Cysylltu â ni

Chwaraeon

Cymuned Bocsio yn Cynnal Arddangosiad Tawel i Amddiffyn Bocsio yn y Gemau Olympaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar Fawrth 29, cynhaliodd y gymuned focsio arddangosiad heddychlon yn Lausanne, y Swistir i ddangos eu hundod a'u cryfder wrth amddiffyn bocsio a sicrhau ei fod yn aros yn y Gemau Olympaidd. Cynhaliwyd yr arddangosiad mewn dau leoliad yn Lausanne: Tŷ Olympaidd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC), a'r Amgueddfa Olympaidd.

Galwodd y gymuned focsio am werthuso a monitro teg a thryloyw o'r gweithgareddau bocsio o fewn yr IBA. Roeddent yn mynnu bod yr IOC yn cydnabod y cynnydd a wnaed gan yr IBA dros y ddwy flynedd ddiwethaf o ran cydymffurfio ag arferion rhyngwladol, ac i gynnwys yr IBA a'r gymuned bocsio mewn penderfyniadau ar ddyfodol bocsio.

Mynychwyd yr arddangosiad gan nifer fawr o athletwyr, hyfforddwyr, a rhanddeiliaid bocsio, i gyd yn unedig yn eu hymdrechion i amddiffyn buddiannau'r gymuned bocsio. Mynegwyd eu rhwystredigaeth gyda phenderfyniadau a wnaed y tu ôl i ddrysau caeedig a'r diffyg tryloywder wrth werthuso a monitro gweithgareddau bocsio. Amlygwyd hefyd y dryswch a'r perygl a ddaeth yn sgil y rheolaeth sydyn ar gystadlaethau sy'n cael eu tynnu oddi ar yr IBA.

Gobaith y gymuned focsio yw y bydd eu gwrthdystiad yn Lausanne, y Swistir yn codi ymwybyddiaeth ac yn sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed yn y drafodaeth barhaus ar ddyfodol bocsio yn y Gemau Olympaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd