Cysylltu â ni

Frontpage

Arweinydd yr Wcrain yn barod i adael i Tymoshenko fynd dramor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yulia TymoshenkoCyhoeddodd Arlywydd yr Wcrain, Viktor Yanukovych, am y tro cyntaf ddydd Iau ei fod yn barod i ganiatáu i wrthwynebydd sydd wedi’i garcharu Yulia Tymoshenko fynd dramor i gael triniaeth, wrth i Kiev geisio cael gwared ar y rhwystr olaf ar y llwybr i fargen gyda’r UE, yr mae arweinwyr ohonynt wedi nodi’n glir y bydd Wcráin ond yn gallu llofnodi Cytundeb Cymdeithas - y cam cyntaf i aelodaeth o’r UE - mewn uwchgynhadledd yn Vilnius ddiwedd mis Tachwedd os caiff Tymoshenko ei ryddhau. "Heddiw nid oes gan Wcráin gyfraith a fyddai’n caniatáu i Tymoshenko i fynd dramor i gael triniaeth, "meddai Yanukovych wrth gohebwyr yn rhanbarth Donetsk, ei gadarnle dwyreiniol. "Mae heddluoedd gwleidyddol a gynrychiolir yn y senedd bellach wedi paratoi bil a fydd yn caniatáu datrys y dasg hon. Yn naturiol os bydd y senedd yn mabwysiadu bil o'r fath, byddaf yn llofnodi it. Yn fwyaf tebygol, bydd yn llys a fydd yn gwneud penderfyniad am weithdrefn ymadael, ynglŷn â chynnal rhai gwarantau, "ychwanegodd, heb roi manylion pellach.

hysbyseb

Byddai’n rhaid i senedd siambr sengl yr Wcrain, y Verkhovna Rada, ddadlau a phasio’r mesur cyn ei anfon at yr arlywydd i’w lofnodi.

"Dywed ymgynghorwyr y dylid bod wedi gwneud hyn amser maith yn ôl," meddai Yanukovych.

Sylwadau Yanukovych oedd y tro cyntaf iddo nodi’n glir ei barodrwydd i ryddhau ei nemesis gwleidyddol wrth i’r Wcráin a’r UE baratoi ar gyfer uwchgynhadledd Lithwania Tachwedd 28-29.

hysbyseb

Carchariad y cyn-brif weinidog, sy'n dioddef o boen cefn, fu'r rhwystr mawr sengl sy'n rhwystro'r cytundeb gwleidyddol a masnach rydd eang â Brwsel yn yr uwchgynhadledd.

Credir bod Yanukovych yn chwilio am ffyrdd i ganiatáu i'w wrthwynebydd gwleidyddol adael yr Wcrain heb adael iddi lwyfannu'n ôl yn wleidyddol yn y dyfodol agos.

Credir bod y Blaid Ranbarthau sy'n rheoli yn ceisio rhuthro trwy ddeddfwriaeth seneddol a fyddai'n caniatáu i euogfarnau fel Tymoshenko geisio triniaeth feddygol dramor.

Yn hanfodol, hyd yn oed os caiff ei rhyddhau, byddai'r ddeddfwriaeth yn debygol o adael iddi fethu â chymryd rhan mewn arolygon arlywyddol yn 2015.

Yn gynharach y mis hwn, roedd cenhadon arbennig cenhadaeth monitro Senedd Ewrop i’r Wcráin, Aleksander Kwasniewski a Pat Cox, wedi gofyn yn ffurfiol i Yanukovych ganiatáu i Tymoshenko gael ei gymryd am driniaeth dramor.

Yn ôl cynllun hir-grybwyll, gallai Tymoshenko gael ei gludo i glinig Charite Berlin.

Yn ystod ymweliad deuddydd â phrifddinas Wcrain Kiev yr wythnos diwethaf, dywedodd Gweinidog Tramor yr Almaen, Guido Westerwelle, ei fod yn credu bod yr Wcrain yn deall y pwysau amser wrth i’r cloc dicio i lawr i’r copa.

"Mae gennym ni ffenestr cyfle agored o hyd, ac ni ddylid eithrio y gallai'r ffenestr gyfle hon gau unwaith eto," meddai Westerwelle.

Mae Tymoshenko wedi dweud iddi dderbyn y cynnig gan y cenhadon Ewropeaidd i gael ei gymryd am driniaeth dramor ond pwysleisiodd na fyddai’n ceisio lloches wleidyddol yn Ewrop ac y byddai’n ymladd am ei “hadsefydliad cyfreithiol."

Dedfrydwyd Tymoshenko ym mis Hydref 2011 i saith mlynedd yn y carchar ar gam-drin taliadau pŵer. Mae hi wedi gwadu’r cyhuddiadau, gan eu galw yn symudiad gan ei chystadleuydd Yanukovych i’w dynnu o wleidyddiaeth.

Mae disgwyl i’r cytundeb gwleidyddol ac economaidd hanesyddol gyda Brwsel ddigio cyn-feistr Sofietaidd Kiev yn Rwsia, sydd wedi pwyso am i’r Wcráin ymuno ag Undeb Tollau dan arweiniad Moscow.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd