Cysylltu â ni

ECC yn gwneud cynnydd ar ad-daliadau gwyliau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dywed Canolfan Defnyddwyr Ewrop fod cynnydd aruthrol yn cael ei wneud o ran sicrhau ad-daliadau arian parod i bobl y mae eu gwyliau a’u hediadau wedi’u canslo oherwydd Covid 19.

Mae mesurau cloi wedi gadael degau o filoedd o bobl ar eu gwyliau yn ystod yr haf a'r gaeaf yn ei chael hi'n anodd sicrhau ad-daliadau a thalebau.

Dywed Dr. Cyril Sullivan o ECC Ireland fod ei swyddfa yn gobeithio datrys y broblem hon erbyn diwedd y mis nesaf.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb

Yr Almaen

Mae SPD yr Almaen yn ceisio cynghreiriaid i ddisodli'r glymblaid dan arweiniad Merkel

cyhoeddwyd

on

By

Mae Democratiaid Cymdeithasol yr Almaen ar fin cychwyn (27 Medi) i ddechrau'r broses o geisio ffurfio llywodraeth ar ôl iddyn nhw ennill eu hetholiad cenedlaethol cyntaf o drwch blewyn er 2005 i ddiweddu 16 mlynedd o reol dan arweiniad ceidwadol o dan Angela Merkel, ysgrifennu Emma Thomasson a Paul Carrel.

Enillodd y Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol (SPD) 25.7% o’r bleidlais, cyn 24.1% am floc ceidwadol Merkel CDU / CSU, yn ôl canlyniadau dros dro. Daeth y Gwyrddion i mewn ar 14.8% ac roedd y Democratiaid Rhydd rhyddfrydol (FDP) ar 11.5%.

Mae adferiad yr SPD yn nodi adfywiad petrus ar gyfer pleidiau canol-chwith mewn rhannau o Ewrop, yn dilyn ethol y Democrat Joe Biden yn arlywydd yr Unol Daleithiau yn 2020. Norwy's enillodd yr wrthblaid chwith-canol etholiad yn gynharach y mis hwn.

hysbyseb

Ymgeisydd canghellor y Democratiaid Cymdeithasol, Olaf Scholz dywedodd ei fod yn gobeithio taro bargen glymblaid cyn y Nadolig, er

dywedodd ei wrthwynebydd Democratiaid Cristnogol Armin Laschet, 60, y gallai ddal i geisio ffurfio llywodraeth er gwaethaf arwain y ceidwadwyr at eu canlyniad etholiad gwaethaf erioed. Darllen mwy.

Bydd Merkel yn aros wrth y llyw mewn rôl gofalwr yn ystod y trafodaethau clymblaid bydd hynny'n gosod cwrs economi fwyaf Ewrop yn y dyfodol.

hysbyseb

Cyfranddaliadau Almaeneg (.GDAXI) agorodd 1.1% yn uwch ddydd Llun, gyda buddsoddwyr yn falch bod y FDP pro-fusnes yn edrych yn debygol o ymuno â'r llywodraeth nesaf tra bod y Linke pellaf wedi methu ag ennill digon o bleidleisiau i gael eu hystyried fel partner clymblaid.

"O safbwynt y farchnad, dylai fod yn newyddion da bod clymblaid asgell chwith yn fathemategol amhosibl," meddai Jens-Oliver Niklasch, economegydd LBBW.

Dywedodd fod gan bleidiau eraill ddigon yn gyffredin i ddod o hyd i gyfaddawd gweithredol.

"Mae'n debyg y bydd personoliaethau a swyddi gweinidogol yn bwysicach yn y diwedd na pholisïau."

Bydd y partïon yn dechrau seinio ei gilydd heddiw am gynghreiriau posib mewn trafodaethau anffurfiol.

Mae tudalen o’r rhifyn printiedig o bapur newydd Bild yn dangos arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol (SPD) ac ymgeisydd gorau’r canghellor Olaf Scholz, ar ôl yr arolygon ymadael cyntaf ar gyfer yr etholiadau cyffredinol yn Berlin, yr Almaen, Medi 26, 2021. REUTERS / Andreas Gebert
Mae cefnogwyr plaid y Gwyrddion yn ymateb ar ôl cyhoeddi canlyniadau'r arolwg ymadael cyntaf ar yr etholiadau cyffredinol yn Berlin, yr Almaen, Medi 26, 2021. REUTERS / Christian Mang

Mae'r SPD yn debygol o geisio cynghrair gyda'r Gwyrddion a'r FDP i sicrhau mwyafrif seneddol, er y gallai'r ddwy blaid hefyd ymuno â'r ceidwadwyr.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol yr SDP, Lars Klingbeil, wrth deledu ARD, y byddai'r blaid yn ymladd i sicrhau bod Scholz yn dod yn ganghellor nesaf. "Fe wnaethon ni ennill yr etholiad," meddai.

Bydd yr SPD yn siarad gyda’r Gwyrddion a’r FDP am ffurfio’r llywodraeth nesaf, meddai Klingeil, gan ychwanegu bod arweinyddiaeth y blaid ar fin cyfarfod ddydd Llun i drafod y camau nesaf.

Dywedodd y Gwyrddion a’r FDP neithiwr, fodd bynnag, y byddent yn siarad â’i gilydd yn gyntaf i seinio meysydd cyfaddawdu cyn dechrau trafodaethau gyda’r SPD a’r CDU.

Os bydd Scholz, 63, yn llwyddo i ffurfio clymblaid, byddai'r gweinidog cyllid yng nghabinet Merkel a chyn-faer Hamburg yn dod yn bedwerydd canghellor SPD ar ôl y rhyfel.

Dywedodd Paul Ziemiak, ysgrifennydd cyffredinol Democratiaid Cristnogol Merkel, fod cyfle o hyd i gynghrair ei blaid gyda’r Gwyrddion a’r FDP, gan ychwanegu bod Laschet yn gwybod sut i gadw clymblaid gyda’i gilydd.

Mae Merkel wedi sefyll yn fawr ar y llwyfan Ewropeaidd bron ers iddo ddechrau yn ei swydd yn 2005 - pan oedd George W. Bush yn arlywydd yr Unol Daleithiau, Jacques Chirac ym Mhalas Elysee ym Mharis a Tony Blair yn brif weinidog Prydain.

Ond mae'n debyg y bydd yn rhaid i gynghreiriaid Berlin yn Ewrop a thu hwnt aros am fisoedd cyn y gallant weld sut y bydd llywodraeth newydd yr Almaen yn ymgysylltu ar faterion tramor.

Gan dybio bod yr SPD yn cytuno ar fargen gyda'r Gwyrddion a'r FDP, gallai'r Gwyrddion ddarparu'r gweinidog tramor, fel y gwnaethant gyda Joschka Fischer yn eu cynghrair ddwyffordd flaenorol gyda'r SPD, tra bod yr FDP yn ceisio'r weinidogaeth gyllid.

Mae ffrae rhwng Washington a Paris dros fargen i Awstralia brynu’r Unol Daleithiau yn lle llongau tanfor Ffrainc wedi rhoi’r Almaen mewn man lletchwith rhwng cynghreiriaid, ond mae hefyd yn rhoi cyfle i Berlin helpu i wella cysylltiadau ac ailfeddwl am eu safiad cyffredin ar China.

O ran polisi economaidd, mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn awyddus i lunio polisi cyllidol Ewropeaidd cyffredin, y mae'r Gwyrddion yn ei gefnogi ond mae'r CDU / CSU a'r FDP yn ei wrthod. Mae'r Gwyrddion hefyd eisiau "enfawr ehangu sarhaus ar gyfer ynni adnewyddadwy".

Mae un peth yn sicr: ni fydd llywodraeth y dyfodol yn cynnwys yr Amgen dde pellaf ar gyfer yr Almaen (AfD) a sgoriodd 10.3%, cwymp o bedair blynedd yn ôl pan wnaethant ymosod i'r senedd genedlaethol gyda 12.6% o'r bleidlais. Mae pob gwleidydd prif ffrwd yn diystyru clymblaid gyda'r blaid.

Yn dilyn buddugoliaeth yr SPD yn yr etholiadau seneddol ddoe gyda 25,7% fel y grŵp seneddol cyntaf, mae’r Grŵp S&D yn llongyfarch ymgeisydd y Canghellor Olaf Scholz a’r SPD am eu hymgyrch lwyddiannus a’u canlyniad cryf. Mae'r etholiadau yn yr Almaen yn anfon neges glir am ddemocratiaeth gymdeithasol gref a pholisïau blaengar ledled Ewrop. 
 
Wrth sôn am etholiadau’r Almaen, dywedodd llywydd Grŵp S&D Iratxe García Pérez: “Mae Olaf Scholz wedi arwain ymgyrch wych. Mae dinasyddion yr Almaen yn amlwg yn gwerthfawrogi ei waith yn y llywodraeth glymblaid sy'n gadael ac maent yn ymddiried y gall arwain y wlad trwy ei thrawsnewidiad tuag at fodel economaidd-gymdeithasol mwy cynaliadwy a theg. 

“Mae hyn yn newyddion da iawn i’r Undeb Ewropeaidd, oherwydd gall ddod ag ysgogiad newydd i’r diwygiadau sydd eu hangen arnom i addasu i’r oes ddigidol ac ymateb i heriau byd-eang newydd trwy roi pobl yn gyntaf. Bellach mae'n rhaid i ni adael i'r sgyrsiau ddigwydd, ond rwy'n gobeithio y bydd llywodraeth newydd yr Almaen ar waith yn fuan, ac mae gennym arweinydd blaengar newydd yn y Cyngor.

“Profwyd y rhagolygon tywyll ar gyfer democratiaeth gymdeithasol yn anghywir, ac yn lle hynny rydym yn dyst i don gref o gefnogaeth i bolisïau blaengar yn Ewrop.”

Ychwanegodd Jens Geier, pennaeth y Ddirprwyaeth SPD yn y Grŵp S&D: “Gall y llwyddiant democrataidd Cymdeithasol hwn hefyd gryfhau gwleidyddiaeth gymdeithasol a chynaliadwy ar lefel Ewropeaidd. Gyda llywodraeth dan arweiniad SPD, mae gennym gyfle nawr i gael dull gwahanol yng ngwleidyddiaeth Ewrop. 

“Mae canlyniad yr etholiadau yn dangos bod llawer o ddinasyddion yn argyhoeddedig o’r rhaglen ddemocrataidd gymdeithasol ar gyfer y dyfodol: Er mwyn trawsnewid ecolegol a digidol y gymdeithas mae angen y dimensiwn cymdeithasol arnom hefyd er mwyn iddi lwyddo. Byddai llywodraeth dan arweiniad SPD yn gweithio ar gyfer hyn a hefyd yn cynyddu'r pwysau ar weithredu'r Fargen Werdd. Dim ond pan fyddwn yn gweithio ar lefel Ewropeaidd y gallwn ddatrys heriau mawr ein hamser. O dan lywodraeth dan arweiniad SPD ni fyddai Ewrop bellach yn rhan ymylol o bolisi llywodraeth yr Almaen ond yn symud i'r canol ”. 

Parhau Darllen

Karabakh

Mae Rhyfel Karabakh 44 diwrnod wedi newid y dirwedd ranbarthol geopolitical

cyhoeddwyd

on

Newidiodd Ail Ryfel Karabakh rhwng Azerbaijan ac Armenia a ddigwyddodd ar Fedi 27 ac a ddaeth i ben ar Dachwedd 10, 2020 dirwedd geopolitical De'r Cawcasws. Roedd y gwrthdaro Armenaidd-Azerbaijan hirhoedlog yn her fawr i integreiddio a diogelwch economaidd rhanbarthol. Mae'r gwrthdaro hefyd wedi achosi'r drasiedi ddynol a dioddefaint yr Aserbaijan a'r bobl Armenaidd. Mae'r broses drafod o dan adain Grŵp OSCE Minsk wedi methu oherwydd bod Yerevan wedi diddymu'r cytundebau a'r egwyddorion a gyrhaeddwyd o'r blaen a sefydlwyd yn ystod degawdau'r broses drafod. O ganlyniad, o'r diwedd berwodd y tensiynau bragu a'r cythruddiadau i fod yn wrth-filwrol ar raddfa fawr gan fyddin Azerbaijani, sydd wedi dirywio mewn hanes fel y Rhyfel 44 Diwrnod.

Daeth yr Ail Ryfel Karabakh 44 diwrnod i ben pan lofnododd Azerbaijan, Armenia, a Rwsia'r cytundeb cadoediad tairochrog ar Dachwedd 10, 2020. O dan y fargen hon, mae 1,960 o filwyr arfog, 90 o gerbydau arfog, a 380 o gerbydau modur ac unedau offer arbennig wedi'u defnyddio i rhanbarth Karabakh. Ar ben hynny, agorwyd “Cyd-ganolfan Rwseg-Twrcaidd ar gyfer Monitro’r Cadoediad” yn rhanbarth Agdam i fonitro gweithrediad y cadoediad. Daeth bargen mis Tachwedd yn ddogfen bwysig a ddaeth â gelyniaeth i ben a gweithrediadau milwrol. Yn ôl y ddogfen, addawodd Armenia ddychwelyd ardaloedd Agdam, Kalbajar, a Lachin i reolaeth Azerbaijani, tra bod Azerbaijan yn gwarantu diogelwch Coridor Lachin, i’w ddefnyddio fel cysylltiad dyngarol rhwng Armenia ac Armeniaid sy’n byw yn Karabakh.

Mae Medi 27, 2021 yn ddyddiad nodedig i Azerbaijan gan fod y wlad yn nodi pen-blwydd cyntaf buddugoliaeth y Rhyfel 44 Diwrnod. Ar ôl adfer ei gyfanrwydd tiriogaethol, mae Azerbaijan wedi chwarae rhan ganolog wrth dywys mewn oes newydd yn y Cawcasws De: cyfnod o gyfle am heddwch a datblygiad. Ers i’r Wat 44 Diwrnod ddod â gwrthdaro Karabakh i ben, yn ystod y cyfnod ar ôl y rhyfel, nod allweddol y partïon ddylai fod y gefnogaeth i adfer cysylltiadau economaidd trwy agor cysylltiadau trafnidiaeth a therfynu / terfynu ffiniau’r wladwriaeth i adeiladu heddwch cynaliadwy.

hysbyseb

Mae Azerbaijan eisoes wedi lansio rhaglen ar raddfa fawr ar gyfer adfer ei thiriogaethau rhydd a datblygu'r holl seilwaith yn y rhanbarth. Mae llawer o gwmnïau rhyngwladol yn cymryd rhan yn y broses hon. Mae'r cwmnïau hynny'n gweithio ar ailadeiladu'r holl briffyrdd, rheilffyrdd a seilwaith arall sy'n elfennau allweddol mewn integreiddio economaidd llawn. Fodd bynnag, mae heriau ac anawsterau o hyd wrth weithredu holl gymalau datganiad tairochrog mis Tachwedd, gan gynnwys Erthyglau 4 a 9, sy'n bwysig o ran diogelwch a'r cydweithrediad economaidd yn y dyfodol.

Mae'n werth nodi bod Erthygl 9 o fargen mis Tachwedd yn nodi y bydd pob cyfathrebiad yn y rhanbarth yn cael ei rwystro, gan gynnwys rhwng Azerbaijan a'i ranbarth Nakhchivan. Gyda hyn mewn golwg, mae angen pwysleisio pwysigrwydd talaith Syunik / Zangezur. Bydd gwarchodwyr ffiniau Rwseg, sy'n amddiffyn y ffin Armenaidd-Iran yn gwarantu diogelwch cysylltiadau trafnidiaeth rhwng rhanbarthau gorllewinol Azerbaijan a Gweriniaeth Ymreolaethol Nakhchivan yn Azerbaijan.

Mae adfer yr holl ffyrdd a sefydlu coridor Zangezur yn cynnig manteision sylweddol i Armenia. Bydd ailagor cysylltiadau trafnidiaeth yn y rhanbarth hefyd yn datrys un o brif broblemau economaidd Yerevan, sef absenoldeb cysylltiad tir â marchnadoedd yr Undeb Economaidd Ewrasiaidd dan arweiniad Rwsia.

hysbyseb

Gall hefyd ddatblygu ei gysylltiadau economaidd ag Iran. Yn ystod y gwrthdaro hirhoedlog, mae Armenia wedi colli mynediad i'r reilffordd a arferai gysylltu'r wlad ag Iran trwy Azerbaijan. Felly, bydd adfer y rheilffordd hon yn cael effaith gadarnhaol ar y cysylltiadau dwyochrog rhwng Yerevan a Tehran.

Er gwaethaf dynameg gadarnhaol, mae yna heriau o hyd tuag at weithredu holl gymalau bargen Tachwedd, 2020. Mae Erthygl 4 o ddatganiad mis Tachwedd yn nodi defnyddio ceidwaid heddwch Rwseg ochr yn ochr â thynnu holl luoedd arfog Armenia yn ôl. Fodd bynnag, mae adroddiadau bod y cymal hwn yn cael ei dorri dro ar ôl tro. Trosglwyddo lluoedd milwrol Armenia i ranbarth Karabakh trwy goridor Lachin yw'r prif bryder i Azerbaijan a allai fod y rheswm dros ddwysau pellach yn y rhanbarth.

Realiti heddiw yw'r rhyfel gwaedlyd a ddaeth i ben ac mae cyfleoedd economaidd yn dod i'r amlwg yn y De Cawcasws. Ar gyfer Azerbaijan, mae rhyfel Karabakh ar ben, ac mae unrhyw drafodaethau ynghylch statws rhanbarth Karabakh yn y dyfodol yn gwbl annerbyniol. I'r gwrthwyneb, mae Armenia yn dal i fynnu statws Karabakh yn y dyfodol, sy'n dangos y byddai tensiynau rhwng y pleidiau yn parhau os na fydd parch at ei gilydd at gyfanrwydd tiriogaethol ac sofraniaeth, egwyddorion allweddol cyfraith ryngwladol i sicrhau sefydlogrwydd a heddwch nid yn unig yn y Cawcasws De, ond hefyd mewn sawl rhan arall o'n byd.

Parhau Darllen

cyffredinol

Eich canllaw 2021 i fasnachu Ripple

cyhoeddwyd

on

Mae'r darn arian Ripple a ddynodir gan y ticiwr (XRP) yn un o'r darnau arian crypto mwyaf gwydn. Mae hanes y geiniog yn dyddio'n ôl i 2012 pan gafodd ei rhyddhau gyntaf. Heddiw, mae'r darn arian wedi ymuno â'r rhestr o'r 10 cryptocurrencies gorau trwy gyfalafu marchnad.

Fel buddsoddwr cryptocurrency, rydych chi am ddarganfod a yw masnachu darn arian Ripple (XRP) yn dal yn ymarferol yn 2021, gan ystyried rhai o'r negyddoldebau sy'n amgylchynu'r geiniog.

Ffeithiau Cyflym XRP

Yn gyntaf, gadewch inni siarad am rai o'r pethau pwysig y mae'n rhaid i chi eu gwybod am ddarn arian Ripple (XRP).

hysbyseb

Rhyddhawyd y darn arian yn 2012 gydag uchafswm cyflenwad o 100 biliwn o unedau. Efallai mai dyma un o'r cyhoeddiadau cryptocurrency mwyaf.

Yn ail, XRP yw un o'r asedau crypto sydd wedi'i gynllunio i darfu ar y system ariannol draddodiadol. Ar un olwg, mae gan y darn arian un o'r rhwydweithiau trosglwyddo trawsffiniol gorau sydd wedi'u cynllunio i wneud trafodion byd-eang yn gyflymach ac yn rhatach. Mae hyn yn tueddu i roi rhediad am eu harian i bobl fel PayPal a phroseswyr talu byd-eang eraill.

Yn drydydd ac yn bwysicaf oll, mae'r darn arian Ripple (XRP) wedi cael ei graffu yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, diolch i'r achos cyfreithiol wedi'i ffeilio yn ei erbyn gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC). Mae'r achos cyfreithiol yn honni nad yw'r darn arian XRP a'i rwydweithiau talu wedi'u cofrestru fel gwarantau.

hysbyseb

Fel y mae, bydd canlyniad yr achos cyfreithiol yn cadarnhau cred y gymuned XRP ar ragolygon y geiniog a'r rhwydwaith talu mellt byd-eang sylfaenol.

Sut i Fasnachu Ripple yn Ddiogel yn 2021

Er gwaethaf yr achos cyfreithiol a llu o negyddion eraill yn ymwneud â XRP, nid yw wedi atal cred y rhan fwyaf o'r buddsoddwyr. Er bod XRP wedi gostwng o'r trydydd safle i'r seithfed, mae'r gobeithion yn dal yn uchel y bydd yn adlam.

Os ydych chi am fasnachu darn arian Ripple (XRP), nawr yw'r amser gorau i wneud hynny. Dyma rai o'r awgrymiadau i helpu i fasnachu XRP yn ddiogel:

1.  Darganfyddwch Lle mae Ripple wedi'i restru

Efallai bod y darn arian Ripple (XRP) wedi bod mewn cylchrediad ers 2012, ond nid yw ar gael yn rhwydd ar yr holl gyfnewidfeydd.

Hefyd, arweiniodd yr achos cyfreithiol diweddar a ffeiliwyd yn ei erbyn gan SEC yr UD at ddiarddel y darn arian o rai cyfnewidiadau.

Felly, eich gweithred gyntaf yw darganfod rhai o'r cyfnewidiadau sy'n cynnig y darn arian XRP ar gyfer gweithgareddau masnachu.

2. Cofrestrwch ar y Gyfnewidfa

Cam # 2 yw cofrestru ar gyfer cyfrif ar y gyfnewidfa. Sicrhewch eich bod wedi gwneud cwpl o ymchwiliadau am weithrediad y gyfnewidfa. Ymgyfarwyddo â sut mae'r gyfnewidfa'n gweithio, yn ogystal â'r bensaernïaeth ddiogelwch sydd ar waith i amddiffyn eich cronfeydd.

Efallai y cewch eich annog hefyd i wirio'ch hunaniaeth trwy uwchlwytho rhai dogfennau pwysig, cysylltu'ch banc / cerdyn credyd, a chychwyn dilysiad wyneb.

3. Datblygu Cynllun Masnachu Proffidiol

Eich prif nod ar gyfer masnachu darn arian Ripple (XRP) yw gwneud elw. Mae hyn yn gofyn am gynllun masnachu wedi'i ddadansoddi'n ofalus sy'n eich helpu i wneud penderfyniadau masnachu proffidiol.

4. Rhowch eich Gorchymyn

Nawr, ewch ymlaen a gosodwch eich archeb gyntaf ar gyfer y darn arian XRP. Arhoswch i'r archeb lenwi, yna gadewch iddo redeg am beth amser.

5. Cymerwch Elw Bob Cam o'r Ffordd

Mae'r farchnad cryptocurrency yn gyfnewidiol iawn - ac mae masnachu Ripple (XRP) ar yr adeg hon yn ddistaw iawn. Am y rheswm hwn, cymerwch elw bob amser fel na fyddech chi'n synnu pan fydd y farchnad yn amrywio ac rydych chi'n colli'r elw a'r cyfalaf.

Strategaethau Masnachu XRP Eraill sy'n Werth eu hystyried

Mae'r rhain yn rhai o'r ffyrdd ychwanegol o fasnachu darn arian Ripple (XRP) a gwneud elw yn 2021:

1. Masnach XRP yn erbyn y Doler

O ran masnachu cryptocurrency, un o'r strategaethau yw gwrych eich crypto-asedau yn erbyn y ddoler. Cynrychiolir y ddoler fel arfer gan y Tether USD (USDT), sefydlogcoin.

Wrth fasnachu'r XRP, ystyriwch ei fasnachu yn erbyn yr USDT. Fel hyn, ni fyddai'r symudiad yn y farchnad yn effeithio'n ormodol arnoch chi.

Heblaw, gallai masnachu eich XRP yn erbyn y BTC neu barau altcoins eraill fod yn beryglus, oherwydd gallai dirywiad ym mhrisiau'r crypto-asedau hynny ysgogi mwy o golledion i chi.

2. Masnach XRP CFDs

Arall canllaw i fasnachu'r darn arian Ripple (XRP) yw masnachu Contractau XRP ar gyfer Gwahaniaethau (CFDs). Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer masnachwyr nad ydyn nhw am fod yn berchen ar y darn arian, ond sydd ddim ond eisiau dyfalu arni.

Yn syml, mae'r cysyniad o CFDs yn ei gwneud yn ofynnol i fasnachwyr ddyfalu ar neu ragweld gweithred prisiau nesaf y darn arian XRP. Gallai naill ai fod yn rhagfynegiad ar gyfer symudiad ar i fyny neu symudiad ar i lawr.

Os ydych chi am ragweld symudiad ar i fyny, byddwch chi'n "Hir" y darn arian XRP. Gallwch hefyd "Fer" y darn arian XRP os ydych chi'n credu y bydd y gwerth cyfredol yn dibrisio mwy.

3. Meistroli Agweddau Technegol Masnachu XRP

Mae Dadansoddiad Sylfaenol (FA) a Dadansoddiad Technegol (TA) yn helpu masnachwyr i gymryd swyddi a fydd yn eu helpu i wneud eu helw o fasnachu'r darn arian Ripple (XRP).

Hefyd, dysgwch sut i ddarllen y patrymau siart, monitro symudiadau prisiau, ac astudio data prisiau hanesyddol y geiniog.

Casgliad: Trade Ripple (XRP) yn 2021

Mae'r darn arian Ripple (XRP), heb os, mewn lle eithaf anodd, ond nid yw hyn yn atal yr hype a'r brwdfrydedd sy'n amgylchynu'r geiniog. Gallwch ddarganfod mwy am hyn ar Rhestr Coin.

Cofiwch bob amser i fod yn ddi-sentimental wrth fasnachu'r darn arian. Cyfunwch eich meistrolaeth ar strategaethau masnachu effeithiol a rheoli risg i gydbwyso'ch portffolio XRP a gwneud elw o'r geiniog.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd