Cysylltu â ni

Chwaraeon

Sut Esblygodd Adloniant Ewropeaidd i Gyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd Ar Draws y Blaned

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ni ddylai'r rôl y mae Ewrop wedi'i chwarae wrth ddiffinio gwahanol fathau o adloniant fod
tanamcangyfrif. Tra bod y ffyrdd hyn o gael eich diddanu bellach yn wahanol iawn ar draws y
byd, mae edrych ar eu gwreiddiau yn gadael i ni weld sut y dechreuon nhw yn Ewrop cyn symud i rywle arall.

Dechreuodd gemau gamblo fel blackjack a baccarat fywyd yn Ewrop cyn dod yn boblogaidd yn fyd-eang. Roulette yn enghraifft dda arall o sut y gemau hyn esblygu fel y newid mawr cyntaf i ddigwydd i ffwrdd o Ewrop oedd y defnydd o olwyn sero dwbl yn yr Unol Daleithiau. Er nad oedd gan y fersiwn wreiddiol a grëwyd gan y Ffrancwr Blaise Pascal sero, roedd hyn wedi'i ychwanegu pan ofynnodd Brenin Siarl III o Monaco am ffordd o sicrhau ymyl tŷ pan ychwanegwyd y gêm at gasino Monte Carlo yn y 19eg ganrif.

Y rhestr o gyfredol roulette ar-lein mae gemau'n datgelu bod nodweddion eraill wedi'u hychwanegu yn ddiweddar gan ei fod wedi cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Maent yn cynnwys y defnydd o luosyddion ar hap ar Quantum Roulette x1000 a Gold Vault Roulette. Mae Who Wants to Be a Millionaire Roulette yn ychwanegu rownd bonws yn seiliedig ar y sioe gêm deledu a gallwn ddisgwyl gweld nodweddion eraill yn cael eu hychwanegu yn y dyfodol wrth i boblogrwydd y gêm barhau i dyfu mewn llawer o wledydd.

Llawer o Gemau Pêl Gwahanol

Y dystiolaeth gynharaf o gemau pêl yn cael ei chwarae yn dod o'r Aifft, tra bod gan Mesoamerica ac Asia eu gemau eu hunain o'r math hwn yn y gorffennol. Fodd bynnag, yn Ewrop y daeth pethau fel pêl-droed a rygbi i'r amlwg fel mathau trefnus o adloniant a drodd yn ddiwydiannau enfawr.

Wrth i'r chwaraeon hyn gyrraedd glannau newydd, daeth amrywiadau diddorol i'r amlwg fel fersiwn Awstralia o bêl-droed. Cyflwynwyd y gamp hon yn y 19th ganrif a chyfunodd pêl-droed Gaeleg â rheolau pêl-droed y DU a'r gêm frodorol o'r enw marngrook. Yn yr Unol Daleithiau, crëwyd math newydd o bêl-droed yn yr un ganrif hefyd, fel rhyw fath o groesiad rhwng pêl-droed a rygbi gyda rheolau oedd yn apelio mwy at gefnogwyr America.

hysbyseb

"Gêm olaf Robert Harvey o Bêl-droed AFL" (CC BY-ND 2.0) gan Bradsview


Hanes Sinema

Er bod y diwydiant gwneud ffilmiau modern yn canolbwyntio'n bennaf ar Hollywood, gellir olrhain ei hanes yn ôl i Baris, Ffrainc yn y 1890au. Mae'n amhosib rhoi clod i berson sengl am greu'r dechnoleg sy'n gwneud ffilmiau'n bosibl, ond mae'n amlwg mai'r brodyr Lumière oedd y bobl gyntaf i taflu ffilm fel math o adloniant taledig.

Digwyddodd llawer o'r datblygiadau cynnar yn Ewrop ond wrth i'r dechnoleg hon gael ei defnyddio fwyfwy ar draws y blaned, defnyddiwyd arddulliau a dulliau newydd. Arweiniodd hyn at gynyrchiadau toreithiog, mawr eu cyllideb yn yr UD, dramâu cyfnod jidaigeki Japan ac arddull gerddorol Bollywood. Mae’r amrywiaeth hwn wedi helpu i sicrhau bod y diwydiant ffilm wedi’i addasu i chwaeth pob diwylliant, tra’n dechrau o’r un syniad oedd gan y brodyr Lumière ym Mharis dros ganrif yn ôl.  

Mae'r edrychiad hwn yn ôl dros hanes rhai o'r mathau mwyaf poblogaidd o adloniant wedi dangos sut y chwaraeodd arloesi Ewropeaidd ran hanfodol ynddynt. Gan edrych ymlaen, disgwyliwch weld mwy o syniadau ffres yn dod i'r amlwg o'r fan hon sy'n parhau i newid y ffordd yr ydym yn cael ein diddanu.


Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd