Cysylltu â ni

EU

Yr wythnos i ddod yn y Cenhedloedd Unedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logo unedig-cenhedloeddYR WYTHNOS OEDD YN Y CENHEDLOEDD UNEDIG
Y PERSBECTIF EWROPEAIDD (26/14)
23 - 27 Mehefin 2014
Ymweliadau VIP ym Mrwsel
 • Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Ban Ki-moon, ymweliad â Windhoek, Namibia, 23 Mehefin.
 • Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Ban Ki-moon, ymweliad â Nairobi, Kenya ar gyfer cynulliad amgylchedd cyntaf y Cenhedloedd Unedig, 27 Mehefin.
 • Ali Al-Za'tari, Cydlynydd Preswylwyr a Dyngarol y Cenhedloedd Unedig, Cynrychiolydd Preswylwyr UNDP ar gyfer Khartoum - Sudan. Ymweliad â Brwsel, 23 Mehefin.
 • Bydd Ms Irina Bokova, Cyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO, yn mynychu Cynhadledd Addunedol y Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Ailgyflenwi Addysg ym Mrwsel ar 25 a 26 Mehefin.

Dadlwythwch fersiwn PDF

Mae'r ddogfen hon at ddibenion cynllunio yn unig ac mae'n destun newid.
Edrychwch hefyd ar ein gwefan am y newidiadau diweddaraf 
http://www.unric.org
neu ffoniwch + 32 2 788 84 84 / + 32 476 215 485 

AGENDA

Dydd Llun 23 MehefinDiwrnod gwasanaeth cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig
Mwy o wybodaeth

hysbyseb

Diwrnod Gweddw Rhyngwladol
Mwy o wybodaeth

Mae pennaeth dyngarol y Cenhedloedd Unedig, Valerie Amos, yn ateb eich cwestiynau ar gymorth dyngarol
Mwy o wybodaeth

Athen:

hysbyseb
 • Digwyddiad Eurofound: “Deialog Gymdeithasol fel ysgogydd wrth lunio a gwella cyflogaeth ac amodau gwaith yn yr UE”. Canolbwyntiwch ar: argyfwng a dyfodol deialog gymdeithasol yn yr UE.
  Mwy o wybodaeth

Brwsel:

 • Wythnos Ynni Cynaliadwy Ewropeaidd. 23 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth
 • Arddangosfa Lluniau'r Cenhedloedd Unedig: Mae gennym y Pwer: Effeithlon, Adnewyddadwy, Fforddiadwy. 23 i 29 Mehefin. Gorsaf Midi Brwsel.
  Mwy o wybodaeth
 • Cynhadledd: “Lliniaru'r cynnydd mewn prisiau ynni” Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop. Canlyniadau economaidd a diwydiannol prisiau ynni uchel ac ar yr heriau cymdeithasol ac amgylcheddol.
  Mwy o wybodaeth
 • Cynhadledd: “Adeiladau ynni bron yn sero yn Ewrop - Argymhellion o ymchwil, 14 safle arddangos a 30 adeilad”. Trefnwyd gan bedwar prosiect Ewropeaidd o dan ymbarél Wythnos Ynni Cynaliadwy Ewropeaidd 2014 mewn cydweithrediad â Phwyllgor y Rhanbarthau.
  Mwy o wybodaeth
 • “Digwyddiad Broceriaeth Ener2i UE”. Sesiynau rhwydweithio a meithrin gallu i gefnogi cydweithredu a throsglwyddo gwybodaeth UE-ENP. Cynghrair arloesi ynni cynaliadwy Ewropeaidd a Phwyllgor y Rhanbarthau.
  Mwy o wybodaeth
 • Cyfarfod o'r Cyngor Materion Tramor.
  Mwy o wybodaeth
 • Cynhadledd Rhwydwaith Cyfeirio Ewropeaidd. Canolbwyntiwch ar: asesu darparwyr Gofal Iechyd.
  Mwy o wybodaeth
 • Seminar ar y cyd AGE 'Hawliau dynol i bobl hŷn yn Ewrop: Pwy sy'n gofalu?'.
  Mwy o wybodaeth

Genefa:

 • 26th sesiwn Cyfarfod Blynyddol OHCHR o Gadeiryddion Cyrff Cytundeb Hawliau Dynol.
  Mwy o wybodaeth
 • Sesiwn flynyddol Bwrdd Gweithredol UNDP / UNFPA / UNOPS.
  Mwy o wybodaeth

Hamburg, yr Almaen:

 • 22nd Cynhadledd ac Arddangosfa Biomas Ewropeaidd, a gydlynir gan y Comisiwn Ewropeaidd. 23 i 26 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Hyderabad, India:

 • Trydydd sesiwn tri deg o Gomisiwn Pysgodfeydd Asia-Môr Tawel. 23 i 25 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Nairobi, Kenya:

 • Cynulliad Amgylcheddol Cyntaf y Cenhedloedd Unedig. I fod yn bresennol gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Ban Ki-moon. 23 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Efrog Newydd:

 • Arddangosiad yn y Cyngor Diogelwch gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol materion Gwleidyddol, M. Jeffrey Feltman.
  Mwy o wybodaeth

Paris:

 • Cynhadledd Flynyddol Flynyddol gyntaf Affrica (ABCA) a drefnwyd gan Fanc y Byd. Canolbwyntiwch ar: dlodi yn Affrica Is-Sahara. 23 a 24 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Strasbwrg:

 • Sesiwn haf PACE: Llywydd yr Wcrain, Petro Poroshenko, ac ethol yr Ysgrifennydd Cyffredinol. 23 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth
 • United for Dignity, cynhadledd ar sefyllfa benodol pobl ifanc Roma y mae gwahaniaethu yn effeithio arni. 23 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Dydd Mawrth 24 Mehefin

Lansio Adroddiad Buddsoddi'r Byd 2014 UNCTAD.
Mwy o wybodaeth

Athen:

 • Cyfarfod Llawn Rhwydwaith Barnwrol Ewropeaidd mewn Materion Troseddol. 24 i 25 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Brwsel:

 • Lansio astudiaeth EESC ar y gynhadledd Proffesiynau Rhyddfrydol ”a drefnwyd gan amrywiol Grŵp Buddiannau Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop.
  Mwy o wybodaeth
 • Cynhadledd: Llywodraethu economaidd yr UE a datganoli cyllidol wedi'i drefnu gan Bwyllgor y Rhanbarthau.
  Mwy o wybodaeth
 • Cyfarfod o Gyngor Materion Cyffredinol yr UE.
  Mwy o wybodaeth
 • Cyfarfod o Bwyllgor Gwleidyddol a Diogelwch yr UE (PRhA)
  Mwy o wybodaeth
 • Cyfarfod o'r Gweithgor ar Dwrci wedi'i drefnu gan Bwyllgor y Rhanbarthau.
  Mwy o wybodaeth
 • 153rd Cyfarfod Pwyllgor Biwro'r Rhanbarthau.
  Mwy o wybodaeth
 • Uwchgynhadledd Affrica flynyddol Cyfeillion Ewrop: 'Affrica; Cynnydd a Peryglon '.
  Mwy o wybodaeth

Efrog Newydd:

 • Esboniad yn y Cyngor Diogelwch ar genhadaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer sefydlogi yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (MINUSCA).
  Mwy o wybodaeth

Fienna, Awstria:

 • Digwyddiad lefel uchel ar y Strategaeth Cymorth Gwyddonol i Danube: wedi'i drefnu gan Ganolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn Ewropeaidd. 24 i 25 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Dydd Mercher 25 Mehefin

Diwrnod Rhyngwladol y Morwr 2014: “Daeth morwyr â mi ...”
Mwy o wybodaethAthen:

 • Cyfarfod Gweinidogol yr UE-UD ar Gyfiawnder a Materion Cartref.
  Mwy o wybodaeth

Brwsel:

Gini Cyhydeddol:

 • Ymweliad Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer y 23rd sesiwn reolaidd yr Undeb Affricanaidd.
  Mwy o wybodaeth

Madrid:

 • “Agweddau newydd tuag at ddefnydd”: Cynhadledd gan Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop. Cynnig cynllun gweithredu pendant gyda'r bwriad o feithrin patrymau defnydd mwy ecolegol, economaidd, amgylcheddol a hawdd eu defnyddio ymhlith defnyddwyr.
  Mwy o wybodaeth

Efrog Newydd:

 • Mabwysiadu penderfyniadau'r Cyngor Diogelwch ar ONUCI, FNUOD a MINUSCA.
  Mwy o wybodaeth

Paris:

 • Lansio arolwg athrawon ac arweinwyr ysgolion Rhyngwladol 2014 yr OECD.
  Mwy o wybodaeth

Dydd Iau 26 Mehefin

Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu yn anghyfreithlon a lansio Adroddiad Cyffuriau'r Byd UNODC 2014.
Mwy o wybodaeth

Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i Gefnogi Dioddefwyr Artaith
Mwy o wybodaeth

Athen:

 • Cyfarfod o'r Pwyllgor Addysg Ewropeaidd. 26 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Brwsel:

 • Ail Gynhadledd Addewid Ail-lenwi’r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg. Yn cael ei gynnal gan y Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg a'r Comisiwn Ewropeaidd.
  Mwy o wybodaeth
 • “Safbwyntiau lleol a rhanbarthol ar bolisi ynni’r UE 2030 - amodau fframwaith buddsoddi a goblygiadau hinsawdd”: cynhadledd a drefnir gan Bwyllgor y Rhanbarthau mewn cydweithrediad â’r Asiantaeth Weithredol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu maint.
  Mwy o wybodaeth
 • Gweithdy: “Adeiladu ar arferion da mewn Hyfforddiant Barnwrol Ewropeaidd”: wedi'i drefnu gan y Comisiwn Ewropeaidd. 26 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth
 • Cyfarfod y Cyngor Ewropeaidd. 26 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

London:

 • Bydd James Gow, Athro Heddwch a Diogelwch Rhyngwladol yng Ngholeg y Brenin, Llundain, yn traddodi Darlith Goffa flynyddol Chris Cviić ym Manc Ewrop ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu. Bydd y ddarlith yn edrych ar "Yn dilyn Chris Cviić: Moeseg ac Ailadeiladu o'r 'Balcanau' i'r Wcráin".
  Mwy o wybodaeth

Efrog Newydd:

 • Lansio ymgyrch fyd-eang Merched y Cenhedloedd Unedig, gyda Chyfarwyddwr Gweithredol Merched y Cenhedloedd Unedig, Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka. Bydd y lansiad yn nodi 20 mlynedd ers Cynhadledd y Byd ar Fenywod yn Beijing.
  Mwy o wybodaeth
 • Ymgynghoriadau'r Cyngor Diogelwch ar y sefyllfa yn y Dwyrain Canol ac ar ganolfan Ranbarthol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer diplomyddiaeth ataliol yng Nghanol Asia.
  Mwy o wybodaeth

Paris:

 • Fforwm Byd-eang yr OECD ar Ymddygiad Busnes Cyfrifol. 26 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth
 • Pedwerydd ar ddeg Fforwm Rheoli Dyled Cyhoeddus yr IMF. 26 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Fienna:

 • Mae'r Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Polisi Rhanbarthol, Johannes Hahn, yn ymuno â Fforwm Strategaeth Danube Flynyddol yn Fienna i drafod mentrau allweddol i hybu twf gwyrdd a chynhwysol. 26 i 27 Mehefin.
  Mwy o wybodaeth

Dydd Gwener 27 Mehefin

Aberdeen:

 • Cynhadledd: “Persbectif busnes ar gyfer 2030 ar Bolisi Ynni Ewrop”. Cyngor Dinas Aberdeen, Siambr Fasnach Aberdeen a Grampian a Grŵp Cyflogwyr Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop.
  Mwy o wybodaeth

Brwsel:

 • Cyfarfod “Ewrop: yr heriau newydd” o grŵp gweithwyr yr EESC i drafod canlyniadau etholiadau Ewropeaidd 2014.
  Mwy o wybodaeth

Genefa:

Efrog Newydd:

 • Cynhadledd i'r Wasg gan M. Lazare Eloundou Assomo, cyswllt UNESCO â Mali, ar gyflwr treftadaeth ddiwylliannol ym Mali a ddinistriwyd yn y gwrthdaro yn 2012-0213.
  Mwy o wybodaeth
 A thu hwnt: dyddiadau eraill i bin

Dydd Mercher 2 GorffennafLondon:

 • 2nd Sgrinio Ciné-ONU Gorffennaf: Y Dyn Moo. Ffilm gan Andy Heathcote a Heike Bachelier. Mae'r ffilm yn Saesneg. Holi ac Ateb gyda Stephen Hook (The Moo Man), Cyfarwyddwr Ffilm Heike Bachelier, Rosie Boycott (Bwrdd Bwyd Llundain), a Leonard Mizzi (EC).
  Mwy o wybodaeth

Dydd Iau 3 Gorffennaf

Brwsel:

 • “Cynhadledd ar hybu partneriaethau mewn defnydd cydweithredol” a drefnir gan yr EESC.
  Mwy o wybodaeth

Dydd Llun 7 Gorffennaf

Brwsel

 • “Rhoi bwyd: Ymladd tlodi bwyd a mynd i’r afael â gwastraff bwyd”: mae’r gynhadledd hon a drefnir gan yr EESC yn cyflwyno’r gwahanol arferion a deddfwriaethau ar roi bwyd yn aelod-wladwriaethau’r UE.
  Mwy o wybodaeth

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd