ffilm newydd am eicon pêl-droed yr Ariannin, Diego Maradonna, yn ymddangos am y tro cyntaf, mewn cystadleuaeth, yn y digwyddiad Riviera Ffrengig, sy'n rhedeg o 14-25 Mai.

Mae'r ffilm, gan gyfarwyddwr ffilmiau dogfen Ayrton Senna ac Amy Winehouse, yn cynnwys mwy na 500 awr o luniau nas gwelwyd erioed o'r blaen o archif y seren ddadleuol.

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, bydd y biopig Elton John Rocketman hefyd yn ymddangos gyntaf ar 16 Mai, bythefnos cyn ei ryddhau yn yr Unol Daleithiau.

Bydd y ffilm, a gyfarwyddwyd gan Dexter Fletcher - a gamodd i doriad Bohemian Rhapsody ar ôl i’r cyfarwyddwr Bryan Singer gael ei danio o biopic Freddie Mercury - yn serennu Taron Egerton.

Egerton wrth y BBC fis diwethaf bod Syr Elton wedi rhoi ei fendith iddo i'w bortreadu ar ei waethaf yn ogystal â'i orau.

Taron Egerton fel Elton JohnHawlfraint delweddPARAMOUNT
Capsiwn delweddTaron Egerton fel Elton John

Bydd yr ŵyl Ffrengig - a filiwyd fel 'Gemau Olympaidd y sinema' yn agor gyda dangosiad o gomedi zombie Jim Jarmusch The Dead Don't Die, sy'n cynnwys cast serennog gan gynnwys Bill Murray, Iggy Pop a Selena Gomez, yn ogystal â Tilda Swinton a Tom Waits.

Cyfarwyddwr Agnes Varda, a fu farw fis diwethaf, anrhydeddwyd ef ar y poster swyddogol ar gyfer Gŵyl Ffilm 72nd Cannes, gyda delwedd ohoni yn gwneud ei ffilm gyntaf, La Pointe Courte, yn 1954.

Mae'r rhestr lawn ar gyfer yr ŵyl eleni yn ar gael ar wefan swyddogol Cannes.

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd