RSSBarn

#Russia - Osgo milwrol yn yr Arctig: Rheoli pŵer caled mewn amgylchedd 'tensiwn isel'

#Russia - Osgo milwrol yn yr Arctig: Rheoli pŵer caled mewn amgylchedd 'tensiwn isel'

| Gorffennaf 2, 2019

Mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar osgo milwrol Rwsia yn Arctig Rwsia. Mae'n ceisio dad-ddehongli adeiladu milwrol Moscow yn y rhanbarth: mae'n esbonio os yw Moscow yn wir yn militarizing yr Arctig Rwsia, y fyddin cronni a bwriadau'r Kremlin, o leiaf am nawr, amddiffynnol eu natur. Download PDF (yn agor mewn ffenestr newydd) Mathieu Boulègue […]

Parhau Darllen

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

| Mehefin 27, 2019

Bydd clwstwr economaidd newydd i gefnogi diwydiant ysgafn Kyrgyzstan yn cael ei lansio ym Mishkek. Nod y prosiect a gychwynnwyd gan yr USAID yw gwella busnesau diwydiant ysgafn y wlad ac i ddarparu cymorth grant i entrepreneuriaid, dywedodd fod swyddfa'r wasg Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Bishkek, yn ysgrifennu Olga Malik. Fodd bynnag, mae menter yr UD yn wynebu'r buddiannau […]

Parhau Darllen

Rhaid i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau roi diwygiad democratiaeth yn gyntaf i guro #Trump

Rhaid i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau roi diwygiad democratiaeth yn gyntaf i guro #Trump

| Mehefin 26, 2019

Deg munud. Dyna am yr amser mwyaf posibl y bydd unrhyw un yn cael cyfle i siarad yn y dadleuon democrataidd a ragwelir yr wythnos hon. Gyda deg ymgeisydd ar y llwyfan ar gyfer pob digwyddiad dwy awr, yn ogystal â phum safonwr, ynghyd â hysbysebion, yn ogystal â hysbysebion, bydd yn anodd i unrhyw un gael gair yn edgewise, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol a Phrif Gwnsler […]

Parhau Darllen

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

| Efallai y 9, 2019

Ar gyfer yr holl broblemau di-ri sydd wedi codi o'r broses Brexit diddiwedd ymddangosiadol, mae rhannu gwybodaeth genedlaethol yn y dyfodol wedi hedfan yn aml o dan y radar. Er mwyn ein diogelwch cenedlaethol, ni ddylid anwybyddu'r mater hwn mwyach. Pan ddaw mater gwleidyddol diffiniol ein cenhedlaeth, i mewn neu allan, […]

Parhau Darllen

Beth mae buddugoliaeth Volodymyr Zelenskyi yn ei ddweud am #Ukraine?

Beth mae buddugoliaeth Volodymyr Zelenskyi yn ei ddweud am #Ukraine?

| Efallai y 6, 2019

Mae buddugoliaeth tirlithriad Zelenskyi yn bleidlais dros newid. Mae hefyd yn datgelu bregusrwydd Wcráin a diffyg diwygiadau. Roedd pleidleiswyr Zelenskyi yn uno yn erbyn yr hen system yn hytrach nag o gwmpas agenda gyffredin ynglŷn â sut i sicrhau newid. Orysia Lutsevych Cymrawd Ymchwil a Rheolwr, Fforwm Wcráin, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia @Orysiaua Sergiy Gerasymchuk Dirprwy Gadeirydd […]

Parhau Darllen

#Russia a #NATO - Deialog o wahaniaethau

#Russia a #NATO - Deialog o wahaniaethau

| Ebrill 29, 2019

Mae NATO yn wynebu her yn Rwsia, ond nid oes undod dros ei ymateb. Gallai 'deialog o wahaniaethau' wedi'i dargedu gyda Moscow a rhwng aelodau NATO eu hunain fod y ffordd ymlaen i ddod â'r methiannau cyfathrebu i ben, sy'n cynyddu'r risg o gamgymeriad a gwallau polisi. Cymrawd Ymchwil Mathieu Boulègue, Rwsia a Rhaglen Ewrasia @matboulegue LinkedIn milwrol […]

Parhau Darllen

Ffordd greigiog i gymryd lle #VladimirPutin

Ffordd greigiog i gymryd lle #VladimirPutin

| Ebrill 19, 2019

Efallai y bydd y newid i ddisodli Putin yn llywydd newydd yn llywydd Rwsia yn fwy garw na'r disgwyl. Cymrawd Cysylltiol Syr Andrew Wood, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Soldiers drill ar gyfer gorymdaith Diwrnod Buddugoliaeth o flaen portread o Vladimir Putin. Llun: Getty Images. Y rhagdybiaeth gyffredinol y tu allan i Rwsia yw bod […]

Parhau Darllen