Cysylltu â ni
Y Comisiwn Ewropeaiddwythnos 1 yn ôl

UE n dosbarthu € 250 miliwn mewn Cymorth Macro-Ariannol i Jordan

UKwythnos 1 yn ôl

Mae'r DU eisiau stop amhenodol ac aildrafod Protocol Gogledd Iwerddon

Kazakhstanwythnos 1 yn ôl

Mae masnach Kazakhstan â Chanolbarth Asia yn cyrraedd $ 4.6 biliwn yn 2020, meddai gweinidog Kazakh

coronafirwswythnos 1 yn ôl

Fe ddiswyddodd PM y DU Johnson Johnson wrth gloi COVID-19 gan mai dim ond yr henoed fyddai’n marw, meddai cyn-aide

ynniwythnos 1 yn ôl

Yr Unol Daleithiau a'r Almaen i gyhoeddi bargen ar biblinell Nord Stream 2 yn y dyddiau nesaf - ffynonellau

Yr amgylcheddwythnos 1 yn ôl

Mae llywodraeth yr Almaen yn gwrthod cyhuddiadau o fethiannau parodrwydd llifogydd

coronafirwswythnos 1 yn ôl

'Ridiculous', teithwyr wedi'u siomi gan fesurau cwarantîn y DU ar gyfer Ffrainc

Belarwswythnos 1 yn ôl

Ar ymweliad Washington, mae arweinydd gwrthblaid Belarus yn gofyn i'r Unol Daleithiau am fwy o help

Trychinebauwythnos 1 yn ôl

Mae llifogydd yn gosod 'tasg enfawr' noeth Ewrop wrth osgoi difrod hinsawdd yn y dyfodol

Tsieinawythnos 1 yn ôl

Wedi'i ddal rhwng China a'r Unol Daleithiau, mae gwledydd Asia yn pentyrru taflegrau

Y Comisiwn Ewropeaiddwythnos 1 yn ôl

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi prosiect seilwaith ffordd osgoi Kevaka yn y Baltics

Y Comisiwn Ewropeaiddwythnos 1 yn ôl

Mae'r Comisiwn yn ceisio adborth i wella hygyrchedd gwefan y sector cyhoeddus ac apiau symudol

gwleidyddiaethwythnos 1 yn ôl

Gwlad Pwyl a roddwyd i 16 Awst i gydymffurfio â dyfarniadau prif lys yr UE neu wynebu dirwyon

Mwy o Newyddion

hysbyseb

Facebook