Cysylltu â ni

pêl-droed

Mae Fortune yn aros am enillydd y gemau ail gyfle prysur

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Mehefin, bydd Real Madrid yn wynebu Dortmund yn rownd derfynol fawr diwedd y tymor i'r tymor pêl-droed. Ond, yn union cyn hynny, mewn gwirionedd mae yna un gêm sydd, gellir dadlau, hyd yn oed yn fwy na Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr - ac un sydd yn sicr o bosibl yn gyfoethocach fyth i'r buddugwyr. Dyma'r gêm sy'n cael ei galw'n 'gêm gyfoethocaf pêl-droed' - rownd derfynol gemau ail gyfle pencampwriaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr (EFL) yn Llundain.

Y tymor hwn, bydd Southampton, sydd wedi'i leoli ar arfordir de Lloegr ac a elwir yn annwyl fel y "Saint", yn wynebu'r Leeds United a fu unwaith yn nerthol o Ogledd Lloegr am le hynod chwenychedig yn Uwch Gynghrair Lloegr. Dyma'r gwrthdaro "gogledd v de" clasurol ond bydd llawer, llawer mwy yn y fantol yn y rownd derfynol ar 26 Mai na dim ond hawliau brolio.

Fe wnaeth prif weinidog Prydain, Rishi Sunak, sy’n gefnogwr adnabyddus o Southampton, roi gwae presennol ei blaid y tu ôl iddo, am gyfnod o leiaf, wrth iddo godi ei galon o’r eisteddleoedd wrth i’w glwb - Southampton- bweru eu ffordd i Wembley nos Wener.

Symudodd Leeds, yn y cyfamser, yn ddiymdrech i rownd derfynol y gemau ail gyfle eu hunain wrth i blitz o dair gôl yr hanner cyntaf arwain at eu rheithgor o 4-0 yn erbyn Norwich yn ail gymal y rownd gynderfynol ddydd Iau. Roedd y gwahaniaeth rhwng Leeds a Norwich yn rhy amlwg o ychydig funudau cyntaf y gêm wrth i Leeds symud gam yn nes at ddychwelyd yn syth i’r Uwch Gynghrair ar ôl y diswyddiad y tymor diwethaf.

Nid yw Leeds, sy'n eiddo i'r 49ers Enterprises o San Francisco, erioed wedi ennill dyrchafiad trwy'r gemau ail gyfle ac wedi colli i Derby yn rownd gynderfynol Pencampwriaeth 2018-19. Dywedwyd bod y golffiwr Americanaidd Justin Thomas, sy'n gyfranddaliwr lleiafrifol ynghyd â chyd-chwaraewr Taith PGA a ffrind Jordan Spieth, ill dau yn gwylio Leeds o brif golffiwr PGA yn yr Unol Daleithiau.

Roedd diswyddiad didostur Norwich a West Brom gan Leeds a’r Seintiau yn y drefn honno, yn tanlinellu anobaith clybiau’r Bencampwriaeth i’w tharo’n gyfoethog yn yr Uwch Gynghrair. Wrth gwrs, dyw'r Seintiau ddim gwahanol i Leeds (na neb arall).

hysbyseb

Efallai ei bod yn werth ystyried faint sydd yn y fantol bob tymor yn rownd derfynol gemau ail gyfle’r bencampwriaeth a faint y gall yr ochr fuddugol ei hennill o ddyrchafiad (neu golli allan os bydd colled).

Ffigurau swyddogol ar gyfer tymor 2020-21, er enghraifft, dangoswyd bod refeniw darlledu gwerth cyfanswm o fwy na € 291m ($ 3bn) wedi'i ddosbarthu ymhlith yr 20 clwb yn yr Uwch Gynghrair.

O hynny, roedd pob clwb wedi'i warantu o leiaf € 36.5m ($ 38.9m) mewn taliadau cyfran gyfartal, € 55,2m ($ 58.8m) mewn teledu rhyngwladol a € 6.86m ($ 7.3m) mewn taliadau masnachol canolog: llinell sylfaen o tua €109m ($105m) fesul tîm, waeth beth fo'r sefyllfa.

Mewn cymhariaeth, dim ond tua €10.46m cymharol fychan mewn incwm hawliau teledu y mae clybiau Pencampwriaethau yn ei dderbyn am dymor a dreulir yn ail haen gêm Lloegr.

Ar ben hyn, mae clybiau’n cael taliadau teilyngdod yn seiliedig ar ble maen nhw’n gorffen yn yr Uwch Gynghrair.

Yn ogystal, mae clybiau sy'n “bwyta wrth fwrdd uchaf” pêl-droed Lloegr hefyd yn profi llawer mwy o botensial masnachol a nawdd na'r rhai sy'n dihoeni yn yr ail haen.

A, hyd yn oed os yw’r tîm hwnnw’n cael ei ddiswyddo’n ôl i’r Bencampwriaeth y tymor ar ôl dyrchafiad (fel gyda Burnley, Sheffield United a Luton eleni), fe all ‘taliadau parasiwt’ fel y’u gelwir gwerth degau o filiynau o ewros gael effaith fawr ar yr arian. statws clwb am flynyddoedd lawer.

Dywedodd ffynhonnell, “Mae’n swm gwych o arian i glwb pêl-droed ac mae wir yn caniatáu iddyn nhw fuddsoddi, nid yn unig mewn talent chwarae ond hefyd yn seilwaith y clwb a’r gymuned hefyd. Mae gwobr ariannol pêl-droed yr Uwch Gynghrair yn fwy nag y bu erioed."

Un enghraifft o'r hyn y gall enwogrwydd a ffortiwn ei wneud i glwb - a hefyd tref neu ddinas - yw Luton Town, sydd ychydig i'r gogledd o Lundain.

Degawd yn unig sydd ers i Luton chwarae pêl-droed di-gynghrair ond fe gawson nhw ddyrchafiad y tymor diwethaf o’r EFL i’r Uwch Gynghrair ac maen nhw wedi treulio tymor gyda’r “bechgyn mawr” fel Manchester United, Chelsea a Lerpwl. Gwnaeth dyrchafiad ryfeddodau i'r dref gan roi hi a'r clwb yn gadarn o dan y chwyddwydr.

Yn anffodus iddyn nhw, maen nhw newydd gael eu disgyn yn syth yn ôl i'r bencampwriaeth ar ôl un tymor yn unig, ond bydd y taliadau parasiwt hynny'n gweithredu fel gwobr gysur allweddol yn y tymor i ddod.

Ar gyfer clwb a dinas fel Leeds - y 4ydd mwyaf yn Lloegr gyda phoblogaeth o dros 750,000 - mae'n cael ei ystyried yn hanfodol bwysig i gael y clwb pêl-droed lleol yn y gynghrair uchaf.

Dywedodd yr un ffynhonnell, “Mae Leeds wedi dod yn bwerdy ariannol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n ddinas ffyniannus ond yr un peth sydd ar goll ar hyn o bryd yw tîm yr Uwch Gynghrair.”

Bydd y rhai sy’n cefnogi Leeds (er y bydd gan Southampton yn sicr rywbeth i’w ddweud amdano) yn gobeithio y caiff hynny ei gywiro ar 26 Mai – dyddiad y gêm ail gyfle hollbwysig honno.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd