Cysylltu â ni

pêl-droed

Mae FA yn condemnio cam-drin chwaraewyr yn hiliol ar ôl colled derfynol Ewro 2020 Lloegr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rhyddhaodd Cymdeithas Bêl-droed Lloegr (FA) ddatganiad yn oriau mân bore Llun (12 Gorffennaf) yn condemnio cam-drin hiliol chwaraewyr ar-lein yn dilyn colled saethu cosb y tîm i’r Eidal yn rownd derfynol Ewro 2020 ddydd Sul (11 Gorffennaf), ysgrifennu Philip O'Connor, Shrivathsa Sridhar a Kanishka Singh, Reuters.

Tynnodd yr ochrau 1-1 ar ôl amser ychwanegol ac enillodd yr Eidal y saethu allan 3-2, gyda chwaraewyr Lloegr Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka, sydd i gyd yn Ddu, yn ciciau sbot ar goll.

“Mae’r FA yn condemnio pob math o wahaniaethu yn gryf ac yn cael ei ddychryn gan y hiliaeth ar-lein sydd wedi’i anelu at rai o’n chwaraewyr yn Lloegr ar gyfryngau cymdeithasol,” meddai’r datganiad.

hysbyseb

"Ni allem fod yn gliriach nad oes croeso i unrhyw un y tu ôl i ymddygiad ffiaidd o'r fath ddilyn y tîm. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi'r chwaraewyr yr effeithir arnynt wrth annog y cosbau anoddaf posibl i unrhyw un sy'n gyfrifol."

Fe wnaeth tîm Lloegr hefyd ryddhau datganiad yn condemnio’r cam-drin a gyfeiriwyd at ei chwaraewyr ar gyfryngau cymdeithasol.

"Rydyn ni'n ffieiddio bod rhai o'n carfan - sydd wedi rhoi popeth i'r crys yr haf hwn - wedi cael eu cam-drin yn wahaniaethol ar-lein ar ôl y gêm heno," trydarodd y tîm.

hysbyseb

Dywedodd heddlu Prydain y bydden nhw'n ymchwilio i'r pyst.

"Rydyn ni'n ymwybodol bod nifer o sylwadau sarhaus a hiliol ar y cyfryngau cymdeithasol yn cael eu cyfeirio tuag at bêl-droedwyr yn dilyn rownd derfynol # Euro2020," trydarodd yr Heddlu Metropolitan.

"Mae'r cam-drin hwn yn gwbl annerbyniol, ni fydd yn cael ei oddef a bydd yn cael ei ymchwilio."

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, fod y tîm yn haeddu cael ei ganmol fel arwyr a pheidio â chael ei gam-drin yn hiliol ar gyfryngau cymdeithasol.

"Dylai'r rhai sy'n gyfrifol am y cam-drin echrydus hwn fod â chywilydd eu hunain," trydarodd Johnson.

Galwodd Maer Llundain Sadiq Khan ar gwmnïau cyfryngau cymdeithasol i dynnu cynnwys o’r fath o’u platfformau.

"Rhaid i'r rhai sy'n gyfrifol am y cam-drin ffiaidd ar-lein a welsom gael eu dal yn atebol - ac mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol weithredu ar unwaith i gael gwared ar y casineb hwn a'i atal," meddai Khan mewn a tweet.

Anfonodd Arsenal neges o gefnogaeth i’w asgellwr Saka tra bod Rashford yn cael ei gefnogi gan ei glwb Manchester United.

"Gall pêl-droed fod mor greulon. Ond i'ch personoliaeth ... eich cymeriad ... eich dewrder ... Byddwn ni bob amser yn falch ohonoch chi. Ac allwn ni ddim aros i'ch cael chi'n ôl gyda ni," trydarodd Arsenal.

Dywedodd United eu bod yn edrych ymlaen at groesawu Rashford adref, gan ychwanegu: "Ni fydd un gic yn eich diffinio fel chwaraewr neu berson."

coronafirws

Mae gweinidog yr Almaen yn clymu penderfyniad UEFA ar stadia llawnach

cyhoeddwyd

on

Darllenwch funud 2

Mae Gweinidog Mewnol yr Almaen, Horst Seehofer, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion gyda phennaeth Swyddfa Ffederal yr Almaen ar gyfer Diogelu'r Cyfansoddiad Thomas Haldenwang ym Merlin, yr Almaen Mehefin 15, 2021. Michael Sohn / Pool trwy REUTERS

Gweinidog Mewnol yr Almaen, Horst Seehofer (Yn y llun) wedi galw penderfyniad gan gorff llywodraethu pêl-droed Ewropeaidd UEFA i ganiatáu torfeydd mawr yn Ewro 2020 yn “hollol anghyfrifol” yn enwedig o ystyried lledaeniad amrywiad Delta y coronafirws, yn ysgrifennu Emma Thomasson, Reuters.

hysbyseb

Dywedodd Seehofer wrth gynhadledd newyddion ei bod yn ymddangos bod UEFA wedi cael ei yrru gan ystyriaethau masnachol, a ddylai na ddylai fod yn uwch na phryderon iechyd.

Dywedodd ei bod yn anochel y byddai gêm gyda 60,000 o wylwyr - y nifer y bydd UEFA yn ei chaniatáu yn stadiwm Wembley yn Llundain ar gyfer rowndiau semifinals a rownd derfynol Ewro 2020 - yn hyrwyddo lledaeniad COVID-19, yn enwedig o ystyried yr amrywiad Delta.

Mae bron i 2,000 o bobl sy’n byw yn yr Alban wedi mynychu digwyddiad Ewro 2020 tra’n heintus â COVID-19, meddai swyddogion ddydd Mercher. Daeth miloedd o Albanwyr i Lundain ar gyfer eu gêm yn erbyn Lloegr ar lwyfan grŵp Pencampwriaeth Pêl-droed Ewropeaidd UEFA ar Fehefin 18. darllen mwy

hysbyseb

Mae o leiaf 300 o Ffindir a aeth i godi calon y tîm cenedlaethol yn nhwrnamaint pêl-droed Ewro 2020 wedi contractio COVID-19, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (29 Mehefin).

Mae'r gyfradd heintiau ddyddiol yn y Ffindir wedi cynyddu o oddeutu 50 y dydd i fwy na 200 yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae'r ffigwr yn debygol o dyfu yn y dyddiau nesaf, medden nhw. Darllen mwy.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth awdurdodau Rwseg feio’r amrywiad Delta newydd am ymchwydd mewn heintiau a marwolaethau newydd mewn dinasoedd mawr gan gynnwys St Petersburg, sydd i fod i gynnal rownd yr wyth olaf heddiw (2 Gorffennaf). Darllen mwy.

Parhau Darllen

pêl-droed

Beth mae Dwyrain Ewrop yn ei gael o EURO 2020?

cyhoeddwyd

on

Mae EURO 2020 yn mynd â phêl-droed Ewropeaidd i 12 dinas wahanol, pedair ohonynt yn nwyrain Ewrop, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest. Mae Baku, Bucharest, Budapest a Sankt Petersburg i gyd wedi cynnal gemau EURO 2020, ond beth mae hynny'n ei olygu o safbwynt diwylliannol ac economaidd?

Nid oedd gwneud y penderfyniad i ymestyn y twrnamaint ledled cyfandir cyfan bron yn un hawdd ond roedd yn seiliedig ar y syniad y dylai mwy o Ewrop gymryd rhan wrth drefnu, cynnal a mwynhau'r twrnamaint.

Daeth y syniad i’r amlwg 8 mlynedd yn ôl, yn ôl pan oedd Michel Platini yn llywydd Uefa. Roedd am gael twrnamaint ar gyfer y cyfandir cyfan, 'Ewros dros Ewrop', a dyna a gafodd naw mlynedd yn ddiweddarach. Ac eto, gall y drafferth o gynnal y twrnamaint mewn tiriogaethau digymar fel yr oedd yn wir yn 2016 gyda Gwlad Pwyl a'r Wcráin yn westeion, fod yn angheuol.

hysbyseb

Profodd cymysgedd rhwng y gorllewin a'r dwyrain yn fwy deniadol, yn arbennig o ddefnyddiol wrth ddod â gwledydd llai at y bwrdd.

Nid oes gan EURO 2020 unrhyw genedl letyol, ond myrdd o ddinasoedd trefnu.

Yn 2021, blwyddyn EURO 2020, daeth sawl cwestiwn i'r amlwg: a fydd dwyrain Ewrop yn cyflawni'r dasg o drefnu digwyddiad mor fawr a faint fyddai'r economi leol yn ei ennill o hyn? Hefyd, a fyddem ni'n gweld cenedl yn nwyrain neu ganol Ewrop yn mynd â'r tlws chwaethus adref?

hysbyseb

Gyda Gweriniaeth Tsiec yn dal yn y gêm ar ôl buddugoliaeth ysblennydd yn y cam taro dros yr Iseldiroedd, ffefrynnau'r twrnamaint, efallai y bydd Canol Ewrop yn gweld ei dîm cyntaf erioed yn ymylu tuag at Dlws Henri Delaunay.

Hyd yn hyn, mae cenhedloedd cynnal yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi gwneud gwaith gweddus wrth weld y twrnamaint drwyddo.

Ddydd Llun, 28 Mehefin, cynhaliodd Bucharest, prif ddinas Rwmania, ei gêm olaf allan o'r pedwar a ddyrannwyd ar gyfer y ddinas hon. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod hon yn rownd o 16 gêm, yn gosod Ffrainc yn erbyn y Swistir, gyda buddugoliaeth ysblennydd o'r Swistir.

I Bucharest, a chenedl letyol Rwmania, gall trefnu digwyddiad ar raddfa fawr gyntaf erioed gael ei fuddion economaidd, yn enwedig ar ôl i'r diwydiant lletygarwch gael ei daro'n galed gan gyfyngiadau COVID-19.

O safbwynt ariannol, mae trefnu twrnamaint EURO 2020 yn fudd i'r wlad a'r ddinas sy'n ei chynnal. Treuliau swyddfa maer y brifddinas am drefnu'r pedair gêm ar Stadiwm yr Arena Genedlaethol oedd 14 miliwn Ron, yn agos at € 3m.

Nid yw’n glir eto faint fyddai Bucharest yn ei ennill o’r twrnamaint, ond mae bariau a therasau ledled y ddinas wedi bod yn llawn dop gyda chefnogwyr y timau yn cystadlu ar y cae.

Yn ôl dadansoddiad, gyda dim ond 13,000 o wylwyr yn y standiau, 25% o gapasiti'r Arena Genedlaethol, mae Bucharest yn cael € 3.6m o werthu tocynnau. Gyda bariau, bwytai a gwestai, gallai prifddinas Rwmania gael € 14.2m yn ychwanegol.

Parhau Darllen

pêl-droed

Mae gwesteiwr EURO 2020 yn Rwmania yn cael gweithredu digymar oddi ar y cae

cyhoeddwyd

on

Mae Rwmania wedi cynnal y ddwy gêm gyntaf allan o'r pedair gêm y bwriedir eu cynnal yn Bucharest yn ystod twrnamaint EURO 2020, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Er gwaethaf ei dîm cenedlaethol yn methu â bod yn gymwys ar gyfer EURO 2020, gwelodd y gêm gyntaf a gynhaliwyd ym mhrif ddinas Rwmania rai sgandalau oddi ar y cae.

Yn gyntaf, roedd y rhes ddiplomyddol a ddechreuodd gyda crys Gogledd Macedonia wedi'i wisgo yn ystod y gêm yn erbyn Awstria.

hysbyseb

Yn ddiweddar, roedd Macedonia wedi newid ei enw i Ogledd Macedonia, ar ôl blynyddoedd lawer pan oedd y wlad yn gwrthdaro â Gwlad Groeg ynghylch materion enw.

Nawr, mae swyddogion Athen yn cwyno nad oes gan yr offer a ddefnyddir gan Ogledd Macedonia yn EURO 2020 enw llawn cyfredol y wlad sydd wedi'i frodio arni.

Anfonodd Gweinidog Chwaraeon Gwlad Groeg Lefteris Avgenakis lythyr at Arlywydd UEFA Aleksander Ceferin yn gofyn bod enw llawn Gogledd Macedonia yn bresennol ar grysau EURO 2020.

hysbyseb

Hefyd camodd gweinidog tramor Gwlad Groeg i ofyn i’w gymar yng ngogledd Macedoneg fod tîm pêl-droed Gogledd Macedonia yn parchu’r cytundeb y newidiwyd enw’r hen weriniaeth Iwgoslafia drwyddo. Yn y llythyr, pwysleisiodd Gweinidog Gwlad Groeg Dendias na all tîm Gogledd Macedonia chwarae ym Mhencampwriaeth Ewrop o dan yr acronym MKD, a dylid defnyddio un arall i adlewyrchu'r enw swyddogol, fel NM (Gogledd Macedonia).

Daeth mater symbolau gwlad yn ystod EURO 2020 i ddadl cyn i'r twrnamaint ddechrau hyd yn oed. Cyn sgandal yr enw Macedoneg, fe wnaeth Rwsia a’r Wcráin gloi cyrn, Rwsia yn anhapus gyda’r symbolau a’r arysgrifau ar grysau chwaraewyr Wcrain sy’n dangos ffiniau’r wlad i gynnwys Crimea a’r slogan "Gogoniant i'r Wcráin!" Fe atododd Rwsia benrhyn y Crimea o’r Wcráin yn 2014, ac mae’n ei ystyried yn rhan o’i thiriogaeth, rhywbeth a wrthodwyd yn rhyngwladol.

Ond ni ddaeth y gweithredu oddi ar y cae yn ystod y gêm gyntaf a gynhaliwyd gan Bucharest i ben gyda rhes ddiplomyddol Gogledd Macedonia.

Adroddodd y cyfryngau lleol, er bod cyn-bêl-droedwyr gorau Rwmania yn cael eu gadael yn eistedd yn yr eisteddleoedd, bod gwleidyddion lleol, fel pennaeth Siambr Dirprwyon Rwmania, llywydd Senedd Rwmania a maer Bucharest yn cael eu rhoi ar y brig, yn y blychau VIP. Roedd llawer o Rwmaniaid yn ystyried hyn yn sarhad ar y chwaraewyr chwaraeon hynny a gynorthwyodd y tîm pêl-droed cenedlaethol ddegawdau yn ôl i gael canlyniadau gweddus yn ystod twrnameintiau pêl-droed terfynol.

Nid yw Rwmania wedi cymhwyso ar gyfer unrhyw dwrnament pêl-droed mawr mewn dros ddau ddegawd, ac eithrio EURO 2008.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd