Cysylltu â ni

Gwobrau

2021 Gwobr Václav Havel wedi'i dyfarnu i arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Maria Kalesnikava

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dyfarnwyd nawfed Gwobr Hawliau Dynol Václav Havel - sy'n anrhydeddu gweithredu rhagorol gan gymdeithas sifil wrth amddiffyn hawliau dynol - i arweinydd gwrthblaid ac actifydd Belarwsia Maria Kalesnikava (Yn y llun).

Cyflwynwyd y wobr € 60,000 mewn seremoni arbennig ar ddiwrnod agoriadol sesiwn lawn yr hydref Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE) yn Strasbwrg.

Mae Maria Kalesnikava yn un o arweinwyr yr wrthblaid ym Melarus ac yn aelod o'r Cyngor Cydlynu. Hi oedd pennaeth pencadlys ymgyrch y cyn-enwebai arlywyddol Viktar Babaryka, ac mae wedi dod yn un o dri symbol benywaidd gwrthblaid Belarwsia ac ymrafael pobl Belarus dros ryddid sifil a gwleidyddol a hawliau sylfaenol.

hysbyseb

Cafodd ei chipio ym Minsk ym mis Medi 2020 a gwnaeth benawdau pan gododd ei phasbort ar y ffin i'w hatal rhag cael ei symud a'i alltudiaeth o Belarus. Cafodd ei chadw yn y ddalfa wedi hynny, ac ym mis Medi 2021 dedfrydwyd hi i 11 mlynedd yn y carchar am ei gweithgaredd gwleidyddol.

Gan dderbyn y wobr ar ei rhan, diolchodd chwaer Maria, Tatsiana Khomich, i bwyllgor y wobr a dywedodd y byddai ei chwaer eisiau cysegru ei buddugoliaeth i bawb ym Melarus sy'n ymladd am eu hawliau: “Mae'r wobr hon yn arwydd o undod y byd democrataidd cyfan gyda'r pobl Belarus. Mae hefyd yn arwydd i ni, Belarusiaid, fod y gymuned ryngwladol yn ein cefnogi, a’n bod ar y trywydd iawn. ”

Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Llywydd PACE, Rik Daems, a gadeiriodd y panel dethol: “Wrth sefyll yn erbyn cyfundrefn sydd wedi dewis grym a chreulondeb yn erbyn protest heddychlon a chyfreithlon, dangosodd Ms Kalesnikava ei bod yn barod i fentro ei diogelwch ei hun am achosi mwy na hi ei hun - mae hi wedi dangos gwir ddewrder. ”

hysbyseb

Gwobrau

Dyfarnodd Prosiect Pegasus Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia 2021

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Hydref, dyfarnwyd Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana i newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus a gydlynwyd gan y Consortiwm Straeon Toirmistaidd.

Agorwyd y seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Nghanolfan Wasg Senedd Ewrop gan Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli.

Rhwng 22 Mehefin a 1 Medi 2021, cyflwynodd mwy na 200 o newyddiadurwyr o 27 gwlad yr UE eu straeon cyfryngau i banel o feirniaid.

hysbyseb

Gan gynrychioli 29 aelod y rheithgor Ewropeaidd, cyflwynodd Ysgrifennydd Cyffredinol Ffederasiwn Rhyngwladol y Newyddiadurwyr, Anthony Bellanger, wobr ariannol 20.000 EUR i gynrychiolwyr y consortiwm, Sandrine Rigaud a Laurent Richard.

Am yr enillydd

Consortiwm o newyddiadurwyr yw Forbidden Stories a'u cenhadaeth yw parhau ag ymchwiliadau newyddiadurwyr a lofruddiwyd, a garcharwyd neu a fygythiwyd.

hysbyseb

Ers ei sefydlu yn 2017, mae Forbidden Stories a’i bartneriaid wedi mynd ar drywydd gwaith Daphne Caruana Galizia, ond hefyd o newyddiadurwyr a lofruddiwyd am eu hymchwiliadau i droseddau amgylcheddol neu garteli Mecsicanaidd.

Gyda mwy na 30 o sefydliadau newyddion partner ledled y byd a bron i 100 o newyddiadurwyr, mae Forbidden Stories yn dibynnu ar rwydwaith sy'n credu'n gryf mewn newyddiaduraeth gydweithredol. Am ei waith, mae Forbidden Stories wedi ennill gwobrau o fri ledled y byd, gan gynnwys Gwobr y Wasg Ewropeaidd a Gwobr Georges Polk.

Am y stori fuddugol

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Crynodeb byr o'r stori fuddugol:

Mae gollyngiad digynsail o fwy na 50,000 o rifau ffôn a ddewiswyd ar gyfer gwyliadwriaeth gan gwsmeriaid y cwmni Israel NSO Group yn dangos sut mae'r dechnoleg hon wedi'i cham-drin yn systematig ers blynyddoedd. Roedd gan gonsortiwm Forbidden Stories ac Amnest Rhyngwladol fynediad at gofnodion o rifau ffôn a ddewiswyd gan gleientiaid NSO mewn mwy na 50 o wledydd er 2016.

Newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus - mwy na 80 o ohebwyr o 17 sefydliad cyfryngau mewn 10 gwlad a gydlynwyd gan Forbidden Stories gyda chefnogaeth dechnegol Lab Diogelwch Amnest Rhyngwladol - a symudodd trwy'r cofnodion hyn o rifau ffôn ac roeddent yn gallu cymryd uchafbwynt y tu ôl i len hyn arf gwyliadwriaeth, na fu erioed yn bosibl i'r graddau hyn o'r blaen.

Darganfu consortiwm Forbidden Stories, yn groes i'r hyn y mae NSO Group wedi'i honni ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys mewn adroddiad tryloywder diweddar, fod yr ysbïwedd hon wedi'i chamddefnyddio'n helaeth. Dangosodd y data a ddatgelwyd bod o leiaf 180 o newyddiadurwyr wedi’u dewis fel targedau mewn gwledydd fel India, Mecsico, Hwngari, Moroco a Ffrainc, ymhlith eraill. Mae targedau posib hefyd yn cynnwys amddiffynwyr hawliau dynol, academyddion, pobl fusnes, cyfreithwyr, meddygon, arweinwyr undebau, diplomyddion, gwleidyddion a sawl pennaeth gwladwriaeth.

I gael mwy o wybodaeth am brosiect Pegasus:

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Am y Wobr

Cychwynnwyd Gwobr Daphne Caruana gan benderfyniad Swyddfa Senedd Ewrop ym mis Rhagfyr 2019 fel teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr a blogiwr ymchwiliol gwrth-lygredd o Falta a laddwyd mewn ymosodiad bom car yn 2017.

Mae'r Wobr yn cael ei gwobrwyo bob blwyddyn (ar 16 Hydref, y dyddiad y llofruddiwyd Daphne Caruana Galizia) i newyddiaduraeth ragorol sy'n hyrwyddo neu'n amddiffyn egwyddorion a gwerthoedd craidd yr Undeb Ewropeaidd megis urddas dynol, rhyddid, democratiaeth, cydraddoldeb, rheol y gyfraith, a hawliau dynol. Dyma'r flwyddyn gyntaf i'r wobr gael ei dyfarnu.

Agorwyd y Wobr i newyddiadurwyr proffesiynol a thimau o newyddiadurwyr proffesiynol o unrhyw genedligrwydd gyflwyno darnau manwl sydd wedi'u cyhoeddi neu eu darlledu gan gyfryngau wedi'u lleoli yn un o 27 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Y nod yw cefnogi ac amlygu pwysigrwydd newyddiaduraeth broffesiynol wrth ddiogelu rhyddid, cydraddoldeb a chyfle.

Roedd y rheithgor annibynnol yn cynnwys cynrychiolwyr y wasg a chymdeithas sifil o'r 27 aelod-wladwriaeth Ewropeaidd a chynrychiolwyr prif Gymdeithasau Newyddiaduraeth Ewrop.

Mae'r wobr a'r wobr ariannol o € 20 000 yn dangos cefnogaeth gref Senedd Ewrop i newyddiaduraeth ymchwiliol a phwysigrwydd y wasg rydd.

Parhau Darllen

Gwobrau

Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr gwobr Megalizzi-Niedzielski 2021 ar gyfer darpar newyddiadurwyr ac yn lansio galwad newydd am gynigion

cyhoeddwyd

on

Mae gan y Comisiwn cyhoeddodd enillwyr gwobr Megalizzi-Niedzielski 2021 i newyddiadurwyr uchelgeisiol: Irene Barahona Fernández o Sbaen a Jack Ryan o Iwerddon. Derbyniodd Irene a Jack y wobr am eu gwaith addawol, eu hymroddiad i newyddiaduraeth o safon a'u hymlyniad wrth werthoedd yr UE. Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau, Elisa Ferreira: “Rydym yn falch o weld bod newyddiadurwyr ifanc Ewropeaidd yn llawn egni ac yn dangos diddordeb yn yr UE. Unwaith eto, yn ystod argyfwng Covid, rydym wedi gweld pwysigrwydd cyfryngau cywir ac addysgiadol . Rhaid peidio â chymryd gwasg rydd, fel holl sefydliadau democratiaeth, yn ganiataol; rhaid i ni ddyfrio planhigyn democratiaeth os ydym am iddo barhau i elwa o'i ffrwyth. Mae'n bwysig meddwl am ddyfodol newyddiaduraeth, a chefnogi a meithrin newyddiadurwyr ifanc. Dyna pam rydyn ni wedi lansio rownd arall o gefnogaeth i’r cyfryngau. ” Yn ystod y seremoni wobrwyo, mae'r Comisiwn wedi lansio'r 5th galw am gynigion mesurau gwybodaeth ategol yn ymwneud â pholisi Cydlyniant yr UE, gyda chyllideb gyffredinol o € 7 miliwn. Gwahoddir y cyfryngau, yn ogystal â phrifysgolion, asiantaethau cyfathrebu ac endidau preifat a chyrff cyhoeddus eraill i gyflwyno eu cynigion ar gyfer cyflwyno adroddiadau golygyddol annibynnol ar bolisi Cydlyniant. Bydd y Comisiwn yn talu 80% o gost y prosiectau, gyda grantiau hyd at € 300,000 ar gyfer buddiolwyr dethol. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 11 Ionawr 2022. Gwobr Megalizzi - Niedzielski i ddarpar newyddiadurwyr ei lansio yn 2019 ac mae'n anrhydeddu cof Antonio Megalizzi a Bartek Pedro Orent-Niedzielski, newyddiadurwyr ifanc Ewropeaidd sydd ag ymlyniad cryf â'r UE a'i werthoedd, a gollodd eu bywydau ar ôl ymosodiad terfysgol yn Strasbwrg ddiwedd 2018. Enghreifftiau o gamau cyfathrebu gellir dod o hyd i fuddiolwyr blaenorol ar hyn map rhyngweithiol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd