RSSBarn

Ar #Russia, mae #Macron Yn cael ei Gamgymryd

Ar #Russia, mae #Macron Yn cael ei Gamgymryd

| Medi 6, 2019

Mae'n ddigon posib bod arlywydd Ffrainc yn sefyll yn uchel dros ei gymheiriaid yn Ewrop, ond mae ei agorawdau tuag at y Kremlin yn ailadrodd camgymeriadau cymaint o arweinwyr eraill y Gorllewin, ddoe a heddiw. James Nixey Pennaeth, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House @jamesnixey Cymrawd Ymchwil Mathieu Boulègue, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia @matboulegue Emmanuel Macron a Vladimir Putin […]

Parhau Darllen

Mae dull dyfnhau’r UE o ddiwygio # Wcráin yn talu ar ei ganfed

Mae dull dyfnhau’r UE o ddiwygio # Wcráin yn talu ar ei ganfed

| Medi 2, 2019

Wrth i Gomisiwn Ewropeaidd newydd ddod yn ei swydd, ni ddylai roi'r gorau i'r strategaeth. Kataryna Wolczuk Cymrawd Cysylltiol, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Ers chwyldro Euromaidan yng ngaeaf 2013-14, mae'r UE wedi mabwysiadu dull sylweddol fwy strategol o ddiwygio yn yr Wcrain, er mwyn mynd i'r afael â gwendidau sylfaenol o fewn sefydliadau talaith Wcrain. […]

Parhau Darllen

Mae protestiadau yn #Russia yn dangos sut mae'r amgylchedd gwleidyddol wedi newid

Mae protestiadau yn #Russia yn dangos sut mae'r amgylchedd gwleidyddol wedi newid

| Awst 19, 2019

Mae Nikolai Petrov (isod) yn siarad â Jason Naselli (isod) am don newydd o brotestiadau yn erbyn llywodraeth Vladimir Putin a'r hyn y mae'n ei olygu i ddyfodol system Rwsia. Nikolai Petrov Uwch Gymrawd Ymchwil, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Jason Naselli Uwch Olygydd Digidol Protestwyr LinkedIn mewn rali yng nghanol Moscow ar 10 […]

Parhau Darllen

Amser i daflu mwy o olau ar aflonyddu #Russia ar deuluoedd lluoedd #NATO

Amser i daflu mwy o olau ar aflonyddu #Russia ar deuluoedd lluoedd #NATO

| Awst 15, 2019

Yn ôl pob sôn, cafodd priod peilotiaid ymladdwyr o’r Iseldiroedd a leolwyd yn nhaleithiau’r Baltig aflonyddu galwadau ffôn gan alwyr ag acenion Rwsiaidd. Ni ddylai hyn fod yn syndod, ond mae'r arafwch amlwg i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiadau hyn yn anesboniadwy. Uwch Gymrawd Ymgynghorol Keir Giles, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House @KeirGiles Dathliadau LinkedIn ym mis Mawrth yn nodi 20 Gwlad Pwyl […]

Parhau Darllen

Yn #Kuwait, mae rheolaeth y gyfraith o dan ymosodiad America

Yn #Kuwait, mae rheolaeth y gyfraith o dan ymosodiad America

| Awst 14, 2019

Mae'r mis hwn yn nodi pen-blwydd dechrau Operation Desert Shield, lle daeth Arlywydd yr UD George HW Bush â chlymblaid o wledydd 35 ynghyd i ryddhau fy ngwlad, Kuwait, o grafangau Saddam Hussein. Ar ddiwedd y frwydr honno, datganodd y diweddar Arlywydd Bush o’r Swyddfa Oval fod “Kuwait […]

Parhau Darllen

Dylai polisi swyddogol yr UE adlewyrchu cefnogaeth Ewropeaidd i wrthwynebiad #Iran

Dylai polisi swyddogol yr UE adlewyrchu cefnogaeth Ewropeaidd i wrthwynebiad #Iran

| Awst 13, 2019

Rwyf wedi dadlau ers amser maith dros bolisi cadarn wrth ddelio â Gweriniaeth Islamaidd Iran, ac nid oeddwn ar fy mhen fy hun ymhlith aelodau Senedd Ewrop o bell ffordd, lle roeddwn yn arfer gwasanaethu am flynyddoedd 10. Mewn gwirionedd, nid yw cefnogwyr rhywbeth fel strategaeth yr Unol Daleithiau o “bwysau uchaf” hyd yn oed wedi'u cyfyngu i […]

Parhau Darllen

Heriau a chyfleoedd y #RefugeeCrisis

Heriau a chyfleoedd y #RefugeeCrisis

| Awst 9, 2019

Mae'r argyfwng ffoaduriaid wedi dod yn her gynyddol ac mae wedi bod yn cynhyrfu gwleidyddiaeth fyd-eang, ac nid oes ateb hawdd o safbwynt hanesyddol. Yn ystod Diwrnod Ffoaduriaid y Byd ar 20 Mehefin eleni, rhyddhaodd y Cenhedloedd Unedig y data a'r ystadegau diweddaraf ar achosion argyfwng ffoaduriaid. Mae'r data'n dangos bod […]

Parhau Darllen