Cysylltu â ni

Sinema

Noson Sinema Ewropeaidd 2021: Ffilmiau a gefnogir gan yr UE wedi'u sgrinio ledled Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dechreuodd pedwerydd rhifyn Noson Sinema Ewropeaidd ar 6 Rhagfyr, gyda phum diwrnod o ddangos ffilmiau am ddim a gefnogir gan yr UE ledled Ewrop. Bydd bron i 80 o sinemâu mewn 27 gwlad yn cymryd rhan yn y rhifyn hwn, sy'n ceisio dod â ffilmiau Ewropeaidd yn agosach at ddinasyddion, wrth ddathlu cyfoeth ac amrywiaeth diwylliant Ewropeaidd. Yn dilyn llwyddiant y rhifyn hybrid cyntaf a drefnwyd yn 2020, mae'r fenter hon unwaith eto wedi'i chyd-drefnu gan adran MEDIA o'r rhaglen Ewrop Greadigol a rhwydwaith “Sinemâu Europa”. Bydd yr holl ddangosiadau ffilm yn digwydd yn unol â mesurau cenedlaethol cymwys sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19. I'r perwyl hwn, mae rhai sinemâu yn cynnig dangosiadau ar-lein. Ategir y dangosiadau gan weithgareddau eraill sydd â'r nod o gynnwys y gynulleidfa, megis sesiynau cwestiwn ac ateb gyda'r tîm, cyflwyniadau a dadleuon. Yn ogystal, bydd 34ain rhifyn y Wobr Ffilm Ewropeaidd, lle mae 12 teitl a gefnogir gan raglen MEDIA yn cystadlu am wobrau, yn cael eu cynnal ar Ragfyr 11 mewn fformat hybrid. Mae gan Noson Sinema Ewropeaidd a Gwobrau Sinema Ewropeaidd arwyddocâd arbennig eleni yng nghyd-destun 30 mlynedd o MEDIA, sy'n dathlu cefnogaeth barhaus yr UE i'r diwydiant clyweledol trwy gydol y degawdau ac yn tynnu sylw at waith y diwydiant, o flaen a thu ôl i'r camera.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd