Cysylltu â ni

Gwyliau ffilm

Anrhydeddwyd pum ffilm a gefnogir gan yr MEDIA yng Ngŵyl Ffilm Cannes 2021

cyhoeddwyd

on

Mae pum teitl a ariennir gan yr UE wedi derbyn gwobrau yn y 74fed rhifyn hwn o'r Gŵyl Ffilm Cannes, a ddaeth i ben ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) gyda seremoni gloi. Titaniwm, gan Julia Ducournau, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i’w ddatblygiad, oedd enillydd mawr y noson, gan dderbyn y Palm d’Or o fri. Yn ogystal, Adran n.6, gan Juho Kuosmanen, wedi derbyn y Grand Prix. Oen, gan Valdimar Jóhannsson a Gweddïau dros y Dwyn, gan Tatiana Huezo, derbyniodd wobrau yn y categori 'Heb roi sylw penodol'. Ar ben hynny, Olga, gan Elie Grappe, ei ddyfarnu yng nghystadleuaeth La Semaine de la Critique.

Cyfanswm o 17 o ffilmiau a gefnogir gan y CYFRYNGAU yn cystadlu am wobrau yn rhifyn eleni o'r ŵyl mewn sawl categori, gan gynnwys y gystadleuaeth swyddogol, 'Heb ystyriaeth benodol', 'Allan o gystadleuaeth', 'Premiere Cannes' a 'Sgrinio arbennig', yn ogystal ag yng nghystadlaethau cyfochrog yr ŵyl : Pythefnos y Cyfarwyddwyr a La Semaine de la Critique. Yn gyffredinol, buddsoddodd yr UE fwy na € 2.1 miliwn trwy'r CYFRYNGAU llinyn o'r Rhaglen Ewrop Greadigol ar gyfer datblygu a dosbarthu'r ddau deitl ar bymtheg hyn yn rhyngwladol. Bydd y rhain a llawer o gynyrchiadau eraill yn cael sylw yng nghyd-destun y 30 mlynedd o CYFRYNGAU ymgyrch, sy'n dathlu cefnogaeth barhaus yr UE i'r diwydiant clyweledol trwy gydol y tri degawd diwethaf, gan dynnu sylw at waith y diwydiant, o flaen a thu ôl i'r camera, a gwir effaith cefnogaeth yr UE yn y sector.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn lansio ymgyrch 'CharactHer' i rymuso pob talent yn y diwydiannau ffilm a'r cyfryngau

cyhoeddwyd

on

Yn y Gŵyl Ffilm Cannes, mae'r Comisiwn yn lansio an ymgyrch ymwybyddiaeth gyda'r nod o feithrin amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiannau cyfryngau ffilm a newyddion ac at dynnu sylw at gydraddoldeb rhywiol a rôl menywod yn y sector. Mae'r ymgyrch, o'r enw 'Cymeriad', yw'r fenter gyntaf gyda ffocws clir ar amrywiaeth a chynhwysiant a lansiwyd o dan fframwaith y Cynllun Gweithredu'r Cyfryngau a Chlyweledol. Bydd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová, yn cymryd rhan yn y digwyddiad lansio ac yn ymuno â'r drafodaeth banel ar rwystrau y mae menywod yn eu hwynebu ar hyd eu gyrfaoedd.

Dywedodd yr Is-lywydd Jourová: “Wrth i ni oresgyn y pandemig mae’n rhaid i ni sicrhau bod menywod yn cymryd rhan ganolog yn ein hymdrechion adfer. Gyda’r ymgyrch hon, rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni ysbrydoli llawer o ferched fel y gall Ewrop wneud y gorau o’i holl ddoniau. ” Bydd ei haraith agoriadol ar gael yma.

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Pan wnaethom gyflwyno’r Cynllun Gweithredu Cyfryngau a Chlyweledol ym mis Rhagfyr, roedd ein blaenoriaeth yn glir iawn: rhaid rhoi amrywiaeth ar flaen ein hymdrechion wrth adfer a thrawsnewid y cyfryngau a sectorau clyweledol. Mae hyrwyddo cynhwysiant nid yn unig yn gyfrifoldeb cymdeithasol arnom, ond yn ddarn hanfodol yn ein llwybr tuag at ddiwydiant mwy gwydn a chystadleuol. ”

Daeth 'Mae ymgyrch CharactHer 'wedi'i gosod o fewn ymdrech bolisi ehangach gyda'r nod o gryfhau agenda'r Comisiwn o a Undeb Cydraddoldeb trwy Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw yr UE. Yr ymgyrch, a gynhelir mewn cydweithrediad â Collectif 50/50, yn cychwyn yn fframwaith Gŵyl Ffilm Cannes, lle 17 ffilm a gefnogir gan yr UE yn cystadlu am wobrau. Yng nghyd-destun Gŵyl Ffilm Marché du Gŵyl Ffilm Cannes, bydd y Comisiwn hefyd yn cymryd rhan sawl digwyddiad o fewn fframwaith y Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Parhau Darllen

EU

Dwy ffilm a ariennir gan yr UE wedi'u hanrhydeddu yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Berlin 2021

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd dwy ffilm a gefnogir gan yr UE wobrau yn y 71fed Gwyl Ffilm Ryngwladol Berlin digwyddodd hynny ar-lein yr wythnos diwethaf: aeth yr Arth Arian am y Cyfarwyddwr Gorau i Dénes Nagy ar gyfer 'Natural Light' (Természetes fény) ac aeth Gwobr y Rheithgor Arbennig yn Encounters i 'Taste' (Vị), gan Lê Bảo. Naw ffilm a chyfres a gefnogir gan yr UE enwebwyd ar gyfer gwobrau. Cefnogodd yr UE ddatblygiad a chyd-gynhyrchiad y teitlau hyn gyda buddsoddiad o dros € 750,000, a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Roedd cam cyntaf yr ŵyl yn cynnal y Marchnad Ffilm Ewropeaidd, a oedd yn cynnwys rhifyn o'r Fforwm Ffilm Ewropeaidd ar ddyfodol y sector clyweledol yn Ewrop. Amlygodd gweithwyr proffesiynol amrywiol o'r diwydiant bwysigrwydd mwy o gydweithio ar draws gwahanol feysydd i arloesi ymhellach trwy ddod â sinemâu a thechnolegau newydd ynghyd ymhlith eraill, gan adlewyrchu rhai o'r pynciau a nodwyd ac a ddygwyd ymlaen gan y Cynllun Gweithredu'r Cyfryngau a Chlyweledol. Ail rownd yr ŵyl eleni, 'The Special Summer', yn cael ei gynnal ym mis Mehefin 2021, gan agor y ffilmiau i'r cyhoedd a chynnal y seremoni wobrwyo swyddogol.

Parhau Darllen

EU

Mae naw ffilm a gefnogir gan yr UE yn cystadlu yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Berlin 2021

cyhoeddwyd

on

Daeth 71st Gwyl Ffilm Ryngwladol Berlin Dechreuodd ar 1 Mawrth, eleni yn ei rifyn digidol oherwydd pandemig y coronafirwsnaw ffilm a chyfres a gefnogir gan yr UE, mae tri ohonynt yn cystadlu am y wobr uchaf, yr Arth Aur: Blwch Cof gan Joana Hadjithomas a Khalil Joreige, Nebenan (Drws Nesaf) gan Daniel Brühl, a Természetes fény (Golau Naturiol) gan Dénes Nagy. Cefnogodd yr UE ddatblygiad a chyd-gynhyrchiad y naw teitl hyn gyda buddsoddiad o dros € 750 000 a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Wedi'i dargedu at weithwyr proffesiynol ffilm a'r cyfryngau, mae gŵyl ffilm Berlinale yn cynnal y Marchnad Ffilm Ewropeaidd, lle mae rhaglen MEDIA Ewrop Greadigol yn weithredol gyda stand rhithwir yn ogystal â chyda'r Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Bydd y Fforwm a fydd yn cael ei gynnal ar-lein ar 2 Mawrth yn casglu gweithwyr proffesiynol amrywiol o'r diwydiant i drafod safbwyntiau'r sector clyweledol yn Ewrop yn y dyfodol. Bydd y Berlinale yn rhedeg tan 5 Mawrth, pan fydd y ffilmiau buddugol yn cael eu cyhoeddi. Ail rownd yr ŵyl eleni, 'Arbennig yr Haf', yn cael ei gynnal ym mis Mehefin 2021 a bydd yn agor y ffilmiau i'r cyhoedd ac yn cynnal y Seremoni Wobrwyo swyddogol. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd