Cysylltu â ni

EU

Mae ASEau sydd newydd eu hethol yn Ewrop yn gwneud eu ffordd i Frwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140606PHT49101_originalBydd bron i hanner yr ASEau sy'n cychwyn ym mis Gorffennaf yn newydd i'r Senedd. Er mai dim ond ar 1 Gorffennaf y byddant yn dod yn aelodau swyddogol o'r Senedd, mae grwpiau gwleidyddol eisoes yn cyfarfod. Er mwyn helpu ASEau newydd, mae'r Senedd yn cynnig gwasanaeth croeso mewn 24 iaith i'w galluogi i gyflawni'r gwaith papur sy'n angenrheidiol i ddechrau yn y swydd. Cyfarfu Senedd Ewrop â dau ASE newydd gyrraedd wrth iddynt ymgyfarwyddo â'u hamgylchedd newydd.
O'r 751 ASE y bydd eu mandad yn rhedeg am y pum mlynedd nesaf, mae 371 yn newydd i'r Senedd. Yn eu plith mae Brian Hayes, aelod Gwyddelig o'r grŵp EPP. Cyn dechrau yn ei swydd yn Senedd Ewrop, eisteddodd y Dubliner 44 oed yn nau dŷ Senedd Iwerddon. Yn 2011 daeth yn weinidog y wladwriaeth yn adran gyllid Iwerddon. Cyrhaeddodd Mercedes Bresso yn ddiweddar, aelod o'r Eidal o'r grŵp S&D. Yn 2010 etholwyd Bresso - sy'n troi'n 70 y mis nesaf - yn llywydd benywaidd cyntaf Pwyllgor y Rhanbarthau. Gwasanaethodd hefyd fel llywydd rhanbarth Piedmont ac fel athro prifysgol mewn economeg, yn fwyaf diweddar yn Turin Polytechnic.

HAYES BRIAN

Beth yw eich argraffiadau cyntaf o Frwsel a'r Senedd?

hysbyseb

Fy argraff gyntaf yw'r maint. Fodd bynnag, mae gen i rywfaint o fantais gan fy mod i wedi bod yn y Senedd yn eithaf rheolaidd dros y tair blynedd diwethaf ar ran llywodraeth Iwerddon. Mae pobl hefyd yn gyfeillgar iawn ac yn barod i helpu aelodau newydd, sy'n galonogol iawn.

Beth yw eich hoff ddifyrrwch wrth beidio â gweithio?

Rwyf wrth fy modd â golff a thenis. Dwi hefyd yn mwynhau cerdded yn gyflym!

hysbyseb

Pwy yw eich arwyr o hanes y byd neu o'r diwrnod presennol?

Daniel O'Connell a ddaeth â rhyddfreinio Catholig ac a ddangosodd y gallai gwleidyddiaeth seneddol ddi-drais lwyddo. Rwyf hefyd yn edmygu Winston Churchill yn fawr am y dewrder a ddangosodd wrth sefyll i fyny at ffasgaeth.

Pa faterion yr hoffech chi fynd i'r afael â nhw fwyaf yn eich gwaith fel ASE?

Cwblhau her yr undeb bancio a sicrhau bod llinellau credyd newydd yn cael eu hagor i fusnesau bach a chanolig ledled Ewrop. Mae angen i ni ddysgu arfer gorau o ran diwygiadau ein systemau gweinyddiaeth gyhoeddus. Ond y brif flaenoriaeth yw mynd i'r afael yn uniongyrchol â sgandal diweithdra ymhlith pobl ifanc a lleihau lefel annerbyniol diweithdra tymor hir. Rhaid i hyn fod yn ganolbwynt i holl sefydliadau'r UE.

Mae pobl yn daer eisiau gweld economi’r farchnad gymdeithasol yma yn Ewrop, yn seiliedig ar ddiwylliant pro-fenter, gwell cystadleurwydd a sgiliau ac arloesedd lefel uchel. Heb gynnydd ar y materion hyn bydd y canolbwynt yn Ewrop yn parhau i grebachu wrth i heddluoedd mwy ymosodol a neo-genedlaetholgar gydio yn ein gwleidyddiaeth.

MERCEDES BRESSO

Beth yw eich argraffiadau cyntaf o Frwsel a'r Senedd?

Rydw i wedi bod yn gweithio rhwng Brwsel a'r Eidal er 2004. Mae'n ddinas rwy'n ei hadnabod ac yn ei charu am ei dimensiwn bywiog ac amlddiwylliannol. Dyna pam rwy'n berchen ar dŷ yma ac rwy'n hapus i fyw ym mhrifddinas yr Undeb Ewropeaidd. Ffrangeg yw fy ngŵr ac rwy'n teimlo'n ddwfn fy mod i'n ddinesydd Ewropeaidd.

Beth yw eich hoff ddifyrrwch wrth beidio â gweithio?

Dwi wrth fy modd yn darllen, nofio a theithio. Rwy'n ddarllenydd inveterate ac rwyf hefyd yn ysgrifennu llyfrau. Fy hoff awduron yw Jorge Luis Borges, Marguerite Yourcenar ac Italo Calvino. O ran economeg rwy'n gwerthfawrogi gwaith Joseph Stiglitz a Nicholas Georgescu-Roegen.

Pwy yw eich arwyr o hanes y byd neu o'r diwrnod presennol?

Y tadau sefydlu Ewropeaidd Jacques Delors ac Altiero Spinelli. A'r meddylwyr gwleidyddol Carlo Rosselli, Carlo Cattaneo ac Alexis de Tocqueville.

Pa faterion yr hoffech chi fynd i'r afael â nhw fwyaf yn eich gwaith fel ASE?

Rwyf am ailadeiladu'r ymddiriedaeth rhwng dinasyddion a sefydliadau. Rwy'n credu mewn newid cymwyseddau. Dylai cymwyseddau pwysicach fynd i'r UE - materion tramor, amddiffyn a chyllid - gyda chymwyseddau llai pwysig ar lefel leol yn dilyn egwyddor sybsidiaredd. Y targed olaf yw creu gwladwriaeth ffederal.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd