Archifau

Mae un o bob deg cartref yn Iwerddon yn ei chael hi'n anodd talu biliau cyfleustodau

Mae un o bob deg cartref yn Iwerddon yn ei chael hi'n anodd talu biliau cyfleustodau

| Ionawr 22, 2020

Nid oedd ychydig llai na deg y cant o aelwydydd Iwerddon yn gallu talu eu biliau cyfleustodau misol yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae ffigurau newydd gan Eurostat yn dangos bod ffigurau Iwerddon, serch hynny, yn gwella ers cwymp yr economi yn 2008. Y wlad fwyaf prydlon yn yr UE am dalu biliau cyfleustodau yw’r Iseldiroedd […]

Parhau Darllen

Mae gan yr UE lawer i'w wneud yn y gofod ar gyfer yr oes ddigidol

Mae gan yr UE lawer i'w wneud yn y gofod ar gyfer yr oes ddigidol

| Ionawr 21, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn annog gwleidyddion a phobl fusnes i chwarae mwy o ran mewn ymchwil i'r gofod yn yr oes ddigidol. Dywedodd Margrethe VESTAGER, Is-lywydd gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd sy’n gyfrifol am baratoi Ewrop ar gyfer yr Oes Ddigidol, wrth Fforwm Economaidd y Byd yn Davos heddiw bod cymryd rhan mewn ymchwil i’r gofod yn hanfodol os yw gwledydd yr UE […]

Parhau Darllen

Mae pennaeth y Comisiwn yn annog gwleidyddion a phobl fusnes i gydweithredu i achub y blaned

Mae pennaeth y Comisiwn yn annog gwleidyddion a phobl fusnes i gydweithredu i achub y blaned

| Ionawr 21, 2020

Wrth i wleidyddion ac arweinwyr busnes gwrdd yn Davos ar gyfer 50fed Fforwm Economaidd y Byd, mae pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd wedi eu hannog i weithio gyda'i gilydd i achub ac amddiffyn y blaned. Dywedodd Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn, wrth y cynadleddwyr ei bod hi'n bosibl cael cyfalafiaeth llai archwiliol, mwy ystyriol. Hi […]

Parhau Darllen

Nid yw'r DU yn rhoi'r gorau i safonau'r UE yn syndod

Nid yw'r DU yn rhoi'r gorau i safonau'r UE yn syndod

| Ionawr 20, 2020

Heddiw, bu Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney, yn trafod ysgariad y DU sydd ar ddod o’r Undeb ag negodwr Brexit yr UE, Michel Barnier. Hwn oedd y cyfarfod cyntaf ers i Ganghellor Prydain Sajid Javid gyhoeddi y bydd Prydain yn symud i ffwrdd o fodloni safonau cynhyrchu'r UE. Roedd y cyhoeddiad hwn, fodd bynnag, eisoes wedi’i ragweld, yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Dim ond hanner defnyddwyr trafnidiaeth Iwerddon sy'n ymwybodol o'u hawliau

Dim ond hanner defnyddwyr trafnidiaeth Iwerddon sy'n ymwybodol o'u hawliau

| Ionawr 17, 2020

Mae ffigurau newydd yn dangos mai dim ond 43 y cant o ddinasyddion yr UE sydd wedi teithio mewn awyren, rheilffordd pellter hir, coets, llong neu fferi yn ystod y 12 mis blaenorol sy'n ymwybodol bod hawliau'n bodoli i deithwyr. Gwnaeth Eurobarometer arolwg o 30,000 o ddefnyddwyr trafnidiaeth ledled Ewrop y llynedd a chanfod mai dim ond pedwar ar ddeg y cant oedd yn benodol ymwybodol o'u hawliau […]

Parhau Darllen

Mae'r UE eisiau arwain y ffordd at niwtraliaeth hinsawdd

Mae'r UE eisiau arwain y ffordd at niwtraliaeth hinsawdd

| Ionawr 16, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisiau i'r Undeb arwain ar niwtraliaeth hinsawdd a'r ffordd i Gynhadledd y Partïon i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn Kunming ym mis Hydref 2020, lle mae'r byd ar fin cytuno ar y Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ôl-2020. Virginijus SINKEVICIUS, Comisiynydd Ewropeaidd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd, […]

Parhau Darllen

Dyfodol Iwerddon yn yr UE yn sicr, meddai pennaeth y Comisiwn

Dyfodol Iwerddon yn yr UE yn sicr, meddai pennaeth y Comisiwn

| Ionawr 16, 2020

Mae dyfodol Iwerddon yn yr UE yn ddiogel ar ôl i Brydain adael, meddai pennaeth newydd y Comisiwn Ewropeaidd. Ymwelodd Ursula van der Leyen â Dulyn ar gyfer trafodaethau gyda’r Taoiseach, Leo Varadkar, a dywedodd wrth gohebwyr bod yr holl drafod anodd gyda Phrydain wedi dod â chanlyniadau…

Parhau Darllen