Cysylltu â ni

Adloniant

# Euro2020 wedi'i ohirio tan yr haf nesaf, mae #UEFA yn cadarnhau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wembley
Roedd Wembley i fod i gynnal saith gêm yn Ewro 2020, gan gynnwys y rownd gynderfynol a'r rownd derfynol

Mae Ewro 2020 wedi’i ohirio o flwyddyn tan 2021 oherwydd y pandemig coronafirws, meddai Uefa, yn ysgrifennu'r BBC.

Fe wnaeth corff llywodraethu pêl-droed Ewropeaidd y penderfyniad yn ystod cynhadledd fideo frys yn cynnwys prif randdeiliaid ddydd Mawrth (17 Mawrth).

Bydd y twrnamaint, a gynhelir rhwng 12 Mehefin-12 Gorffennaf yr haf hwn, nawr yn rhedeg rhwng 11 Mehefin ac 11 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

Mae'r gohirio yn rhoi cyfle i gynghreiriau Ewropeaidd sydd wedi'u hatal gael eu cwblhau nawr.

Dywedodd Uefa ei fod am osgoi "rhoi unrhyw bwysau diangen ar wasanaethau cyhoeddus cenedlaethol" o'i 12 gwlad letyol, yn ogystal â helpu i ganiatáu i gystadlaethau domestig gael eu gorffen.

Dywedodd llywydd Uefa, Aleksander Ceferin: "Rydyn ni wrth y llyw mewn camp y mae nifer helaeth o bobl yn byw ac yn anadlu sydd wedi'i gosod yn isel gan y gwrthwynebydd anweledig a chyflym hwn.

hysbyseb

"Ar adegau fel y rhain, mae angen i'r gymuned bêl-droed ddangos cyfrifoldeb, undod, undod ac allgaredd.

"Rhaid i iechyd cefnogwyr, staff a chwaraewyr fod yn brif flaenoriaeth inni ac yn yr ysbryd hwnnw, cyflwynodd Uefa ystod o opsiynau fel y gall cystadlaethau orffen y tymor hwn yn ddiogel ac rwy'n falch o ymateb fy nghydweithwyr ar draws pêl-droed Ewropeaidd.

"Roedd gwir ysbryd cydweithredu, gyda phawb yn cydnabod bod yn rhaid iddyn nhw aberthu rhywbeth er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau."

Dywedodd Ceferin ei bod yn bwysig bod Uefa "wedi arwain y broses ac yn gwneud yr aberth mwyaf", gan ychwanegu ei bod yn dod "ar gost enfawr" ond "pwrpas dros elw fu ein hegwyddor arweiniol wrth wneud y penderfyniad hwn er budd pêl-droed Ewropeaidd yn ei gyfanrwydd" .

Mae Cynghrair y Cenhedloedd Uefa a Phencampwriaethau Dan-21 Ewrop hefyd i fod i gael eu cynnal yr haf nesaf.

Disgwylir i Bencampwriaeth Ewropeaidd Merched Uefa 2021 gael ei chynnal yn Lloegr ac mae'n dechrau ar 7 Gorffennaf, bedwar diwrnod cyn rownd derfynol y dynion arfaethedig.

Mewn man arall, dywed Cydffederasiwn Pêl-droed De America (Conmebol) fod Copa America eleni, sydd i fod i ddigwydd rhwng 12 Mehefin a 12 Gorffennaf, wedi’i ohirio tan 2021.

Beth mae'r cenhedloedd dan sylw yn ei ddweud?

FA FA Norwy, nad yw eu hochr eto i gymhwyso ar gyfer y twrnamaint, oedd y cyntaf i gyhoeddi'r newyddion, ac yna FAau Ffrainc ac FAau eraill.

Dywed llywydd Ffederasiwn Pêl-droed Ffrainc, Noel le Graet, fod y corff llywodraethu yn "cefnogi'n llawn" benderfyniad Uefa.

Mewn datganiad, dywedodd Le Graet ei fod yn “benderfyniad doeth a phragmatig” gan Uefa a allai o bosibl roi cyfle i gystadlaethau domestig gael eu gorffen ym mis Mehefin eleni.

Dywed cymdeithas bêl-droed Gwlad Pwyl (PZPN) y bydd gemau ail gyfle ar gyfer Pencampwriaethau Ewrop a gemau rhyngwladol cyfeillgar a osodwyd ar gyfer mis Mawrth yn cael eu gohirio tan fis Mehefin.

Bydd gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022 y flwyddyn nesaf, a drefnwyd ar gyfer Mehefin 2021, yn cael eu chwarae ar ddyddiad gwahanol, ychwanega'r PZPN.

Pam mae hyn wedi digwydd?

Mae nifer o gynghreiriau domestig Ewrop - yn ogystal â Chynghrair y Pencampwyr a Chynghrair Europa - wedi’u hatal yn dilyn nifer cynyddol o achosion coronafirws o amgylch y cyfandir.

Mae'r firws hefyd wedi effeithio ar chwaraewyr a hyfforddwyr neu dywedwyd wrthynt am fynd i hunanwahaniaethu, sy'n golygu bod cynghreiriau wedi gorfod cau.

Disgwylir y bydd twrnamaint bach i benderfynu Cynghrair y Pencampwyr a Chynghrair Europa yn un opsiwn a gyflwynir yn y cyfarfod ddydd Mawrth i leddfu tagfeydd gemau a achosir gan argyfwng coronafirws.

Sut mae prif gynghreiriau Ewrop wedi ymateb:

  • Uwch Gynghrair: Canslwyd pob pêl-droed elitaidd ym Mhrydain tan 4 Ebrill ar y cynharaf yn ddarostyngedig i "amodau ar y pryd".
  • La Liga: Ataliwyd hediad gorau Sbaen tan 4 Ebrill ar y cynharaf pan fydd yn "ailbrisio" y sefyllfa.
  • Serie A: Yr Eidal sydd â'r nifer uchaf o achosion yn Ewrop ac mae'r wlad yn cau.
  • Bundesliga: Wedi'i atal tan o leiaf 2 Ebrill yn yr Almaen.
  • Cynghrair 1: I ddechrau, chwaraeodd gemau y tu ôl i ddrysau caeedig yn Ffrainc ond maent bellach wedi'u hatal "nes bydd rhybudd pellach".

Pa gyfyngiadau eraill sydd?

Er bod gan y cynghreiriau domestig mawr broblemau dros gontractau teledu i'w datrys os na chynhelir gemau, mae'r rhan fwyaf o wledydd yn dibynnu ar y taliadau gan Uefa sy'n dod allan o dwrnameintiau rhyngwladol mawr i ganiatáu i'w cynghreiriau eu hunain weithredu'n iawn.

Byddai'r rhain mewn perygl o symud unrhyw Bencampwriaeth Ewropeaidd ac maent yn debygol o ffurfio rhan o unrhyw gytundeb.

Amcangyfrifir bod 400 o staff yn gweithio i Uefa ar yr Ewros. Nid yw'n hysbys beth fydd yn digwydd iddynt os na chynhelir y twrnamaint am 12 mis arall.

Sinema

Tymor #ClassicFilms - Clasuron Ewropeaidd wedi'u sgrinio mewn lleoliadau #CulturalHeritage ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

Yr haf hwn, bydd clasuron ffilm Ewropeaidd yn cael eu sgrinio yn rhai o leoliadau treftadaeth ddiwylliannol fwyaf eiconig Ewrop. U.tan ddiwedd mis Medi, bydd ffilmiau clasurol o bob rhan o'r UE yn cael eu dangos yn rhad ac am ddim mewn amrywiaeth eang o leoliadau mewn 13 o wledydd yr UE - o drefi bach i brifddinasoedd - gan dynnu sylw at dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac amrywiol Ewrop. Fel rhan o'r gwaith adfer a digideiddio ehangach ar ffilmiau treftadaeth, cefnogir cyfres y digwyddiadau 'A Season of Classic Films' gan MEDIA Creadigol Ewrop rhaglen.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: "Dylai treftadaeth ddiwylliannol Ewropeaidd, gan gynnwys ein clasuron ffilm gwych, fod yn hygyrch i bawb. Rwy'n falch o weld bod Tymor y Ffilmiau Clasurol yn ei gwneud hi'n bosibl i bawb sydd â diddordeb fod yn rhan o profiad a rennir ledled Ewrop, hyd yn oed wrth fynd i ddigwyddiad lleol. ”

Ychwanegodd Comisiynydd yr Economi Ddigidol a Chymdeithas Mariya Gabriel: "Mae sinema yn rhan hanfodol o'n diwylliant Ewropeaidd cyfoethog ac amrywiol ac mae'n cyfrannu at atgyfnerthu bondiau rhwng pobl sy'n teimlo'r un angerdd ac emosiwn am ffilmiau. Mae gan drawsnewid digidol botensial pendant i gryfhau'r effeithiau cadarnhaol. diwylliant, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Dyma her ein strategaeth Digital4Culture, i fanteisio ar y cysylltiad llwyddiannus hwn rhwng technolegau digidol a diwylliant. "

hysbyseb

Bydd y tymor ffilmiau clasurol yn dechrau yn y Gŵyl Ffilm Bologna gyda a cyflwyno rhai o'r ffilmiau wedi'u hadfer wedi'i saethu gan ddefnyddio system liw Cronocrom Gaumont, un o'r technegau ffilmio lliw cynharaf. Ymhlith y ffilmiau clasurol sydd i'w dangos trwy gydol y tymor mae rhai o'r teitlau mwyaf adnabyddus yn sinema'r byd, gan gynnwys rhai Fritz Lang Metropolis (1927), Francois Truffaut's Mae'r 400 yn chwythu (1959), a Sinema Paradiso (1988) gan Giuseppe Tornatore. Mae'r lleoliadau eiconig sy'n cynnal y dangosiadau yn cynnwys Sgwâr Aristotelous yn Thessaloniki, Gwlad Groeg, Castell Kilkenny yn Iwerddon, a'r Piazza Maggiore yn Bologna, yr Eidal. Mae rhaglen lawn y tymor ar gael yma.

Cefndir

Er 1991, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn cefnogi sector clyweledol Ewrop, gan gyfrannu at gystadleurwydd ac at amrywiaeth ddiwylliannol yn Ewrop, trwy'r Rhaglen MEDIA. Un o'i gamau gweithredu mwyaf sylweddol yw darparu cefnogaeth ariannol i ddosbarthu ffilmiau Ewropeaidd y tu allan i'w gwlad gynhyrchu. Bob blwyddyn, ar gyfartaledd mae dros 400 o ffilmiau ar gael i gynulleidfaoedd mewn gwlad Ewropeaidd arall gyda chymorth MEDIA. Ym mis Mai 2018, cynigiodd y Comisiwn gynyddu cyllideb y rhaglen bron i 30% ar gyfer cyllideb hirdymor nesaf yr UE ar gyfer 2021-2027.

hysbyseb

O fewn y prosiect hwn, bydd MEDIA MEDIA hefyd yn ariannu adfer a digideiddio ffilmiau treftadaeth er mwyn sicrhau bod y diwylliant Ewropeaidd yn cael ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Cynlluniwyd y gyfres o ddigwyddiadau ar gyfer yr haf hwn fel rhan o'r rhaglen 2018 Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol a'u hatgyfnerthu gan y Strategaeth Digital4Culture.

Mae 'Tymor o Ffilmiau Clasurol' yn dilyn menter gyntaf, y Noson Sinema Ewropeaidd, a raglennodd ffilmiau 50 am ddim o ffilmiau 20 MEDIA a gefnogwyd o 3 i 7 Rhagfyr 2018 ar draws yr UE a chyrhaeddodd bron i 7,200 o bobl. Disgwylir i'r tymor ffilmiau clasurol ddenu Ewropeaid 15,000 i'r dangosiadau am ddim.

Mwy o wybodaeth

Rhaglen lawn o "Tymor o Ffilmiau Clasurol"

Map rhyngweithiol gyda'r holl ddangosiadau

Taflen ffeithiau: MEDIA-Creative Europe yng nghyllideb yr UE 2021-2027

Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol

Parhau Darllen

Gwlad Belg

#Koezio ar gyfer antur dan do

cyhoeddwyd

on

Maen nhw'n dweud bod newyddion da yn teithio'n bell ac mae newyddion am un o'r atyniadau ymwelwyr newydd a mwy cyffrous ym Mrwsel wedi ymestyn ymhell - cyn belled â Chanada a Gwlad Thai.

Mae'r parc antur dan do Koezio, sydd wedi'i leoli yng nghanolfan siopa a hamdden Docks Bruxel, yn gweld tua 150,000 o ymwelwyr yn mynd trwy ei ddrysau bob blwyddyn.

Mae rhai cyfranogwyr, yn gweithredu ar argymhellion gan westai, Trip Advisor a Visit Brussels (ac yn awyddus i gael y profiad drostynt eu hunain) hyd yn oed wedi dod o mor bell â Chanada a Gwlad Thai.

hysbyseb

Mae'r ganolfan wedi bod yn boblogaidd iawn ers iddi ddod yn Koezio gyntaf i agor y tu allan i'w chalon yn Ffrainc.

Gyda'i bencadlys yn Lille, yng ngogledd Ffrainc, canolfan Brwsel oedd y pedwerydd i agor (mae dau ym Mharis hefyd) ac mae bellach yn denu cyfranogwyr - a elwir yn “asiantau” - o bob rhan o Wlad Belg.

Yn gyntaf, eglurhad i ymwelwyr am y tro cyntaf. Mae Koezio (mae'n cael ei ynganu fel Ko-wa-ze-o) yn lle hollol wahanol i unrhyw un arall yr ydych wedi ymweld â hwy fwy na thebyg. Mae'n cynnig “hyfforddiant fel asiant arbennig” mewn gofod 3,200 metr sgwâr wedi'i drawsnewid.

hysbyseb

Am ddwy awr, caiff eich dygnwch, eich deallusrwydd, eich dewrder a'ch ysbryd tîm eu herio i gwblhau'r “daith” drwy'r hyn a elwir yn bedair ardal: labyrinth dirgel, ystafell beiriannau gyda modiwlau enfawr, ystafell ddianc ac yn olaf llwybr benysgafn yn metr 12 tyrru.

Dyma'r math o brawf y gallai awdur James Bond, Ian Fleming ei hun, fod wedi'i werthfawrogi.

Nid oes angen bod yn ofnus serch hynny: yr hyn sy'n bwysig yma yw 'bod gyda'n gilydd' a chynyddu cydlyniant - mae'r gair dyfeisgar Koezio yn deillio o gydlyniant - o fewn grŵp. Mae Koezio yn hygyrch i bobl ifanc a hen ac o 2 chwaraewr i fyny. Am resymau diogelwch mae'n rhaid i chi fod yn 1 metr 40cm o uchder a rhaid i unrhyw un o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae'n werth nodi nad oes rhaid i chi fod yn ffit iawn nac yn athletwr.

Mae'r hwyl yn dechrau ar ôl cyrraedd gyda'r is-danfor “asiant cudd”. Dyma pryd y cewch eich “cod cyfrinachol” eich hun sy'n caniatáu mynediad i'r parc. Ar ôl cyrraedd, rhowch eich manylion “cod cyfrinachol” ar fonitor sgrin gyffwrdd cyn newid i oferôls sydd wedi'u golchi'n ffres, sef pan fyddwch yn cael eich gosod yn rhydd ar y cwrs am yr ychydig oriau nesaf.

Mae saith tîm o hyd at chwaraewyr 5 yn cael mynediad bob munud 15, gyda'r syniad nad yw'r parc yn orlawn.

Y syniad yw cloi cymaint o bwyntiau ag y gallwch. Gall “asiantau elitaidd” felly sgorio hyd at bwyntiau 600,000 ond mae'r cyfartaledd fesul ymweliad tua 330,000.

Yn wahanol i gemau dianc eraill ym Mrwsel ac mewn mannau eraill, mae'r syniad yma yn ymwneud â gweithio fel tîm, nid yn erbyn ei gilydd. Mae'r pwyslais ar y “asiantau cudd” ar waith tîm a chydweithrediad. Ar y diwedd, mae pob cyfranogwr / tîm yn rhoi print manwl o'u sgôr a'u perfformiad.

Am atodiad bach, gallwch hefyd fynd â chamera arbennig i mewn i'r parc i ffilmio'r antur gyfan (gellir lawrlwytho'r delweddau yn ddiweddarach i ffon USB). Mae Koezio yn wych ar gyfer ymweliad teuluol ond mae hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer ymarferion adeiladu tîm.

Mae Kjell Materman, ei reolwr cyfathrebu, yn dweud bod safle Brwsel wedi dod yn boblogaidd iawn i gwmnïau y gall eu haelodau gyfarfod mewn ystafell breifat i gael sgwrs “darganfod fy nhîm” cyn i'r antur ddechrau. Mae'r ganolfan, sydd wedi'i hadeiladu ar yr hyn a arferai fod yn ffatri ffabrigau yn dyddio o ganol y 1800s, hefyd yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod, ystafell fwyta a lolfa ar gyfer aperitif neu bryd neu ddiod ar ôl eich “cenhadaeth”.

Dywedodd Kjell, a arferai weithio yn y Parlamentarium ym Mrwsel: “Rydym hefyd yn gweld mwy a mwy o dwristiaid a allai fod wedi cael eu hanfon ar argymhelliad pobl eraill.”

Mae gostyngiadau arbennig os ydych yn archebu ar-lein ac yn lleihau ysgolion a chlybiau ieuenctid. Ceisiwch hefyd roi cynnig ar y gêm realiti rhithwir wrth y fynedfa.

Nid yw canolfan Brwsel mor fawr ag yn Lille (sydd â dau “daith”) ond, oherwydd dylunio clyfar, mae ganddi gynllun tebyg.

Agorodd y Koezio cyntaf yn Lille yn 2006 ac felly mae'r cysyniad wedi profi y bydd pumed un yn agor yn Lyon yr haf hwn gyda chynlluniau ar gyfer eraill yn Llundain, yr Iseldiroedd a Sbaen.

Mae'r cwmni hwn sydd wedi mynd ymlaen wedi buddsoddi llawer yn lledaenu'r gair am Koezio ac, fel y ffigurau ymwelwyr, mae'r polisi hwn yn talu ar ei ganfed. Cofiwch fod y penwythnosau'n arbennig o boblogaidd felly mae'n well cadw lle.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth yn wych gan fod y safle wedi'i leoli ar ddwy dramffordd sy'n eich chwifio i ganol Brwsel mewn dim ond 10 munud. Mae maes parcio mawr gerllaw ac, o'r haf, mae yna hefyd deithiau afon ar Gamlas Brwsel gerllaw.

Rheswm gwych arall dros ymweld yn awr yw bod y Tai Gwydr Brenhinol yn Laeken ar hyn o bryd ar agor i'r cyhoedd tan 10 Mai.

Pa bynnag amser o'r flwyddyn rydych chi'n dod yma, fodd bynnag, rydych chi'n siwr o gael hwyl.

Bwytewch eich calon allan James Bond!

Koezio
Dociau Bruxel
T. (0) 2 319 5454

 

Parhau Darllen

Gwlad Belg

#BrightBrusselsFestivalOfLight: 11 artistiaid a ddewiswyd i festoon # Ganol dinasBrwsgws

cyhoeddwyd

on

Y penwythnos hwn, bydd Gŵyl Olau Bright Brwsel yn tynnu sylw at rai o gymdogaethau mwyaf canolog Brwsel mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o artistiaid Gwlad Belg a rhyngwladol. Ar ôl penderfyniad anodd, mae'r rheithgor o'r diwedd wedi dewis 11 artist i ymgymryd â'r gamp addurniadol hon.
Bydd cymdogaethau Quais a Sainte-Catherine wedi'u gwisgo i ddallu gyda dwsinau o oleuadau ac animeiddiadau ysgafn. At ei gilydd, bydd 11 o artistiaid a chymdeithasau o Wlad Belg a thu hwnt yn decio rhai o safleoedd mwyaf arwyddluniol prifddinas Gwlad Belg. Mae Gŵyl Olau Bright Brwsel yn paratoi i gynnig cyfle unigryw i ymwelwyr a phobl leol weld cymdogaethau'r brifddinas mewn goleuni cwbl newydd.
O dan fenter sy'n cael ei yrru gan y Gweinidog-Lywydd Rhanbarth Cyfalaf Brwsel, Rudi Vervoort, a chan Weinidog Mability and Public Works, Pascal Smet, ymwelwyd ag ef. Mae tasgau wedi cael y dasg o gydlynu gweithrediad yr arddangosfeydd crefyddol hyn yn calon y ddinas.
Ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2018, daeth rheithgor yn cynnwys cynrychiolwyr o olygfa celfyddydau creadigol a dylunio Brwsel ynghyd i ddewis yr 11 artist canlynol: Mandylight (AUS): Ardaloedd Quai à la Chaux, Quai à la Houille, Quai au Bois de Barics Adeiladu a Quai aux, Collectif Coin (FR): Ardaloedd Bassin de la Fontaine yn Quai aux Briques a Quai au Bois à Brûler, cychwyn COWBOY (BE) mewn cydweithrediad ag arlunydd o Frwsel: Marché aux Porcs, Allumeurs d'image (FR): Hosbis Rue du Grand gyferbyn â Hosbis Pacheco, Ad Lib (FR): Place du Béguinage, Tetro (FR): Place du Vismet yn Quai aux Briques a Quai au Bois à Brûler, Studio Chevalvert (FR): La Tour Noire , Ocubo (PRT): Place du nouveau Marché aux Grains, Pierre Debusschere (BE): Place du vieux Marché aux Grains, Gilles Leempoels (BE): Place Sainte-Catherine, Les Garages Numériques (BE): Halles Saint-Géry Illuminations will hefyd yn goleuo ffasâd eglwys Sainte-Catherine.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd