Cysylltu â ni

Frontpage

Obama condemnio Aifft dywallt gwaed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

4887998-3x2-700x467Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama, wedi condemnio’r trais yn yr Aifft yn gryf, ac wedi canslo ymarferion milwrol ar y cyd. Dywedodd na allai cydweithredu barhau tra bod sifiliaid yn cael eu lladd - adroddir bod mwy na 500 o bobl wedi marw.

Mae gweinidogaeth fewnol yr Aifft bellach wedi nodi bod yr heddlu wedi'u hawdurdodi i ddefnyddio bwledi byw i amddiffyn eu hunain.

Ddydd Mercher fe dorrodd y lluoedd diogelwch ddau wersyll o wrthdystwyr y Frawdoliaeth Fwslimaidd a oedd yn mynnu bod yr Arlywydd Mohammed Morsi yn cael ei adfer. Lladdwyd mwy na 500 o bobl ledled y wlad.

hysbyseb

Roedd y protestwyr wedi bod yn llwyfannu sesiynau eistedd i mewn ers wythnosau ynglŷn â dymchweliad y fyddin ym Morsi ym mis Gorffennaf.

Yn y trais diweddaraf ddydd Iau, fe wnaeth cannoedd o aelodau’r Frawdoliaeth roi adeilad y llywodraeth ger Cairo ar dân.

Arlywydd Obama: "Ni all ein cydweithrediad traddodiadol barhau fel arfer tra bod sifiliaid yn cael eu lladd"

Dangosodd lluniau teledu lleol ddiffoddwyr tân yn dod â gweithwyr allan o'r adeilad - a oedd yn gartref i swyddfeydd llywodraeth leol Giza.

hysbyseb

Hefyd adroddodd Nile News TV, a redir gan y wladwriaeth, wrthdaro rhwng aelodau’r Frawdoliaeth a thrigolion mewn maestref yn ail ddinas yr Aifft, Alexandria.

Cafodd saith o filwyr yr Aifft eu saethu’n farw gan ddynion gwn anhysbys ger dinas el-Arish yn rhanbarth Sinai, yn ôl lluoedd diogelwch.

Dywed y llywodraeth fod 525 o bobl wedi marw ledled y wlad ddydd Mercher, ond mae'r doll olaf yn debygol o fod yn sylweddol uwch.

Nid yw ugeiniau o gyrff wedi'u cofrestru, oherwydd dim ond cyrff sydd wedi mynd trwy ysbytai y mae'r cyfrif swyddogol yn eu cynnwys.

Mae'r BBC wedi gweld 202 o gyrff wedi'u lapio mewn amdo ym mosg Eman, yn agos at y prif wersyll protest yn Sgwâr Rabaa al-Adawiya.

Mae'n annhebygol y bydd y mwyafrif o'r rhain wedi'u cyfrif yn y doll swyddogol. Dywed golygydd Dwyrain Canol y BBC, Jeremy Bowen, fod llawer wedi cael eu llosgi y tu hwnt i gydnabyddiaeth.

Mae'r Frawdoliaeth Fwslimaidd yn mynnu bod mwy na 2,000 o bobl wedi marw. Dywed i 300 o gyrff gael eu cludo i fosg Eman, ac aethpwyd â chyrff eraill i neuaddau chwaraeon.

Mae adroddiadau’n sôn am anghydfodau rhwng perthnasau mewn profedigaeth a swyddogion yr ymddiriedwyd iddynt ddogfennu achosion marwolaeth.

Mae'r weinidogaeth fewnol bellach wedi cyfarwyddo'r heddlu i ddefnyddio bwledi byw wrth ddelio ag ymosodiadau arnyn nhw eu hunain ac adeiladau'r llywodraeth.

Yn ystod y gwrthdaro ddydd Mercher, mynnodd nad oedd ei heddluoedd ond yn defnyddio nwy rhwygo, er gwaethaf tystion yn dweud eu bod yn gweld bwledi byw yn cael eu tanio.

'Llwybr peryglus'

Wrth siarad o’i gartref gwyliau yng Ngwinllan Martha, condemniodd Mr Obama weithredoedd llywodraeth yr Aifft dros dro wrth orchymyn lluoedd diogelwch i chwalu’r gwersylloedd protest.

Wrth gyhoeddi canslo ymarferion milwrol ar y cyd a drefnwyd ar gyfer yn ddiweddarach y mis hwn, dywedodd na allai cydweithredu â'r Aifft barhau fel arfer tra bod hawliau sifiliaid yn cael eu treiglo'n ôl.

Dywedodd fod yr Aifft ar lwybr peryglus ac anogodd y llywodraeth dros dro i wrthod trais a mabwysiadu proses o gymodi cenedlaethol.

Ond ychwanegodd: "Dydyn ni ddim yn ochri ag unrhyw blaid neu ffigwr gwleidyddol."

Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn Chuck Hagel y byddai'r Unol Daleithiau yn cadw ei chysylltiadau milwrol â'r Aifft. Ond dywedodd fod y trais yn peryglu "elfennau pwysig o'n cydweithrediad amddiffyn hirsefydlog".

Mae ffigyrau rhyngwladol eraill hefyd wedi condemnio trais dydd Mercher.

Mae Navi Pillay, Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, wedi mynnu ymchwiliad diduedd annibynnol i’r hyn a ddigwyddodd.

“Mae nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu, hyd yn oed yn ôl ffigyrau’r llywodraeth, yn tynnu sylw at ddefnydd gormodol, eithafol hyd yn oed, o rym yn erbyn arddangoswyr,” meddai Ms Pillay mewn datganiad.

Disgrifiodd Prif Weinidog Twrci, Recep Tayyip Erdogan, y digwyddiadau fel “cyflafan ddifrifol iawn”.

Gwysiodd Arlywydd Ffrainc, Francois Hollande, lysgennad yr Aifft i Ffrainc a dywedodd fod “rhaid gwneud popeth i osgoi rhyfel cartref”.

Tywallt gwaed Cairo

Dechreuodd trais dydd Mercher pan symudodd teirw dur arfog i ddau wersyll protest Cairo, a weithredwyd gan weithredwyr pro-Morsi ar ôl iddo gael ei orseddu ar 3 Gorffennaf.

Anafusion dydd Mercher

  • Toll marwolaeth swyddogol: 525, gydag o leiaf 137 wedi eu lladd ger mosg Cairo's al-Adawiya; 57 yn Sgwâr Nahda Cairo; 29 ym maestref Cairo yn Helwan; 198 mewn taleithiau eraill; 43 personél diogelwch
  • Gwelodd gohebydd y BBC fwy na 140 o gyrff o'r gwrthdaro yn Rabaa al-Adawiya
  • Dywed Brawdoliaeth Fwslimaidd y lladdwyd mwy na 2,000 o bobl
  • Ymhlith y meirw mae tri newyddiadurwr a merch arweinydd Brawdoliaeth Fwslimaidd, Asmaa El-Beltagi
  • Mae ffigyrau swyddogol yn siarad am 3,717 wedi’u hanafu ledled yr Aifft

Cliriwyd y lleiaf o'r ddau wersyll protest, yn Sgwâr Nahda, yn gyflym ond cynddeiriogodd gwrthdaro am sawl awr yn ac o amgylch y prif wersyll yn Rabaa al-Adawiya. Cafodd y mosg o'r un enw ei ddifrodi gan dân.

Yn ddiweddarach, cynhaliodd Mobs ymosodiadau dial ar adeiladau'r llywodraeth a gorsafoedd heddlu yn ogystal ag eglwysi sy'n perthyn i leiafrif Cristnogol Coptig y wlad.

Mewn anerchiad ar y teledu nos Fercher, fe wnaeth Prif Weinidog dros dro yr Aifft, Hazem Beblawi, amddiffyn y llawdriniaeth, gan ddweud bod yn rhaid i’r awdurdodau adfer diogelwch.

Cyhoeddodd gyflwr o argyfwng, ond dywedodd y byddai hyn yn cael ei godi cyn gynted â phosib.

Cafodd Morsi, arlywydd cyntaf yr Aifft a etholwyd yn ddemocrataidd, ei orseddu gan y fyddin ar 3 Gorffennaf.

Mae bellach yn y ddalfa, wedi’i gyhuddo o lofruddiaeth dros garchar yn 2011. Cafodd ei gyfnod cadw ei ymestyn 30 diwrnod ddydd Iau, meddai cyfryngau’r wladwriaeth.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd