Cysylltu â ni

Gwyliau ffilm

Anrhydeddwyd pum ffilm a gefnogir gan yr MEDIA yng Ngŵyl Ffilm Cannes 2021

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pum teitl a ariennir gan yr UE wedi derbyn gwobrau yn y 74fed rhifyn hwn o'r Gŵyl Ffilm Cannes, a ddaeth i ben ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) gyda seremoni gloi. Titaniwm, gan Julia Ducournau, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i’w ddatblygiad, oedd enillydd mawr y noson, gan dderbyn y Palm d’Or o fri. Yn ogystal, Adran n.6, gan Juho Kuosmanen, wedi derbyn y Grand Prix. Oen, gan Valdimar Jóhannsson a Gweddïau dros y Dwyn, gan Tatiana Huezo, derbyniodd wobrau yn y categori 'Heb roi sylw penodol'. Ar ben hynny, Olga, gan Elie Grappe, ei ddyfarnu yng nghystadleuaeth La Semaine de la Critique.

Cyfanswm o 17 o ffilmiau a gefnogir gan y CYFRYNGAU yn cystadlu am wobrau yn rhifyn eleni o'r ŵyl mewn sawl categori, gan gynnwys y gystadleuaeth swyddogol, 'Heb ystyriaeth benodol', 'Allan o gystadleuaeth', 'Premiere Cannes' a 'Sgrinio arbennig', yn ogystal ag yng nghystadlaethau cyfochrog yr ŵyl : Pythefnos y Cyfarwyddwyr a La Semaine de la Critique. Yn gyffredinol, buddsoddodd yr UE fwy na € 2.1 miliwn trwy'r CYFRYNGAU llinyn o'r Rhaglen Ewrop Greadigol ar gyfer datblygu a dosbarthu'r ddau deitl ar bymtheg hyn yn rhyngwladol. Bydd y rhain a llawer o gynyrchiadau eraill yn cael sylw yng nghyd-destun y 30 mlynedd o CYFRYNGAU ymgyrch, sy'n dathlu cefnogaeth barhaus yr UE i'r diwydiant clyweledol trwy gydol y tri degawd diwethaf, gan dynnu sylw at waith y diwydiant, o flaen a thu ôl i'r camera, a gwir effaith cefnogaeth yr UE yn y sector.

hysbyseb

Gwyliau ffilm

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis: Anrhydedd tair ffilm a ariennir gan yr UE

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr 78fed rhifyn Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis ddydd Sadwrn 11 Medi. Anrhydeddwyd tair ffilm a ariannwyd gan yr UE. Il buco gan Michelangelo Frammartino, a oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Venezia 78, derbyniodd y wobr rheithgor arbennig. Yn ogystal, derbyniodd Peter Kerekes ac Ivan Ostrochovský wobr Orizzonti am y sgript orau ar gyfer y ffilm Mamau 107. Fe wnaeth rheithgor Orizzonti hefyd anrhydeddu Piseth Chhun gyda'r wobr am yr actor gorau am ei rôl yn Adeilad Gwyn gan Kavich Neang.

Yn gyfan gwbl, roedd chwe ffilm a gefnogwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn cystadlu am y rhifyn hwn o'r ŵyl mewn sawl categori, yn benodol cystadlaethau 'Venezia 78, Orizzonti, Orizzonti Extra ac Orizzonti Short Films'. Mae'r ffilmiau hyn wedi'u cyd-gynhyrchu gan dimau rhyngwladol o fri, sy'n cynnwys gwledydd yr UE (yr Almaen, Denmarc, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Slofacia, Sweden a'r Weriniaeth Tsiec) a thu hwnt (Norwy, Cambodia, Congo, Libanus, Qatar, Singapore, Gwlad Thai a'r Wcráin). Yn gyfan gwbl, mae'r UE wedi buddsoddi mwy na 290,000 ewro, trwy linyn MEDIA y rhaglen Ewrop Greadigol, yn natblygiad, cyd-gynhyrchu rhyngwladol a dosbarthu'r gweithiau hyn.

Bydd y teitlau hyn hefyd yn cael eu cyflwyno fel rhan o’r ymgyrch “30 Mlynedd o MEDIA”, sy’n dathlu cefnogaeth Ewrop i’r diwydiant clyweledol dros ddegawdau, gan dynnu sylw at ei gyflawniadau o flaen a thu ôl i’r camera, ac yn tynnu sylw at daflu goleuni ar effaith wirioneddol yr UE. cefnogaeth yn y sector. Cynhaliodd yr Ŵyl, ar y cyd â Creative Europe MEDIA, rifyn o Fforwm Ffilm Ewrop ar 6 Medi: 'Tu ôl i lenni'r diwydiant ffilm: ar gyfer diwydiant arloesol a gwydn'.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn lansio ymgyrch 'CharactHer' i rymuso pob talent yn y diwydiannau ffilm a'r cyfryngau

cyhoeddwyd

on

Yn y Gŵyl Ffilm Cannes, mae'r Comisiwn yn lansio an ymgyrch ymwybyddiaeth gyda'r nod o feithrin amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiannau cyfryngau ffilm a newyddion ac at dynnu sylw at gydraddoldeb rhywiol a rôl menywod yn y sector. Mae'r ymgyrch, o'r enw 'Cymeriad', yw'r fenter gyntaf gyda ffocws clir ar amrywiaeth a chynhwysiant a lansiwyd o dan fframwaith y Cynllun Gweithredu'r Cyfryngau a Chlyweledol. Bydd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová, yn cymryd rhan yn y digwyddiad lansio ac yn ymuno â'r drafodaeth banel ar rwystrau y mae menywod yn eu hwynebu ar hyd eu gyrfaoedd.

Dywedodd yr Is-lywydd Jourová: “Wrth i ni oresgyn y pandemig mae’n rhaid i ni sicrhau bod menywod yn cymryd rhan ganolog yn ein hymdrechion adfer. Gyda’r ymgyrch hon, rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni ysbrydoli llawer o ferched fel y gall Ewrop wneud y gorau o’i holl ddoniau. ” Bydd ei haraith agoriadol ar gael yma.

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Pan wnaethom gyflwyno’r Cynllun Gweithredu Cyfryngau a Chlyweledol ym mis Rhagfyr, roedd ein blaenoriaeth yn glir iawn: rhaid rhoi amrywiaeth ar flaen ein hymdrechion wrth adfer a thrawsnewid y cyfryngau a sectorau clyweledol. Mae hyrwyddo cynhwysiant nid yn unig yn gyfrifoldeb cymdeithasol arnom, ond yn ddarn hanfodol yn ein llwybr tuag at ddiwydiant mwy gwydn a chystadleuol. ”

hysbyseb

Daeth 'Mae ymgyrch CharactHer 'wedi'i gosod o fewn ymdrech bolisi ehangach gyda'r nod o gryfhau agenda'r Comisiwn o a Undeb Cydraddoldeb trwy Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw yr UE. Yr ymgyrch, a gynhelir mewn cydweithrediad â Collectif 50/50, yn cychwyn yn fframwaith Gŵyl Ffilm Cannes, lle 17 ffilm a gefnogir gan yr UE yn cystadlu am wobrau. Yng nghyd-destun Gŵyl Ffilm Marché du Gŵyl Ffilm Cannes, bydd y Comisiwn hefyd yn cymryd rhan sawl digwyddiad o fewn fframwaith y Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Dwy ffilm a ariennir gan yr UE wedi'u hanrhydeddu yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Berlin 2021

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd dwy ffilm a gefnogir gan yr UE wobrau yn y 71fed Gwyl Ffilm Ryngwladol Berlin digwyddodd hynny ar-lein yr wythnos diwethaf: aeth yr Arth Arian am y Cyfarwyddwr Gorau i Dénes Nagy ar gyfer 'Natural Light' (Természetes fény) ac aeth Gwobr y Rheithgor Arbennig yn Encounters i 'Taste' (Vị), gan Lê Bảo. Naw ffilm a chyfres a gefnogir gan yr UE enwebwyd ar gyfer gwobrau. Cefnogodd yr UE ddatblygiad a chyd-gynhyrchiad y teitlau hyn gyda buddsoddiad o dros € 750,000, a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Roedd cam cyntaf yr ŵyl yn cynnal y Marchnad Ffilm Ewropeaidd, a oedd yn cynnwys rhifyn o'r Fforwm Ffilm Ewropeaidd ar ddyfodol y sector clyweledol yn Ewrop. Amlygodd gweithwyr proffesiynol amrywiol o'r diwydiant bwysigrwydd mwy o gydweithio ar draws gwahanol feysydd i arloesi ymhellach trwy ddod â sinemâu a thechnolegau newydd ynghyd ymhlith eraill, gan adlewyrchu rhai o'r pynciau a nodwyd ac a ddygwyd ymlaen gan y Cynllun Gweithredu'r Cyfryngau a Chlyweledol. Ail rownd yr ŵyl eleni, 'The Special Summer', yn cael ei gynnal ym mis Mehefin 2021, gan agor y ffilmiau i'r cyhoedd a chynnal y seremoni wobrwyo swyddogol.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd