Tymor #ClassicFilms - clasuron Ewropeaidd wedi'u sgrinio mewn lleoliadau Treftadaeth #CulturalHeritage ledled Ewrop

| Gorffennaf 2, 2019

Yr haf hwn, bydd clasuron ffilm Ewropeaidd yn cael eu dangos mewn rhai o leoliadau treftadaeth ddiwylliannol mwyaf eiconig Ewrop. Uerbyn diwedd mis Medi, bydd ffilmiau clasurol o bob cwr o'r UE yn cael eu sgrinio am ddim mewn amrywiaeth eang o leoliadau yn 13 gwledydd yr UE - o drefi bach i brifddinasoedd - gan amlygu treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac amrywiol Ewrop. Fel rhan o adfer a digideiddio ffilmiau treftadaeth yn ehangach, cefnogir y gyfres o ddigwyddiadau 'A Season of Classic Films' gan MEDIA Creadigol Ewrop rhaglen.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon: “Dylai treftadaeth ddiwylliannol Ewrop, gan gynnwys ein clasuron ffilm gwych, fod yn hygyrch i bawb. Rwy'n falch o weld bod Tymor Classic Films yn ei gwneud yn bosibl i bawb sydd â diddordeb fod yn rhan o brofiad a rennir ar draws Ewrop, hyd yn oed wrth fynychu digwyddiad lleol. ”

Ychwanegodd y Comisiynydd Economi a Chymdeithas Ddigidol Mariya Gabriel: “Mae sinema yn rhan hanfodol o'n diwylliant cyfoethog ac amrywiol yn Ewrop ac mae'n cyfrannu at atgyfnerthu cysylltiadau rhwng pobl sy'n teimlo'r un angerdd ac emosiwn dros ffilmiau. Mae gan drawsnewid digidol botensial pendant i gryfhau effeithiau cadarnhaol diwylliant, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Dyma her ein strategaeth Digital4Culture, i fanteisio ar y cysylltiad llwyddiannus hwn rhwng technolegau digidol a diwylliant. ”

Bydd y tymor ffilmiau clasurol yn dechrau yn y Gŵyl Ffilm Bologna gyda a cyflwyno rhai o'r ffilmiau wedi'u hadfer gan ddefnyddio system lliwiau Chronochrome Gaumont, un o'r technegau ffilmio lliw cynharaf. Ymhlith y ffilmiau clasurol sydd i'w dangos trwy gydol y tymor mae rhai o'r teitlau mwyaf adnabyddus yn sinema'r byd, gan gynnwys Fritz Lang's Metropolis (1927), Francois Truffaut's Mae'r 400 yn chwythu (1959), a Sinema Paradiso (1988) gan Giuseppe Tornatore. Mae'r lleoliadau eiconig sy'n cynnal y dangosiadau yn cynnwys Sgwâr Aristotelous yn Thessaloniki, Gwlad Groeg, Castell Kilkenny yn Iwerddon, a'r Piazza Maggiore yn Bologna, yr Eidal. Mae rhaglen lawn y tymor ar gael yma .

Cefndir

Ers 1991, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn cefnogi sector clyweledol Ewrop, gan gyfrannu at gystadleurwydd ac amrywiaeth ddiwylliannol yn Ewrop, trwy'r Rhaglen MEDIA. Un o'i gamau mwyaf sylweddol yw darparu cymorth ariannol i ddosbarthu ffilmiau Ewropeaidd y tu allan i'w gwlad gynhyrchu. Bob blwyddyn, ar gyfartaledd mae ffilmiau 400 ar gael i gynulleidfaoedd mewn gwlad Ewropeaidd arall gyda chymorth MEDIA. Ym mis Mai 2018, cynigiodd y Comisiwn gynyddu cyllideb y rhaglen gan bron 30% ar gyfer cyllideb tymor hir nesaf yr UE ar gyfer 2021-2027.

O fewn y prosiect hwn, bydd MEDIA MEDIA hefyd yn ariannu adfer a digideiddio ffilmiau treftadaeth er mwyn sicrhau bod y diwylliant Ewropeaidd yn cael ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Cynlluniwyd y gyfres o ddigwyddiadau ar gyfer yr haf hwn fel rhan o'r rhaglen 2018 Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol a'u hatgyfnerthu gan y Strategaeth Digital4Culture.

'Tymor o Classic Films'follows yn fenter gyntaf, y Noson Sinema Ewropeaidd, a raglennodd ffilmiau 50 am ddim o ffilmiau 20 MEDIA a gefnogwyd o 3 i 7 Rhagfyr 2018 ar draws yr UE a chyrhaeddodd bron i 7,200 o bobl. Disgwylir i'r tymor ffilmiau clasurol ddenu Ewropeaid 15,000 i'r dangosiadau am ddim.

Mwy o wybodaeth

Rhaglen lawn “A Season of Classic Films”

Map rhyngweithiol gyda'r holl ddangosiadau

Taflen ffeithiau: MEDIA-Creative Europe yng nghyllideb yr UE 2021-2027

Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Sinema, Adloniant, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Gwyliau ffilm, Ffordd o Fyw

Sylwadau ar gau.