Cysylltu â ni

Adloniant

Mae’r seren opera Placido Domingo yn wynebu cyhuddiadau newydd o gamymddwyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r seren opera Placido Domingo bellach yn destun honiadau newydd o aflonyddu rhywiol gan gantores o Sbaen. Daw hyn dair blynedd ar ôl i honiadau tebyg ysgogi ymddiheuriad ganddo a bu’n rhaid iddo roi’r gorau i’w yrfa.

Canfu ymchwiliad yn 2020 fod mwy na 30 o gantorion, dawnswyr a cherddorion, yn ogystal ag athrawon llais, staff cefn llwyfan, wedi dweud eu bod wedi gweld neu wedi profi ymddygiad amhriodol gan Domingo (83), dros y tri degawd diwethaf. Nid yw Domingo wedi cael ei gyhuddo o unrhyw ddrwgweithredu.

Canwr Sbaenaidd anhysbys oedd y diweddaraf i gyhuddo Domingo. Portreadodd hi fel ffigwr tywyll a dywedodd fod Domingo wedi gofyn iddi gyffwrdd â hi mewn theatr Sbaeneg ar ddechrau'r 21ain Ganrif. Dywedodd hefyd iddo geisio ei chusanu ar achlysur arall.

Dywedodd sut y gofynnodd Domingo iddi gyffwrdd â hi ar ôl ymarfer.

"Roeddwn i'n teimlo'n sâl oherwydd roeddwn i'n meddwl am yr hyn y gallwn ei ddweud wrth Domingo (Domingo), i fwrw ymlaen â fy mywyd arferol. Os byddaf yn dweud 'na' wrtho, bydd canlyniadau. Os byddaf yn dweud 'ie', dydw i ddim eisiau meddwl am y peth hyd yn oed."

Yn ôl y gantores, ni adroddwyd Domingo i'w phenaethiaid na'r awdurdodau.

Meddai: "Ni ddylai fod, ond yr wyf yn y cysgodion."

hysbyseb

Ni ymatebodd cynrychiolwyr Domingo i gais am sylw.

Daeth ymchwiliad 2020 i Urdd Artistiaid Cerdd America i'r casgliad bod Domingo wedi ymddwyn yn amhriodol.

Dywedodd Domingo mewn datganiad ei fod yn parchu penderfyniad merched i godi llais, a’i fod yn wirioneddol ddrwg ganddo am unrhyw loes a ddioddefwyd ganddynt.

Fe wnaeth Sbaen ganslo cynlluniau i berfformio’r tenor-dro-bariton mewn theatrau cyhoeddus ar ôl dysgu am y canfyddiadau hyn. Cafodd yr ymrwymiadau arfaethedig hefyd eu canslo gan sefydliadau UDA, gan gynnwys San Francisco Opera a'r Metropolitan Opera yn Efrog Newydd.

Gadawodd Domingo fel cyfarwyddwr cyffredinol y Los Angeles Opera ar ôl i ymchwiliad ganfod bod 10 o’i honiadau yn “gredadwy.”

Nid oedd yr un o'r honiadau hyn yn destun ymchwiliad troseddol.

Gwadodd Domingo, mewn cyfweliad â Phapur Newydd Sbaeneg El Mundo ym mis Ionawr 2022 aflonyddu ar unrhyw un. Dywedodd hefyd ei fod yn teimlo ei fod yn euog gan y llys barn gyhoeddus am beidio â siarad allan.

Honnodd fod ymchwiliad AGMA yn anghyflawn ac mai prin oedd y ffeithiau pendant.

Dychwelodd Domingo, a oedd wedi bod yn absennol ers bron i flwyddyn a hanner, i Sbaen ym mis Mehefin i berfformio mewn cyngerdd elusennol. Mae hefyd wedi perfformio mewn gwledydd eraill.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd