#DinnerInTheSky yn arwain at Gamlas ym Mrwsel

| Mehefin 17, 2019

Mae'n un o arloesiadau coginio mwy newydd y blynyddoedd diwethaf ym Mrwsel ac mewn mannau eraill - bwyta tra'n atal 50 metr uwchlaw'r ddaear.

Ar gyfer ei rifyn 2019, bydd y Cinio yn yr Awyr yn cyrraedd y Gamlas ym Mrwsel, gyferbyn â dyfodol Kanal Pompidou Museum.

Ers ei lansio ym Mrwsel yn 2006, mae Cinio yn yr Awyr bob amser wedi canolbwyntio ar wneud i'r gwesteion gael profiad o'r hyn y mae llefarydd yn ei alw'n “freuddwydion plentyndod”. Boed yng Ngwlad Belg neu yn y gwledydd 70 lle mae'r cysyniad yn cael ei ddatblygu.

Eleni, bydd yr hud yn digwydd ar y dŵr: bydd y byrddau Cinio yn yr Awyr yn cael eu rhoi ar y gamlas - yn llythrennol.

Bydd gwesteion yn cael eu cyfarch “ar y dŵr” wrth droed y Quai Beco. Cyflwyniad swrrealaidd i ddweud y lleiaf, cyn cinio a fydd yn digwydd ar 50 metr i fyny yn yr awyr.

Awr a hanner o lawenydd gastronomaidd gyda bwydlen cwrs 5 a baratowyd ac a wasanaethir gan gogydd serennog a golygfa unigryw ar Borth Brwsel, Taith a Thacsis, dyfodol Kanal Pompidou Museum.

Bydd y “daith” hon yn cael ei harwain gan gogyddion 11, cyfanswm o sêr 16: Yves Mattagne (Sea Grill **), David Martin (La Paix **), Pierre Résimont (L'Eau Vive **), Alexandre Dionisio (La Villa yn yr Sky **), Bart De Pooter (De Pastorale **), Viki Geunes (t. Zilte **), Karen Torosyan (Bwyty Bozar *), Isabelle Arpin (Isabelle Arpin), Giovanni Bruno (Senzanome *), Luigi Ciciriello (La Truffe Noire *) a Mathieu Jacri (Villa Emily *).

Nodwedd newydd arall o'r rhifyn 2019 yw'r pedwar sesiwn coctel a drefnir ar brynhawniau'r penwythnosau.

Cynhelir Cinio yn yr Awyr tan ddydd Sul 23 Mehefin. Bob dydd, trefnir tair sesiwn: 12h, 19h a 21h30.

Mae tocynnau'n mynd yn gyflym felly cynghorir unrhyw un sydd â diddordeb i archebu lle cyn gynted â phosibl.

Rhagor o wybodaeth yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, Hamdden, Ffordd o Fyw

Sylwadau ar gau.