Cysylltu â ni

Gwobrau

Dyfarnodd Jean-Claude Juncker Wobr Arweinydd Ewropeaidd y Flwyddyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker (Yn y llun) Derbyniodd Wobr Arweinydd Ewropeaidd y Flwyddyn yn yr ail seremoni Gwobrau Arweinyddiaeth Ewropeaidd ar 6 Mai, a drefnwyd gan Uwchgynhadledd Busnes Ewrop mewn partneriaeth â sianel newyddion ryngwladol Euronews.

Am y pum mlynedd diwethaf, mae Jean-Claude Juncker wedi bod yn arwain y Comisiwn Ewropeaidd ar adeg o heriau mawr i'r Undeb Ewropeaidd. Wrth iddo baratoi i adael Llywyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr hon yn cydnabod yr effaith y mae Jean-Claude Juncker wedi'i chael ar Ewrop sy'n newid yn barhaus.

Derbyniodd Jean-Claude Juncker y wobr mewn seremoni gala a ddaeth i ben ar ddiwrnod cyntaf Uwchgynhadledd Busnes Ewrop ym Mhalas Egmont ym Mrwsel. Yr enwebeion eraill yng nghategori Arweinydd Ewropeaidd y Flwyddyn oedd y Comisiynydd Ewropeaidd Cecilia Malmström a Phrif Drafodydd y Comisiwn ar gyfer Brexit Michel Barnier.

hysbyseb

Enillwyr eraill y gwobrau yw:

·       Personoliaeth Ewropeaidd y Flwyddyn: Zuzana Čaputová, Llywydd Slofacia

·       Arloeswr y Flwyddyn Ewrop: Yvan Bourgnon, Prif Swyddog Gweithredol y Glanhawyr Môr

hysbyseb

·       Menter Gymdeithasol Ewropeaidd Ewropeaidd y Flwyddyn: Saori Dubourg, Uwch Is-lywydd prosiect Amrywiaeth a Chynhwysiant byd-eang BASF

·       Entrepreneur Ewropeaidd y Flwyddyn Ewrop: Markus Kessler & Vincent Zimmer, Addysg Uwch Agored Kiron

I ddarganfod mwy am yr enillwyr a'r enwebeion, cliciwch yma.

Dywedodd Jean de Gheldere, Rheolwr Rheoli Uwchgynhadledd Busnes Ewrop: “Rydym yn falch o gyflwyno'r gwobrau hyn i unigolion rhagorol sy'n cryfhau gwerthoedd craidd yr Undeb Ewropeaidd ac yn llywio dyfodol Ewrop a'i dinasyddion”

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Euronews Michael Peters: “Rydym yn falch o fod yn bartner gyda'r Uwchgynhadledd Fusnes Ewropeaidd yn y gwobrau mawreddog hyn gan gydnabod amrywiaeth o arweinwyr Ewropeaidd rhyfeddol. Mae dewis Jean-Claude Juncker fel 'Arweinydd Ewropeaidd y Flwyddyn' yn un naturiol, wrth iddo baratoi i adael y Comisiwn Ewropeaidd. Dros bum mlynedd, bu'n llywyddu sefydliad, sydd wedi gorfod delio â nifer o heriau, yn enwedig Brexit. Hoffwn longyfarch pob un o'r enillwyr heno. ”

Mae'r seremoni wobrwyo Arweinyddiaeth Ewropeaidd yn cydnabod cyflawniadau rhagorol mewn busnes, gwleidyddiaeth, entrepreneuriaeth ac arloesedd. Dewiswyd yr enillwyr gan reithgor o arbenigwyr o fyd busnes, y byd academaidd a'r cyfryngau, gan gynnwys Pierre Gattaz (BusinessEurope), Ann Mettler (EPSC), Gardenia Trezzini (Euronews), Bart Becks (Euractiv) a Celia Moore (CSR Ewrop).

Cafodd y digwyddiad - a fynychwyd gan wneuthurwyr penderfyniadau lefel uchel, arweinwyr busnes a phartneriaid allweddol EBS ac Euronews - ei ddarlledu'n fyw gan Euronews, ei ffrydio ar Facebook a gwefan Gwobrau Arweinyddiaeth Ewrop.

Gwobrau Arweinyddiaeth Ewropeaidd

Mae'r Gwobrau Arweinyddiaeth Ewropeaidd yn seremoni wobrwyo fawreddog ac ag enw da sy'n cydnabod cyflawniadau rhagorol mewn busnes, gwleidyddiaeth, entrepreneuriaeth ac arloesedd. Wedi'i gychwyn yn 2018 fel menter ar y cyd gan Euronews ac Uwchgynhadledd Busnes Ewrop, caiff enillwyr eu dewis bob blwyddyn gan reithgor o arbenigwyr o fyd busnes, y byd academaidd a'r cyfryngau.

Uwchgynhadledd Busnes Ewrop

Mae Uwchgynhadledd Busnes Ewrop yn sefydliad adnabyddus sy'n creu ac yn cefnogi digwyddiadau rhwydweithio a thrafod ym Mrwsel, gan gynnwys ein digwyddiad mwyaf a mwyaf mawreddog - yr Uwchgynhadledd Fusnes Ewropeaidd flynyddol. Ein prif nod yw dod â busnes a gwleidyddiaeth ynghyd ac ysgogi meddwl ar y materion Ewropeaidd mwyaf heriol. Trwy ei ddigwyddiadau a'i gyhoeddiadau, mae EBS yn cyflwyno cyfraniad ysbrydoledig a gwybodus at lunio polisïau yn Ewrop. Cefnogir EBS gan FEB (Ffederasiwn Mentrau yng Ngwlad Belg) a BUSINESSEUROPE. Mae'r EBS hefyd yn falch o gydnabod nawdd uchel Ei Fawrhydi Brenin y Belgiaid.

EuroNews

Mae Euronews, y brif sianel newyddion ryngwladol yn Ewrop, yn grymuso pobl i ffurfio eu barn eu hunain. Mae Euronews yn ddiduedd yn ddiduedd ac yn ceisio cynnig amrywiaeth o safbwyntiau. Addewid Euronews i wylwyr a gwesteion fel ei gilydd yw: "Pob Golwg, Pob Lle, Pob Croeso".

Ers ei lansio yn 1993 yn Lyon, Ffrainc, mae Euronews wedi bod yn cyflwyno newyddion y gellir ymddiried ynddo mewn ffordd amhleidiol a manwl i gynulleidfaoedd ar draws y byd gan gyrraedd bron i 400 o gartrefi ar draws gwledydd 160. Mae'n cyrraedd mwy o wylwyr yn Ewrop gyfandirol nag unrhyw un o'i gystadleuwyr.

Yn 2017, disodlodd Euronews ei fodel a lansio 12 rhifyn traws-blatfform gwahanol, gan ddod yn frand newyddion "glocal" cyntaf y byd. Mae'r gwahanol rifynnau yn galluogi Euronews i gyflwyno cynnwys wedi'i deilwra sy'n berthnasol i bob cynulleidfa.

Gyda thîm o 600 o newyddiadurwyr o fwy na 30 o wahanol genhedloedd, mae 12 rhifyn Euronews yn ymdrin â newyddion y byd 24/7 mewn Arabeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Groeg, Hwngari, Eidaleg, Persia, Portiwgaleg, Rwseg, Sbaeneg a Thwrceg.

Yn 2016, lansiodd Euronews group ei chwaer sianel, y newyddion newyddion amlieithog aml-Affricanaidd cyntaf, Africanews. O Pointe-Noire, Gweriniaeth y Congo, mae tîm o weithwyr proffesiynol 85 o genhedloedd 15 yn cynhyrchu newyddion treigl ar yr un pryd yn Saesneg a Ffrangeg.

Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd NBC News ac Euronews eu partneriaeth. Fe wnaeth NBC News gaffael 25% o'r cwmni i wneud buddsoddiad ariannol sylweddol yn Euronews i gefnogi rhaglenni newyddion a rhaglenni estynedig.

Rheithgor Arweinyddiaeth Ewropeaidd 2019

Mae'r rheithgor ar gyfer 2019 yn cynnwys Pierre Gattaz (BusinessEurope), Ann Mettler (EPSC), Gardenia Trezzini (Euronews), Bart Becks (Euractiv) a Celia Moore (CSR Ewrop). Mae categorïau'r gwobrau'n cynnwys Arweinydd Ewropeaidd y Flwyddyn, Personoliaeth Ewropeaidd y Flwyddyn, Arloeswr y Flwyddyn Ewrop, Menter Gymdeithasol Gorfforaethol y Flwyddyn Ewrop, ac Entrepreneur Ewropeaidd y Flwyddyn.

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd