Cysylltu â ni

Gwobrau

Pethau rydym yn dysgu yn Strasbourg: Lampedusa, Gwobr Sakharov, ysmygu ac eithafiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20131010PHT21920_width_600Mewn sesiwn farcio gan y drasiedi oddi ar arfordir Lampedusa, cynhaliodd y Senedd funud o dawelwch ar gyfer y dioddefwyr ac yna trafod gyda'r Comisiwn sut i wella sut mae ffoaduriaid yn cael eu derbyn yn yr UE. ei gondemnio yn gryf eithafiaeth wleidyddol a rheolau newydd yn cael eu cymeradwyo ar gyfer echdynnu nwy siâl, amser gweithio criw hedfan a chydnabod cymwysterau proffesiynol. Gwobr Sakharov eleni yn cael ei ddyfarnu i Malala Yousafzai am ei frwydr dros addysg merched yn wyneb y Taliban.

Cynhaliwyd munud o dawelwch yn ystod agoriad y cyfarfod llawn er cof am y cannoedd a gollodd eu bywydau yn y ddamwain cwch trasig oddi ar Lampedusa yr wythnos diwethaf. Dywedodd yr Arlywydd Martin Schulz y dylai’r drasiedi arwain at newid ym mholisi mudo’r UE. Trafodwyd yr argyfwng ffoaduriaid sy'n wynebu Ewrop ymhellach ar 9 Hydref.
Dyfarnwyd Gwobr Sakharov am Ryddid Meddwl i Malala Yousafzai, y ferch ifanc o Bacistan a saethwyd gan y Taliban am ei brwydr dros hawl menywod ifanc i addysg ac sydd bellach yn actifydd byd-eang.

Ar 9 mis Hydref, ASEau a gymeradwywyd rheolau newydd ar gynhyrchion tybaco, gan gynyddu yn fawr maint y rhybuddion iechyd ar becynnau, rheoleiddio e-sigaréts, gwahardd pob cyflasynnau gyda hachub byr ar gyfer menthols, ond yn dal i ganiatáu i sigaréts slim i aros ar y farchnad. Ar sail hyn i gyd, bydd y Senedd yn awr yn negodi gyda aelod-wladwriaethau ar y Comisiwn Ewropeaidd legislation.The terfynol ddylai ymchwilio i weithgareddau sefydliadau neo-Natsïaidd ledled yr UE a sefydlu cronfa ddata a arsyllfa ar droseddau casineb, dywedodd ASE. Mae llawer hefyd yn dweud y dylai symudiadau eithafol mynd i'r afael waeth beth fo'u lliw gwleidyddol.

hysbyseb
Ni ddylid defnyddio symudiad am ddim fel esgus i osgoi dadl am gynnwys pobl Roma, yn ôl siaradwyr mewn dadl ar wahân ynghylch strategaethau integreiddio Roma. Mae tynnu nwy yn dod yn fusnes arwyddocaol yn gyflym ledled y byd, gan gynnwys Ewrop, a'i bydd yn rhaid archwilio'r canlyniadau posibl ar gyfer yr amgylchedd a diogelwch y cyhoedd cyn i'r gweithrediadau gael eu trwyddedu yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd i gynnig y Comisiwn.
Pasiwyd rheolau newydd ar gyfer amser gweithio criw hedfan ddydd Mercher pan dderbyniodd y Senedd gynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar safonau diogelwch newydd a drafodwyd yn frwd yn ystod y misoedd yn arwain at y bleidlais. Ar 9 Hydref, cymeradwyodd yr EP y Cerdyn Proffesiynol Ewropeaidd electronig, gan ei wneud haws i feddygon, fferyllwyr, penseiri a gweithwyr proffesiynol eraill weithio mewn gwlad arall yn yr UE. Bydd y rheolau hefyd yn helpu i atal gweithwyr meddygol proffesiynol sy'n destun mesurau disgyblu mewn un wlad rhag gweithio ym mhob gwlad arall. Derbyniwyd llywydd Senegalese, Macky Sallwas, yn y cyfarfod llawn lle disgrifiodd yr UE fel ffynhonnell ysbrydoliaeth a gobaith. Mynegodd y dymuniad "i Ewrop ac Affrica agor prosiect go iawn o heddwch a diogelwch".

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd