Cysylltu â ni

EU

Mae Cameron yn clymu Juncker, gan nodi 'cefnogaeth pob plaid'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_75409805_75409801Yn ôl y BBC, dywed Prif Weinidog y DU, David Cameron, fod consensws gwleidyddol yn San Steffan yn erbyn i Jean-Claude Juncker ddod yn arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd.

Roedd y prif weinidog yn siarad ar ôl i Lafur ddweud ei fod yn gwrthwynebu cyn arweinydd Lwcsembwrg yn cael y swydd.

Dywedodd gwrthblaid y DU fod record Juncker yn awgrymu y byddai'n gwneud cael diwygiadau mawr eu hangen yn "anoddach".

hysbyseb

Canmolodd Cameron gefnogaeth "holl brif bleidiau'r DU" wrth iddo gynnal trafodaethau ar y mater gydag arweinwyr eraill yr UE.

Mae Cameron yn cwrdd â Changhellor yr Almaen Angela Merkel, Prif Weinidog Sweden Fredrik Reinfeldt a Phrif Weinidog yr Iseldiroedd Mark Rutte ar gyfer sgyrsiau eang ar ddyfodol yr UE ym mhreswylfa haf Reinfeldt yn Harpsund.

Bydd y person a ddewisir i fod yn bennaeth y comisiwn, corff gweithredol yr UE, yn un o'r materion mwyaf dadleuol a drafodir yn ystod y cyfarfod deuddydd.

hysbyseb

Mae Merkel wedi cefnogi Juncker yn gyhoeddus, yr ymgeisydd a enwebwyd gan grwpiau plaid yn Ewrop, ond mae'r DU, Sweden a'r Iseldiroedd yn arwain ymgyrch i rwystro ei ymgeisyddiaeth.

Mae Cameron yn gryf yn erbyn cred Juncker mewn undeb gwleidyddol agosach rhwng aelod-wladwriaethau’r UE ac mae wedi disgrifio Brwsel fel un “rhy fawr” ac yn “rhy bosy”.

Cryfhawyd ei law ddydd Llun (9 Mehefin) pan ddywedodd Llafur y byddai ei ASEau yn Senedd Ewrop, y mae'n rhaid iddynt gymeradwyo'r dewis gan arweinwyr yr UE, yn pleidleisio yn erbyn Juncker.

"Roedd y neges o'r etholiadau Ewropeaidd yn glir - bod angen diwygio yn Ewrop," meddai llefarydd.

"Mae angen ein diwygio er mwyn i ni allu hyrwyddo swyddi a thwf. Mae record Juncker yn dangos y byddai'n gwneud y diwygiadau hyn yn anoddach."

Mae Nick Clegg, Dirprwy Brif Weinidog Prydain ac arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, eisoes wedi dweud ei fod yn cefnogi safiad Cameron.

David Cameron yn siarad â'r cyfryngau yn Sweden Dywedodd Cameron fod y DU, yr Almaen, Sweden a'r Iseldiroedd i gyd yn economïau "cryf, sy'n tyfu"

Dywedodd Clegg, cyn ASE: "Yr hyn rydw i eisiau yw i lywodraethau cenedlaethol gadw eu hawl i benderfynu pwy yw hwn.

"Dwi ddim yn credu mai Jean-Claude Juncker yw'r person iawn. Mae angen rhywun yn y sefyllfa honno a fydd yn diwygio'r Comisiwn Ewropeaidd, i'w helpu i dyfu ac i helpu i greu swyddi yn y wlad hon," meddai wrth BBC Radio 4's Heddiw rhaglen.

Ar ôl ymyrraeth Llafur, Trydarodd Cameron: "Mae holl brif bleidiau'r DU bellach yn unedig ar un pwynt: ni ddylai Jean-Claude Juncker fod yn Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd."

Wrth siarad yn Sweden, dywedodd Cameron na ellid gwahanu mater pwy oedd yn rhedeg y comisiwn oddi wrth yr angen i Ewrop symud ei ffocws strategol.

"Rydyn ni eisiau gweld UE sy'n fwy agored, cystadleuol a hyblyg - un sy'n gwneud llai o ymyrraeth ddibwrpas ond un sy'n effeithiol wrth helpu i gael twf a swyddi," meddai.

"Yn amlwg mae cysylltiad â'r agenda honno a'r bobl a ddylai fod yn rhedeg y sefydliadau hyn ond mae'r cyfarfod hwn heddiw yn ymwneud yn wirioneddol â chynnwys a'r hyn y dylai Ewrop fod yn ei wneud yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf."

Fe wnaeth Cameron hefyd yn glir ei fod yn credu y dylai fod i fyny i arweinwyr etholedig 28 aelod-wladwriaeth yr UE benderfynu pwy oedd yn arwain y comisiwn yn hytrach na "rhyw broses newydd na chytunwyd arni erioed".

llinell
Angela Merkel a Jean-Claude Juncker Mae canghellor yr Almaen wedi rhoi cefnogaeth i Jean-Claude Juncker

Juncker: O blaid ac yn erbyn

Angela Merkel: Cefnogodd canghellor yr Almaen, ar ôl peth petruso, ymgeisydd Plaid y Bobl Ewropeaidd. Mae rhai yn yr Almaen yn credu y gallai fod yn barod i drafod dewisiadau eraill

David Cameron: Yn gwrthwynebu ymgeisyddiaeth cyn Brif Weinidog Lwcsembwrg - dywedir ei weld fel "wyneb o'r 1980au" na all ddatrys problemau'r pum mlynedd nesaf

Fredrik Reinfeldt: Wedi'i weld yn hytrach na Juncker ac mae adroddiadau yn y cyfryngau Ewropeaidd yn awgrymu y gallai prif weinidog Sweden ei hun fod yn ymgeisydd cyfaddawdu

Mark Rutte: Gwrthwynebu i Juncker, a Phrif Weinidog yr Iseldiroedd i fod i gwrdd â phrif weinidog Iwerddon ar ôl uwchgynhadledd Sweden i drafod ymgeiswyr amgen

llinell

Yn draddodiadol mae arweinwyr yr UE wedi enwi pennaeth y comisiwn ar eu pennau eu hunain, ond mae rheolau newydd yn golygu bod yn rhaid iddyn nhw nawr "ystyried" etholiadau Senedd Ewrop.

Enillodd grwpio Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP), y mae Juncker yn aelod ohono, y nifer fwyaf o seddi yn arolygon mis Mai, ac mae wedi dadlau bod hynny'n rhoi mandad iddo.

Gwneir y penderfyniad gan y Cyngor Ewropeaidd - y corff swyddogol sy'n cynnwys yr 28 arweinydd - trwy bleidlais fwyafrif cymwys. Mae hynny'n golygu na all unrhyw wlad roi feto ar y dewis.

Disgwylir y penderfyniad mewn uwchgynhadledd yn yr UE ar 26-27 Mehefin er nad yw cytundeb erbyn hynny wedi'i warantu o bell ffordd.

Dywedodd Merkel na fyddai'r pedwar arweinydd yn gwneud penderfyniad terfynol ar bwy y byddent yn ôl, gan ychwanegu bod ei swydd yn adnabyddus.

Dywedodd Rutte hefyd wrth gohebwyr ei bod yn gynamserol cyflwyno enwau ar gyfer pwy ddylai gymryd lle Jose Manuel Barroso fel pennaeth y comisiwn.

"Fy nghred i yw y dylem ganolbwyntio yn gyntaf ar gynnwys, trafod yr hyn y dylai'r comisiwn newydd ei wneud ... yna trafod pwy sy'n cyd-fynd â'r proffil hwnnw," meddai.

Dywedodd Ben Wright y BBC, yn Harpsund, fod yr olygfa wedi’i gosod ar gyfer brwydr pŵer hir rhwng arweinwyr yr UE a Senedd Ewrop dros yr apwyntiad gyda’r DU yn poeni am y gobaith o gael “pwyth i fyny”.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd