Cysylltu â ni

pêl-droed

Ymgyrch i anrhydeddu “Albanwr Gwych” yn nesáu at ei nod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Ewros hirddisgwyliedig yn cychwyn y mis hwn a bydd cefnogwyr ym mhobman yn fodlon i'w gwledydd lwyddo. Mae dechrau’r pencampwriaethau pêl-droed ar 14 Mehefin yn amser da, felly, i gofio rhai o fawrion y gorffennol a neb yn dod llawer gwell na’r chwaraewr Albanaidd hwnnw, Billy Bremner.

Gan mai anaml y byddai ei wlad yn cymhwyso ar eu cyfer, yn anffodus, ni chwaraeodd yr Albanwr mewn llawer o dwrnameintiau rhyngwladol mawr.

Ond mae Ewros 2024 yn cynnwys yr Alban y tro hwn felly mae ymgyrch newydd i anrhydeddu “y dyn bach” yn ymddangos yn fwy amserol fyth.

Y syniad oedd comisiynu cerflun o Bremner yn nhref enedigol y chwaraewr yn Stirling ac mae’r ymgyrch “wedi mynd drwy’r to.”

Mae artist bellach wedi’i ddewis gan banel dethol sy’n cynnwys pobl o Gymdeithas Cefnogwyr Pêl-droed yr Alban, Prifysgol Stirling, Cyngor Cymuned Raploch, Stirling Community Enterprise, Tartan Army Magazine a Grwpiau Cefnogwyr Leeds United.

Mae'r diweddar bêl-droediwr proffesiynol o'r Alban, oedd yn chwarae i Leeds United ac yn ei reoli, yn cael ei ystyried yn un o chwaraewyr canol cae mwyaf y gêm.

hysbyseb

Yn enedigol o’r Raploch, cychwynnodd Bremner ei yrfa chwarae broffesiynol gyda Leeds United, lle aeth ymlaen i fod yn gapten ar y tîm a bu hefyd ar flaen y gad yn nhîm pêl-droed yr Alban yn y 1970au. Mae Bremner yn cael ei anrhydeddu gan gerflun coffaol y tu allan i gornel dde-ddwyreiniol Leeds United's Elland Road.

Ond does dim clod o’r fath – eto – yn ei dref enedigol.

Y gobaith yw y gellir gosod cerflun yn agos i'r man lle magwyd Bremner ar Weir Street.

Un o’r rhai y tu ôl i’r ymgyrch yw Gary Edwards, cefnogwr gydol oes Leeds United, a ddywedodd wrth y wefan hon: “Mae’r prosiect i gael cerflun i Billy yn ei dref enedigol yn Raploch wedi mynd drwy’r to.”

Ychwanegodd Edwards, awdur nifer o lyfrau ar y clwb, “Rydym wedi dewis cerflunydd allan o restr fer o dri ac mae'r holl systemau'n mynd.

“Dechreuodd grŵp bach ohonom yr ymgyrch hon yn 2017 ac o’r diwedd gallwn nawr weld gwyn ar ddiwedd y twnnel.”

Dywedodd un arall o gefnogwyr Leeds Utd, Robert Endeacott, “Mae hyn yn newyddion gwych am arwr clwb go iawn sy’n dal i gael ei addoli gan lawer.”

Dechreuwyd yr ymgyrch gan Grwpiau Cefnogwyr Leeds United a gysylltodd â Chyngor Cymuned Raploch. 

Yn ddiweddarach creodd yr Athro Richard Haynes o Brifysgol Stirling fideo “Fae Raploch i Ffordd Elland” sy'n manylu ar daith Bremner o dyfu i fyny gyda'i rieni mabwysiadol, ei yrfa bêl-droed gynnar, hyd at ddod yn rhan o lên gwerin pêl-droed.

Mae’r Albanwr Eddie Gray, sy’n gyn-chwaraewr tîm o Bremner, a Liam Cooper, capten presennol Leeds United a chwaraewr rhyngwladol yr Alban sy’n rhan o ymgyrch Ewro 2024 ei wlad, wedi arwyddo dau atgynhyrchiad o grys 1974 i gefnogi’r ymgyrch. 

Bydd un crys yn cael ei arddangos wrth ymyl y cerflun tra bydd y llall yn cael ei werthu mewn ocsiwn. Mae chwaraewyr rhyngwladol eraill yr Alban a Leeds, gan gynnwys yr ymosodwr Joe Jordan, eisoes wedi cytuno i arwyddo crysau a helpu’r ymgyrch.

 Dywedodd rheolwr y prosiect, Alexander Gibb: “Mae Leeds a Stirling yn ddwy ddinas wych lle mae Billy yn cael ei barchu. Tra ei fod wedi cael ei anfarwoli yn Leeds, mae’n hen bryd i Bremner gael ei gydnabod ymhellach i’r gogledd o’r ffin yn ei dref enedigol. Mae’n anrhydedd cael bod yn rhan o’r prosiect sy’n coffáu’r dyn a gafodd ei bleidleisio fel ‘Capten Mwyaf Erioed yr Alban.”

Dywedodd yr Athro Haynes: “Roeddem yn falch iawn o weithio gyda’r gymuned leol ar y prosiect treftadaeth ddiwylliannol am Bremner. Mae’n anrhydedd sy’n fwy na haeddiannol i ddyn o statws Billy.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd