Cysylltu â ni

Frontpage

rhyng-gipio Israel Haearn Dome ac yn saethu i lawr Grad roced targedu Eilat

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y system amddiffyn-Haearn-DômFe wnaeth system amddiffyn y Dôm Haearn ryng-gipio a saethu i lawr roced Grad wedi'i hanelu at ddinas ddeheuol Israel yn Eilat yn gynnar ddydd Mawrth 13 Awst.

Yn ôl swyddog milwrol, cafodd y roced ei thanio o'r ffin gyfagos â Phenrhyn Sinai yr Aifft fel rhan o salvo o rocedi a daniwyd tuag at Eilat, dinas gyrchfan sy'n llawn twristiaid.

“Fe glywson ni seiren ac yn syth wedi hynny gwelsom y rhyng-gipiad yn yr awyr. Roedd y ffrwydrad yn edrych fel bod fflerau’n cael eu tanio, a gwnaethom ddeall ar unwaith mai rhyng-gipiad Dôm Haearn ydoedd, ”meddai un o drigolion y ddinas.

hysbyseb

“Nid dyma’r tro cyntaf i roced gael ei thanio yn Eilat, ond dyma’r tro cyntaf i’r Gromen Haearn ryng-gipio un,” meddai Dani Arditi, cyn gynghorydd diogelwch cenedlaethol wrth Radio’r Fyddin.

Mae'r Dôm Haearn, a elwir hefyd yn 'Iron Cap', yn system amddiffyn awyr pob tywydd symudol a ddatblygwyd gan Rafael Advanced Defense Systems. Mae'n system daflegrau sydd wedi'i chynllunio i ryng-gipio a dinistrio rocedi amrediad byr a chregyn magnelau sy'n cael eu tanio o bellteroedd o 4 i 70 cilomedr i ffwrdd ac y byddai eu taflwybr yn mynd â nhw i ardal boblog.

Hawliodd sefydliad terfysgol Palestina Salafi gyfrifoldeb am yr ymosodiad ddydd Mawrth. Honnodd y grŵp fod yr ymosodiad roced mewn dial ar streic drôn penwythnos, a briodolwyd i Israel gan gyfryngau tramor, a laddodd bedwar o derfysgwyr Palesteinaidd wrth iddynt baratoi i lansio roced i Israel.

hysbyseb

Cyhoeddodd grŵp Salafi - Cyffiniau Cyngor Shura Mojahideen yn Jerwsalem - sy’n gweithredu yn y Sinai a Llain Gaza, ddatganiad ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg Aifft: “Fe wnaethon ni fomio Umm al-Rashrash (yr enw Arabeg ar Eilat) gyda roedd roced Grad yn ymateb cyflym i’r drosedd a gyflawnwyd gan Iddewon yn ddiweddar, lle cafodd pedwar diffoddwr jihadi eu lladd gan drôn yn Sinai. ”

Aeth y sefydliad ymlaen i gyhoeddi bygythiadau, gan ddweud “mae’r Mojahideen wedi trwytho ofn a pharchedig ofn yng nghalonnau’r Iddewon troseddol a orfodwyd i sgwrio i lochesi bom yng nghanol y nos. Fe ddychrynodd rhai ohonyn nhw a chyhoeddi bod tri roced wedi cael eu tanio, a rhyng-gipiwyd rhai ohonyn nhw. ”

“Rydyn ni am bwysleisio na fydd Eilat a dinasoedd Iddewig eraill byth yn mwynhau diogelwch, twristiaeth nac economi lewyrchus. Bydd yr Iddewon yn talu am y diffoddwyr jihadi a fu farw yn Sinai. Bydd Sinai yn sefyll yn gryf yn erbyn ymddygiad ymosodol Israel, ”meddai’r datganiad.

Cyhuddodd Al Qaeda Israel o gynnal streic taflegryn dydd Gwener yn Sinai ond gwrthododd Israel y cyhuddiad. Dywedodd lluoedd arfog yr Aifft fod un o’i hofrenyddion wedi tanio’r taflegryn at derfysgwyr al Qaeda.

Caeodd Israel am ddwy awr maes awyr Eilat ddydd Iau diwethaf gan nodi bygythiadau diogelwch gan y Sinai.

Cafodd y Sinai eu demileiddio i raddau helaeth fel rhan o gytundeb heddwch Israel-Aifft ym 1979. Ond mae Israel wedi caniatáu i'r Aifft anfon milwyr i'r ardal i frwydro yn erbyn y grwpiau terfysgol Islamaidd a smyglo arfau gan Balesteiniaid i Gaza.

 

Parhau Darllen
hysbyseb

PRAWF

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd