Cysylltu â ni

EU

Barn: Jean-Claude Juncker, us-hao!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

juncker_2140199bGan Anna van Densky, Brwsel

Gan nad yw'r Ariannin yn aelod o'r UE, ni allai wahodd rhywun modern, deinamig a swynol o dramor fel y Pab Ffransis. Bu’n rhaid i’r Ewropeaid ymgodymu â’r hyn sydd ganddyn nhw - dogmatydd Eurocentric hen genhedlaeth, Jean-Claude Juncker (59), i arwain corff gweithredol yr UE â hawl unigryw i fenter - y Comisiwn Ewropeaidd. Yn un o brif benseiri Cytundeb Maastricht a thad yr ewro, mae Juncker wedi dominyddu tirwedd wleidyddol Brwsel ers bron i chwarter canrif. Gyda phum neu ddeng mlynedd ar y gweill fel pennaeth y Comisiwn, bydd yn gosod record bersonol absoliwt o hirhoedledd gwleidyddol, ond go brin y bydd Ewrop sy'n gobeithio am newid yn elwa o'r cyflawniad unigol hwn.

Mae datblygiadau diweddar yr UE gydag apwyntiad Jean-Claude Juncker yn atgoffa rhywun o'r Undeb Sofietaidd - mae chwarter canrif ar y brig yn agos at record Leonid Brezhnev, 'gwarantwr heddwch a sefydlogrwydd' enwog yr oes marweidd-dra Sofietaidd.

hysbyseb

Fodd bynnag, yn wahanol i'r arweinwyr comiwnyddol, nid yw Juncker yn cynrychioli budd y cyhoedd, ond yn bennaf rhai banciau Lwcsembwrg - hafanau treth yng nghanol Ewrop.

Yn enwog am ei farn sinigaidd yn ystod y trafodion cyfrinachol ar argyfwng Gwlad Groeg, cyfaddefodd Juncker nad yw’n gefnogol i dryloywder mewn gwleidyddiaeth. Mae'r iaith bren a'r ebargofiant - y rhinweddau a feithrinodd Juncker fel gweinidog cyllid, ac a gafodd eu caboli'n ddiweddarach fel cadeirydd yr Ewro-grŵp - bron yn reddf gweithiwr proffesiynol sy'n gwybod bod arian yn 'caru distawrwydd'. Honnodd ei bod yn well cadw mud yn er budd y cyhoedd, sy'n gwbl ddealladwy yn yr achos hwn, gan nad oedd Juncker yn un o awduron Cytundeb Maastricht, yn rhagweld y mecanwaith o achub yr ewro ar adegau o drafferth.

Yn rhyfeddol, mae cefnogwyr Juncker yn tueddu i’w ramantu fel etifedd credo Helmut Kohl o’r UE fel prosiect heddwch - dull y mae ei angen mor wael yn Ewrop, gyda’r cymdogaethau dwyreiniol a deheuol mewn fflamau. Mae'r weledigaeth hon yn ymddangos yn naïf braidd, gan fod esgyniad Junker oherwydd ei deyrngarwch i fancwyr ac esgeulustod llwyr barn y cyhoedd.

hysbyseb

Ar ôl i’r Ffrancwr a’r Iseldiroedd wrthod y cyfansoddiad wedi hynny, wrth gadeirio llywyddiaeth gylchdroi’r UE fel prif weinidog Lwcsembwrg, eglurodd y safbwynt hwn fel methiant i gyfathrebu Ewrop â dinasyddion, gan aros yn gadarn yn ei ffydd y bydd yr UE yn parhau â’i integreiddio llwybr er gwaethaf gwrthwynebiad y cyhoedd. Mae'r esgeulustod hwn o bryderon y dinasyddion yn ymdebygu fwyfwy i'r Sofietiaid, gan fonopoleiddio'r syniad o les cyhoeddus a gosod y berthynas rhwng rhiant a phlentyn rhwng yr elites gwleidyddol a dinasyddion. Mae arweinydd graidd yr UE, sy'n gwrthsefyll diwygiadau ac yn ymroi i iaith bren monologau diddiwedd, yn achosi dadrithiad cynyddol dinasyddion yr UE tuag at Frwsel.

Ar ben hynny, mae'r syniad o ddiwygio yn cael ei ddisodli gan gais undod fel rhwymedi fyd-eang - wedi'i ymgorffori yn arwyddair plaid Pobl Ewrop, y grŵp canol-dde a gyflwynodd ymgeisyddiaeth Juncker am arlywydd. I lawer o Ewropeaid, mae'r apêl undod yn cael ei hystyried yn aberth - y mecanwaith arferol i drethdalwyr droedio'r biliau sy'n ymddangos o ganlyniad i wallau gwleidyddol gros. Ailgyfalafu’r banciau neu ddyled Gwlad Groeg - dylai trethdalwr Ewrop fod yn barod i agor ei galon a’i boced i fentrau cyfarpar yr UE.

Gyda chefnogaeth mwyafrif yr aelod-wladwriaethau, ac eithrio'r Deyrnas Unedig a Hwngari, mae Juncker yn gefnogwr cryf o Ewrop ffederal, a wadodd yn ystod dadleuon cyhoeddus diweddar.

Er nad yw Prif Weinidog y DU, David Cameron, yn gwerthfawrogi Juncker fel llywydd y Comisiwn, gan ysgogi trafodaethau 'Brexit' pellach, gallai'r sefyllfa ddenu cydymdeimlad biliwn o Tsieineaid, a fydd yn sicr yn gwerthfawrogi Juncker fel arweinydd prototeip newydd Ewrop, a'i oedran a'i brofiad yw asedau a rhinweddau a welant ynddynt eu hunain.

Dewisir arweinwyr y blaid Gomiwnyddol yn ofalus ar sail eu cofnodion hir a'u defosiwn yn 60 oed i wasanaethu tan 70 ac yna pasio'r baton i'r apparatchik hŷn nesaf. Ar ôl degawd o Barroso, mae Ewrop yn mynd i mewn i ddegawd o Juncker. Ni-hao!

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd