Cysylltu â ni

Palesteina

Mae gweinidogion yn cyfarfod ym Mrwsel i drafod cymorth a chefnogaeth i Balesteiniaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae uwchgynhadledd weinidogol, a ddisgrifir fel 'cyfarfod partneriaid rhyngwladol ar Balestina', wedi'i galw ar gyfer dydd Sul 26 Mai ym Mrwsel. Am resymau diogelwch, ni chyhoeddwyd y casgliad o weinidogion tramor yn swyddogol nes iddo ddechrau, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Fodd bynnag, dywedodd cynrychiolydd Iwerddon, an Tánaiste Micheal Martin, yr wythnos diwethaf, pan oedd ei wlad yn cydnabod Palestina fel gwladwriaeth, y byddai ddydd Sul yn teithio i Frwsel i gwrdd â mwy na 40 o bartneriaid Arabaidd, Ewropeaidd a rhyngwladol eraill, “i drafod sut y gall cydnabyddiaeth wneud effaith bendant, ymarferol i ddod â’r gwrthdaro erchyll hwn i ben a gweithredu datrysiad dwy wladwriaeth, yn seiliedig ar weledigaeth gynhwysfawr o ddarn y mae’r gwladwriaethau Arabaidd wedi’i datblygu”. 

Cadeirydd y cyfarfod yw Gweinidog Tramor Norwy, Espen Barth Eide, a’i gynnal gan Uchel Gynrychiolydd Materion Tramor yr UE, Josep Borrell. Mae'n dod â chynrychiolwyr rhoddwyr mawr ynghyd, yn ogystal â'r Cenhedloedd Unedig a sefydliadau rhyngwladol eraill, ynghyd â Phrif Weinidog Palestina, Mohammed Mustafa.

Disgrifir y cyfarfod gweinidogol hwn fel cyfle i gyfnewid barn am gynlluniau a blaenoriaethau Awdurdod Palestina. Mae ei thrafodaethau'n cynnwys y ffordd orau i'r gymuned ryngwladol gefnogi agenda ddiwygio'r llywodraeth newydd, yn ogystal â chryfhau sefydliadau Palestina a'u gallu.

Yn y cyfamser ar lawr gwlad, mae Lluoedd Amddiffyn Israel wedi datgan bod ymdrechion dyngarol i gynorthwyo Gaza ar gynnydd, gyda 1,806 o baletau o fwyd yn glanio wrth y pier arnofiol a godwyd gan yr Unol Daleithiau. Maen nhw hefyd yn dweud bod nifer y tryciau sy'n croesi o Isreal wedi dyblu mewn wythnos.

Mae Llynges Israel a lluoedd eraill yn “cydweithio gyda’r Unol Daleithiau i weithredu’r pier arnofiol ar gyfer cymorth dyngarol yn Llain Gaza”, gyda’r pier yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf. Trosglwyddwyd y paledi bwyd mewn tryciau 127 i'r canolfannau logisteg a weithredir yn Gaza gan asiantaethau cymorth rhyngwladol.

Ar y ddwy groesfan tir o Israel, mae 2,065 o dryciau yn ystod yr wythnos ddiwethaf wedi cludo bwyd, dŵr, offer meddygol ac offer ar gyfer llochesi i sifiliaid Gazan. Roedd y cymorth a drosglwyddwyd yn cynnwys 232 o dryciau yn cynnwys blawd ar gyfer Rhaglen Bwyd y Byd i gyflenwi poptai yn Llain Gaza. Daethpwyd â 352,000 litr o ddiesel a thanwydd arall i mewn i gyflenwi canolfannau hanfodol, ysbytai a llochesi a redir gan y gymuned ryngwladol yn Gaza.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd