UE i ddarparu 30 miliwn Ewro ar gyfer busnesau bach a chanolig Gwyddelig sy'n ei chael hi'n anodd

| Mawrth 25, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi llacio ei reolau Cymorth Gwladwriaethol lle mae Llywodraethau'n darparu cyllid i fusnesau.

Mae'r Comisiwn yn symud taliad o 30 miliwn Ewro i Iwerddon mewn cronfeydd strwythurol i ddelio ag argyfwng Covid-19.

Mae'r arian yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod cynhyrchion gofal iechyd yn cael eu dosbarthu i'r canolfannau priodol cyn gynted â phosibl.

Dywed Gerry Kiely, sy'n arwain Cynrychiolaeth yr UE yn Iwerddon, y bydd yr arian yn cynorthwyo busnesau bach a chanolig sy'n gysylltiedig ag iechyd sy'n ei chael hi'n anodd oherwydd anawsterau a achosir gan y firws.

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori:

Sylwadau ar gau.