Cysylltu â ni

Frontpage

Israel yn cyhoeddi rhestr o garcharorion Palesteinaidd 26 i gael eu rhyddhau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae carcharorion Palesteinaidd a ryddhawyd o wên carchardai Israel yn cyrraedd croesfan ffin Rafah gyda'r Aifft yn Llain ddeheuol GazaAr 12 Awst, cyhoeddodd Israel restr o 26 o garcharorion Palesteinaidd a oedd i fynd yn rhydd o fewn dyddiau, rhai ar ôl treulio mwy na dau ddegawd y tu ôl i fariau, fel rhan o fargen a arweiniodd at ailddechrau’r trafodaethau heddwch Israel-Palestina a gefnogwyd gan yr Unol Daleithiau. Disgwylir i'r sgyrsiau ailddechrau ar 14 Awst yn Jerwsalem ac yn ddiweddarach yn Jericho, yn dilyn cyfarfod cyntaf yn Washington.

Y carcharorion yw'r grŵp cyntaf ymhlith y 104 o derfysgwyr Palesteinaidd Mae Israel eisoes wedi penderfynu mewn egwyddor i ryddhau fel rhan o'r cytundeb y daethpwyd iddo ar ôl diplomyddiaeth gwennol ddwys gan Ysgrifennydd Gwladol yr UD John Kerry i adnewyddu trafodaethau.

Gwnaethpwyd y penderfyniad i gymeradwyo cam cyntaf y rhyddhau ddydd Sul gan banel o dri gweinidog cabinet dan arweiniad y Gweinidog Amddiffyn, Moshe Yaalon. Mae'r Prif Weinidog Benjamin Netanyahu, y Gweinidog Cyfiawnder Tzipi Livni, y Gweinidog Diogelwch Cyhoeddus Yitzhak Aharonovitch a'r Gweinidog Gwyddoniaeth a Thechnoleg Yaakov Peri hefyd ar y panel. Ddydd Sul, fodd bynnag, dim ond tri gweinidog a gymeradwyodd y rhestr, gan fod Netanyahu yn gwella ar ôl cael llawdriniaeth hernia brys ac roedd Aharonovitch dramor.

Roedd yr holl garcharorion a oedd i fod i gael eu rhyddhau yr wythnos hon yn rhan o ryw ffordd yn llofruddiaeth Israeliaid, ac fe’u dedfrydwyd cyn i Oslo Accords gael eu llofnodi.

hysbyseb

Pwysleisiodd y panel gweinidogol, serch hynny, os bydd unrhyw un o’r carcharorion yn ailafael mewn gweithgareddau terfysgol, y cânt eu rhoi yn ôl yn y carchar i dreulio gweddill eu dedfrydau.

Mae gan deuluoedd Israeliaid a gafodd eu herlid gan ymosodiadau’r carcharorion 48 awr i apelio am eu rhyddhad arfaethedig i uchel lys Israel. Yn seiliedig ar achosion yn y gorffennol, roedd y llys yn annhebygol o ymyrryd.

“Cywilydd ar y llywodraeth a chywilydd ar y Prif Weinidog a’i gefnogwyr,” lladdwyd Zvia Dahan, y cafodd ei dad, Moshe Becker, ei ladd wrth dueddu ei rigol oren yn Israel ym 1994, ar Facebook. Mae un o dri lladdwr Becker i gael ei ryddhau.

hysbyseb

Cafodd y rhestr lawn o 26 enw ei phostio ar wefan Gwasanaeth Carchardai Israel ar ôl i deuluoedd dioddefwyr y carcharorion gael eu hysbysu. O'r 26 carcharor, bydd 14 yn dychwelyd i Gaza a 12 i'r Lan Orllewinol

O'r 26 carcharor, mae 17 wedi eu cael yn euog o lofruddiaeth. Cafodd gweddill y carcharorion eu carcharu ar gyhuddiadau o ddynladdiad, ceisio llofruddio, herwgipio a chynllwynio i lofruddio.

Y rhestr lawn o garcharorion sydd i'w rhyddhau yr wythnos hon:

• Fayez Mutawi al-Khur a garcharwyd ym 1985 am lofruddio Menachem Dadon ac ymgais i lofruddio Salomon Abukasis.
• Salah Ibrahim Ahmed Mugdad a gafodd ei garcharu ym 1993 am lofruddio Israel Tenenbaum
• Samir Nayef al-Naneesh a garcharwyd ym 1989 am lofruddio Binyamin Meisner
• Yusef Abdel Hamid Irshaid a gafodd ei garcharu ym 1993 am lofruddiaethau Nadal Rabu Jaab, Adnan Ajad Dib, Mufid Canaan, Tawfiq Jradat ac Ibrahim Said Ziwad
• Mustafa Othman al-Haj a garcharwyd ym 1989 am lofruddio Steven Frederick Rosenfeld
• Salameh Abdallah Musleh a garcharwyd ym 1993 am lofruddio Reuven David
• Atiyeh Salem Musa a garcharwyd ym 1994 am lofruddio Isaac Rotenberg
• Salah Mahmoud Mukled a gafodd ei garcharu ym 1993 am lofruddio Yeshayahu Deutsch
• Mohamed Abdel Majid Sawalha a garcharwyd ym 1993 am lofruddio Baruch Heisler ac ymgais i lofruddio Betty Malka, Shai Cohen ac Avishag Cohen
• Atef Izzat Shaath a gafodd ei garcharu ym 1993 am fod yn affeithiwr i lofruddiaeth Simcha Levy
• Yusef Said al-Al a gafodd ei garcharu ym 1994 am daflu ffrwydron a bod yn affeithiwr i lofruddiaeth Ian Feinberg a Sami Ramadan
• Midhat Fayez Barbakh a garcharwyd ym 1994 am lofruddio Moshe Beker
• Ali Ibrahim al-Rai a garcharwyd ym 1994 am lofruddio Moris Eisenstatt
• Mohamed Jaber Nashbat a garcharwyd yn 1990 am fod yn affeithiwr i lofruddiaeth Amnon Pomerantz
• Samir Hussein Murtaji a garcharwyd ym 1993 am gipio, arteithio a llofruddio Samir Alsilawi, Khaled Malka, Nasser Aqila ac Ali al-Zaabot
• Hosni Faregh Sawalha a garcharwyd yn 1990 am lofruddio Baruch Heislner
• Faraj Saleh al-Rimahi a garcharwyd ym 1992 am lofruddio Avraham Kinstler
• Ala eddin Ahmed Abu Sitteh a garcharwyd ym 1994 am lofruddio David Dadi a Hayim Weizman
• Ayman taleb Abu Sitteh a garcharwyd ym 1994 am lofruddio David Dadi a Hayim Weizman
• Esmat Omar Mansour a garcharwyd ym 1993 am fod yn affeithiwr i lofruddiaeth Hayim Mizrahi
• Khaled Mohamed Asakreh a garcharwyd ym 1991 am lofruddio Annie Ley
• Nihad YusefJundiyeh a garcharwyd ym 1989 am lofruddio Zalman Shlein
• Mohamed Mahmoud Hamdiyeh a garcharwyd ym 1989 am lofruddio Zalman Shlein
• Jamil Abdel Wahab Natsheh a garcharwyd ym 1992 am lofruddiaeth Shmuel Gersh
• Taher Mohamed Zaboud a garcharwyd ym 1993 am lofruddio Avraham Cohen
• Sabih Abed Hammed Borhan a garcharwyd yn 2001 am lofruddio Jamil Muhammad, Naim Sabih ac Aisha Abdullah Haradin

 

Parhau Darllen
hysbyseb

PRAWF

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd