Mae cyfradd marwolaethau o TB yn parhau i ostwng

| Mawrth 24, 2020

Mae nifer y marwolaethau o'r ddarfodedigaeth yn parhau i ostwng yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae bron i 3,700 o bobl yn marw o’r clefyd anadlol bob blwyddyn yn ôl ffigurau newydd gan Eurostat a ryddhawyd heddiw, Diwrnod TB y Byd.

Mae dros hanner y rhai sy'n marw o'r ddarfodedigaeth yn bobl 65 oed a hŷn.

Dywed Grace Bolton o swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yn Nulyn fod cyfradd marwolaethau TB yn Iwerddon yn is na chyfartaledd yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori:

Sylwadau ar gau.