Galwadau ffôn rhatach ymhlith gwledydd yr UE, yn realiti o heddiw

| Efallai y 15, 2019

O heddiw, dydd Mercher 15 Mai, bydd galwadau ffôn ymhlith aelod-wladwriaethau'r UE yn rhatach diolch i God Cyfathrebu Electronig Ewrop, a fabwysiadwyd gan Senedd Ewrop ym mis Tachwedd y llynedd.

Mae'r gyfraith newydd, yn cyfyngu pris galwadau ar uchafswm o 19 ewro ar gyfer galwadau symudol a galwadau sefydlog (fel y'u gelwir yn 'alwadau o fewn yr UE') ac mae hefyd yn capio SMS ar uchafswm o 6 eurocents. Mabwysiadu'r rheoliad hwn oedd y cam nesaf ar ôl i'r UE ddiddymu costau crwydro yn 2017, a oedd eisoes wedi capio galwadau a thestunau i gyfraddau cenedlaethol wrth grwydro mewn gwledydd eraill yr UE.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau, dywedodd Is-gadeirydd ASE y Pwyllgor Marchnadoedd Mewnol a Diogelu Defnyddwyr, Dita Charanzová: “Rwy'n falch o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni i ddefnyddwyr Ewropeaidd. Mae cyfraddau wedi bod yn anghyfiawn o uchel ers gormod o amser. Rydym yn un Undeb ac nid oedd rheswm rhesymegol dros y costau hyn. Rwy'n gobeithio mai dyma fydd diwedd y sioc bil yn Ewrop. ”

Yn ogystal â galwadau o fewn yr UE, mae'r gyfraith newydd hefyd yn cynnwys mwy o fesurau hirdymor ac egwyddorol. Gan ddechrau o 2020, bydd gan bob dinesydd Ewropeaidd hawl i gysylltiad rhyngrwyd band eang fforddiadwy. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i bob gwlad Ewropeaidd sicrhau, trwy naill ai daleb neu dariff cymdeithasol, y gall dinasyddion incwm isel neu dan anfantais fforddio cysylltiad rhyngrwyd.

“Rhaid ystyried y rhyngrwyd fel cyfleuster. Yn union fel na fyddem yn gwadu mynediad i drydan neu nwy neu ddŵr, ni ddylai neb gael mynediad i'r rhyngrwyd dim ond oherwydd eu bod dan anfantais, ”ychwanegodd Charanzová.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, technoleg gyfrifiadurol, EU, Senedd Ewrop, Ffordd o Fyw

Sylwadau ar gau.