Cysylltu â ni

Chwaraeon

Bocsio heb ffiniau: Umar Kremlev ar wleidyddiaeth a chydweithrediad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, siaradodd Umar Kremlev, llywydd y Gymdeithas Focsio Ryngwladol (IBA), am ddyfodol bocsio mewn cynhadledd i'r wasg yn Tashkent, Uzbekistan. Yn ystod y gynhadledd, pwysleisiodd Kremlev yr angen am gydweithrediad a chyfaddawd yn y gamp o focsio, a thynnodd sylw at ymrwymiad yr IBA i helpu athletwyr a Ffederasiynau Cenedlaethol i ddatblygu'r gamp.

Yn ystod y gynhadledd i'r wasg, pwysleisiodd Kremlev y dylid cadw bocsio allan o wleidyddiaeth a bod cydweithredu a chyfaddawdu yn hanfodol ar gyfer datblygiad y gamp. Nododd fod bocsio yn deulu cyfeillgar a fydd yn parhau i dyfu waeth beth fo'r ymryson gwleidyddol. Siaradodd Kremlev am y mater o ryngweithio rhwng yr IBA a'r IOC, gan bwysleisio y dylai pob sefydliad ganolbwyntio ar ei gyfrifoldebau ei hun heb ymyrryd â'i gilydd a diddordebau athletwyr.

Mae'r IBA bob amser wedi bod yn agored i ddeialog, ac mae comisiwn wedi'i greu i ryngweithio â'r IOC. Soniodd Kremlev nad oes gan yr ymchwiliad i lygredd o dan reolaeth cyn-Arlywydd AIBA Xi K Wu unrhyw beth i'w wneud â chyflwr presennol y sefydliad.

Trafodwyd pwnc menter yr Unol Daleithiau a’r DU i greu “cymdeithas focsio amgen” hefyd yn ystod y gynhadledd i’r wasg. Dywedodd Kremlev mai’r IBA yw’r unig gymdeithas ryngwladol sy’n rheoli bocsio ac y mae 205 o wledydd yn ymddiried ynddi. Cwestiynodd y syniad o gofrestru cymdeithas mewn “garej” a’i alw’n rhyngwladol a gofynnodd pam y dylai unrhyw un dalu sylw iddo.

Roedd y gynhadledd i’r wasg hefyd yn annerch penderfyniad blaenorol Ffederasiwn Bocsio’r Unol Daleithiau i dynnu’n ôl o’r IBA, gyda Kremlev yn nodi bod athletwyr Americanaidd eu hunain yn gofyn am gymorth i drefnu ffederasiwn newydd, ac roedd y penderfyniad i dynnu’n ôl yn fenter fiwrocrataidd yn unig nad yw’n adlewyrchu barn yr athletwyr.

O ran cyllid, mae'r IBA yn bwriadu dyrannu rhwng $50,000 a $100,000 i bob Ffederasiwn Cenedlaethol ar gyfer datblygu bocsio ar ôl cyflwyno cynllun datblygu.

Pwysleisiodd Kremlev y ffocws ar gydweithredu, gan nodi nad tasg yr IBA yw cyfyngu ar athletwyr ond eu helpu. Nid oes unrhyw gwestiynau am boblogrwydd bocsio, gyda 120 o wledydd wedi cyflwyno ceisiadau i gaffael yr hawliau i'r rowndiau terfynol, ac athletwyr o Ewrop yn cysylltu'n bersonol â Kremlev i ddatrys problemau cyfredol er budd pawb.

hysbyseb

I gloi, amlygodd y gynhadledd i'r wasg ymrwymiad yr IBA i ddatblygu bocsio a'i gydweithrediad â sefydliadau eraill tra'n canolbwyntio ar ei gyfrifoldebau. Pwysleisiodd Kremlev y dylid cadw gwleidyddiaeth allan o chwaraeon, ac mae cydweithredu a chyfaddawdu yn hanfodol ar gyfer twf y gamp. Mae 205 o wledydd yn ymddiried yn yr IBA a dyma'r unig gymdeithas ryngwladol sy'n rheoli bocsio. Gyda ffocws ar gydweithredu a datblygu, nod yr IBA yw helpu athletwyr a sicrhau poblogrwydd parhaus y gamp ledled y byd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd