Cysylltu â ni

EU

Mae sgandal wleidyddol Gwlad Pwyl yn rhoi pwysau newydd ar fiwrocratiaeth wladol y wlad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

c6a27__75680130_75677406Gan Martin Banks

Bydd biwrocratiaeth wladwriaeth Gwlad Pwyl y mis nesaf yn dod o dan bwysau newydd ym Mrwsel wrth i’r ffrae ddyfnhau dros heddlu Gwlad Pwyl ac asiantau diogelwch yn ysbeilio swyddfeydd golygyddol papur wythnosol Gwlad Pwyl Wprost.

Mae'r cyrch, sydd wedi'i frandio yn un o'r enghreifftiau gwaethaf o gam-drin pŵer y wladwriaeth yn erbyn y cyfryngau yn hanes diweddar Ewrop, yn destun ffrae wleidyddol fawr yng Ngwlad Pwyl.

hysbyseb

Cafodd swyddogion y llywodraeth, a ddisgrifiwyd fel rhai “llawdrwm”, eu cyhuddo o ddefnyddio asiantau heddlu i geisio mygu newyddiadurwyr yng Ngwlad Pwyl rhag cyhoeddi deunydd sy’n codi cywilydd ar awdurdodau Gwlad Pwyl.

Mae'r achos wedi ysgogi condemniad rhyngwladol eang o'r cam-drin honedig o bŵer y mae asiantaethau barnwrol a heddlu gwladol Gwlad Pwyl yn cael ei gyhuddo ohono.

Mae'n debyg i sgandalau “cadw ataliol” y cyhuddwyd heddlu treth ac erlynwyr Gwlad Pwyl o'u defnyddio i niweidio busnesau yng Ngwlad Pwyl nad ydyn nhw'n cefnogi rhwydweithiau lleol o swyddogion, gwleidyddion a ffigurau barnwrol - y rhwydweithiau Uklad, fel y'u gelwir.

hysbyseb

Mewn digwyddiad arbennig ym Mrwsel ymlaen Gorffennaf 9, rhoddir manylion am ddefnyddio cadw ataliol i arestio a charcharu pobl yn ddi-gyhuddiad. Mae hyn eisoes wedi'i gondemnio gan Transparency International a Chyngor Ewrop.

Ar yr un pryd, gofynnir i ASEau sydd newydd eu hethol, gan gynnwys aelodau o Wlad Pwyl, sy'n cyfarfod am y tro cyntaf ers yr etholiadau Ewropeaidd archwilio'r broblem a gwneud argymhellion i'r Comisiwn Ewropeaidd am gyngor ac, os oes angen, gweithredu yn erbyn Warsaw.

Dywedodd un ASE o Wlad Pwyl: “Y nod yn y pen draw yw sicrhau bod busnesau Gwlad Pwyl yn gallu gweithredu fel rheol heb ofni cyrchoedd ac arestiadau â chymhelliant gwleidyddol sy’n mygu entrepreneuriaeth yng Ngwlad Pwyl."

Bydd ASEau, cynrychiolwyr y Comisiwn yn ogystal â phartïon eraill â diddordeb yn mynychu cynhadledd Brwsel, gan gynnwys cyn-Weinidog Ewrop y DU Denis MacShane.

Un enghraifft o gadw ataliol yw achos Marek Kmetko, dyn busnes a anwyd yng Ngwlad Pwyl a oedd yn destun chwiliedydd gan heddlu treth Gwlad Pwyl.

Fe wnaethon nhw gyhuddo ei wraig o wyngalchu arian, symudiad a frandiodd fel “ymosodiad gwleidyddol”.

Ym mis Medi 2010, gofynnodd Swyddfa Erlynydd Wroclaw i heddlu'r Almaen ymchwilio i'r Kmetko a'u merch ysgol am wyngalchu arian honedig.

Gorchmynnodd heddlu'r Almaen chwiliadau o'r holl gyfrifon a phapur Kmetko a gynhaliwyd yn ei brif swyddfa ym Merlin ond ni ddaethon nhw o hyd i ddim a daeth yr achos i ben. Fe wnaeth Erlynydd y Wladwriaeth Wroclaw hefyd ollwng yr achos.

Er gwaethaf hyn, ysbeiliwyd busnesau Kmetko ac un o’r menywod a arestiwyd ganddynt yn hwyr yn 2013 oedd Dagmara Natkaniec sy’n gweithio i Kmetko ond nad oes ganddi gyfrifoldeb gweithredol na gwybodaeth am ei weithrediadau yng Ngwlad Pwyl.

Roedd hi'n barod i bostio mechnïaeth ac adrodd i'r awdurdodau heddlu perthnasol ond gwrthododd Erlynydd Wroclaw. Mae hi'n dal yn y ddalfa.

Yn y cyfamser, mae gweinidog cyfiawnder Gwlad Pwyl wedi dweud na ddylai'r cyrch dadleuol diweddar i ddod o hyd i dapiau sydd wedi gollwng sy'n codi cywilydd ar y llywodraeth "fod wedi digwydd erioed".

Dywedodd Marek Biernacki fod y cyrch ar swyddfeydd Wprost wedi codi “pryderon dilys”.

Ei sylwadau ar ôl i Wprost gyhoeddi sgwrs breifat honedig lle mae prif fanciwr Gwlad Pwyl yn trafod yr etholiad nesaf gyda gweinidog.

O dan gyfraith Gwlad Pwyl, rhaid i'r banc canolog aros yn annibynnol ar wleidyddiaeth.

Cyhoeddwyd trawsgrifiadau o’r recordiadau, a wnaed mewn bwyty yn Warsaw sy’n boblogaidd gyda gwleidyddion, ac, yn y recordiad, honnir bod y Gweinidog Mewnol Bartlomiej Sienkiewicz yn cael ei glywed yn siarad â Marek Belka, pennaeth Banc Cenedlaethol Gwlad Pwyl.

Mae'n debyg bod Belka wedi'i glywed yn galw am gael gwared â'r Gweinidog Cyllid, Jacek Rostowski, yn gyfnewid am gefnogaeth y banc pe bai argyfwng economaidd. Disodlwyd Rostowski bedwar mis yn ddiweddarach - ond mae'r Prif Weinidog Donald Tusk yn gwadu bod hyn o ganlyniad i'r drafodaeth ar dâp.

Parhau Darllen
hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd