Cysylltu â ni

EU

Athletico Madrid i hyfforddi pobl ifanc Gwlad Belg dros yr haf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Breuddwyd pob cefnogwr pêl-droed ifanc yw hi - y cyfle i hyfforddi gyda'ch eilunod. Yr haf hwn, bydd pobl ifanc yng Ngwlad Belg yn cael cyfle i gyflawni eu breuddwydion, neu'r peth gorau nesaf, beth bynnag, yn ysgrifennu Martin Banks.

Byddant yn gallu cymryd rhan mewn cyfres o wersylloedd hyfforddi a drefnir gan un o brif glwb Ewrop, Athletico Madrid.

Er nad yw chwaraewyr superstar y clwb yn cymryd rhan mewn gwirionedd, mae'r sesiynau'n cynnwys y peth gorau nesaf: hyfforddwyr yn y cewri La Liga.

hysbyseb

Mae Football2Be o Wlad Belg a Kogoza.be wedi ymuno â'r clwb i drefnu gwersylloedd pêl-droed i'w llwyfannu yng Ngwlad Belg am y tro cyntaf mewn dau leoliad gwahanol, Braine l'Alleud a Tienen.

Gyda'r Ewros pêl-droed ar fin cychwyn, mae'n ffordd berffaith i'w wneud yn haf ysblennydd o bêl-droed.

Athletau, sy'n enwog am eu streipiau coch a gwyn ac a reolir gan yr enigmatig Diego Simeone, yw deiliaid teitl La Laga cyfredol.

hysbyseb

Mae llwyfannau academi Madrid yn agored i ferched a bechgyn o bob lefel chwarae a fydd yn elwa o brofiad hyfforddi uwchraddol lle bydd cyfranogwyr yn hyfforddi am 5 diwrnod o dan y lliwiau Athletico.

Mae hyn i gyd yn digwydd o dan oruchwyliaeth bersonol hyfforddwyr sy'n teithio i Wlad Belg o'r academi swyddogol ym Madrid. Dyluniwyd y sesiynau hyfforddi gan adran chwaraeon Atlético i sicrhau bod cyfranogwyr yn cael “profiad unigryw a bythgofiadwy.”

Gochelwch! Mae nifer y cyfranogwyr wedi'i gyfyngu i 70 felly cynghorir archebu'n gynnar yn gryf.

Os na allwch ei wneud, mae Football2B hefyd yn trefnu cyrsiau ac interniaethau pêl-droed trwy gydol y flwyddyn ar gyfer pob chwaraewr rhwng 5 ac 16 oed, o ddechreuwyr i chwaraewyr elitaidd (merched a bechgyn). Mae pobl ifanc yn cael eu hyfforddi gan hyfforddwyr cymwys ac mae sesiynau wedi'u strwythuro o amgylch gwahanol themâu technegol gan gynnwys driblo, trin peli a chasglu gwybodaeth. Mae grwpiau o 10-12 chwaraewr yn cael eu ffurfio yn ôl oedran a lefel pob cyfranogwr a darperir yr holl offer ar gyfer pob plentyn.

Dywedodd llefarydd, “Mae panoply cyfan y chwaraewr modern yn cael ei ddatblygu. Y syniad yw bod y plentyn yn datblygu yn y ffordd orau bosibl.”

Mae sesiynau o'r fath yn gwneud anrheg braf hefyd, fel pen-blwydd.

O dan ysgogiad dau chwaraewr proffesiynol, crëwyd Football2Be yn 2017 gan gynnig hyfforddiant pêl-droed a gwersylloedd o ansawdd trwy gydol y flwyddyn a redir gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol.

Dywedodd y llefarydd, “Mae pob plentyn yn cael ei eni â photensial y gellir ei ecsbloetio ond mae ei ddatblygu a’i siapio yn cymryd amser a hunanaberth. Oherwydd bod pob chwaraewr yn wahanol ac yn esblygu ar ei gyflymder ei hun, rydyn ni'n eu gwneud yn ganolbwynt sylw fel bod y dull yn optimaidd. Ein nod yw cefnogi chwaraewyr sy'n dymuno symud ymlaen ac mae'r profiad a gafwyd gan ein hyfforddwyr yn ystod eu gyrfaoedd yn caniatáu iddynt rannu cyngor chwaraeon priodol er mwyn osgoi peryglon y byd pêl-droed a darparu cefnogaeth unigol. "

Mae'r sesiynau ar gael i blant rhwng 6 ac 16 oed ac fe'u trefnir yn stadiwm Gaston Reiff yn Braine-l'Alleud a hefyd yn Bergévest yn Tienen.

Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy www.football2be.be neu ar y dudalen Facebook: Football2Be

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd