Cysylltu â ni

EU

Rhaid i waith llunio polisïau'r UE barchu galw'r pleidleiswyr am newid, gan ddweud bod ASEau mewn dadl uwchgynhadledd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140702PHT51225_originalRhaid i lunio polisïau’r UE wrando ar yr alwad am newid a wnaed yn etholiadau Ewrop, meddai mwyafrif arweinwyr grwpiau ASEau yn y ddadl ddydd Mercher ar ganlyniad uwchgynhadledd yr UE 26-27 Mehefin. Beirniadwyd penaethiaid gwladwriaeth am eu hagwedd 'busnes fel arfer' yn yr uwchgynhadledd yn y ddadl gyntaf hon o'r 8fed ddeddfwrfa ym mhresenoldeb Llywyddion y Cyngor Ewropeaidd a Chomisiwn Herman Van Rompuy a José Manuel Barroso.

Agorodd arweinydd grŵp EPP Manfred Weber (DE) gyda rhybudd na ddylid cymryd heddwch yn Ewrop yn ganiataol. Tynnodd sylw hefyd at y "cysylltiad rhesymegol" rhwng democratiaeth a phenderfyniadau a wnaed yn Senedd Ewrop. Gan danlinellu blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod, pwysleisiodd Weber fod yn rhaid i'r UE fod yn agored ac yn barod i ddiwygio er mwyn sicrhau dyfodol disglair.

Dywedodd arweinydd S&D Gianni Pittella (IT) fod enwebiad y Cyngor o Jean Claude Juncker ar gyfer Llywydd y Comisiwn yn “fuddugoliaeth i ddemocratiaeth”. Gan restru'r heriau o'n blaenau, dywedodd "Rydyn ni am i'r Cyngor Ewropeaidd wneud y cytundeb twf yn fwy hyblyg. Rydyn ni eisiau ymatebion ymarferol i gwestiynau ymarferol, seilwaith ynni, bondiau prosiect, ynghyd â gwell defnydd o gyllideb yr UE a chynnydd yng nghyllideb yr UE. eisiau gwrthdroi tlodi cynyddol ac anghyfiawnder cymdeithasol, gwell amddiffyniad i weithwyr trawsffiniol a pholisi mewnfudo newydd gyda rhannu baich. "

hysbyseb

Dywedodd arweinydd yr ECR, Syed Kamall (DU) mai'r collwr yn yr etholiad oedd y status quo. Rhybuddiodd fod yn rhaid i'r UE ddiwygio nawr i wynebu'r heriau ar gyfer y dyfodol a bod y rhwymedigaeth hon i newid yn berthnasol i Senedd Ewrop hefyd. "Mae yna bobl yn y tŷ hwn o hyd sy'n glynu wrth syniadau o'r 1950au", meddai.

Croesawodd arweinydd ALDE Guy Verhofstadt (BE) enwebiad Juncker fel "buddugoliaeth i Senedd Ewrop, democratiaeth, a dinasyddion". Nawr roedd angen i Juncker chwilio am glymblaid o fewn Senedd Ewrop i lunio strategaeth newid, a dylai'r Comisiwn ddefnyddio ei hawl i fenter os bydd Senedd Ewrop yn gofyn amdani, meddai.

Beirniadodd arweinydd GUE / NGL Gabrielle Zimmer (DE) benaethiaid gwladwriaeth am fod yn anghofus yn yr etholiadau. "Mae pobl wedi dweud 'na' wrth UE o ryddfrydoli a thoriadau llym. Maen nhw eisiau atebion i'r problemau maen nhw'n eu hwynebu", meddai.

hysbyseb

Pwysleisiodd arweinydd y Gwyrddion, Rebecca Harms (DE) ei bod yn bryd cyflawni'r newidiadau yr oedd dinasyddion eu heisiau. "Fe wnaethon ni geisio yn Senedd ddiwethaf Ewrop ond ni weithiodd allan mewn gwirionedd," meddai. Nododd niweidiau'r angen i symud ymlaen yn gyflymach o ran ynni a beirniadu arweinwyr yr UE am ddangos rhy ychydig o uchelgais.

Beirniadodd arweinydd EFDD, Nigel Farrage (DU) arweinwyr cenedlaethol hefyd am beidio â newid tacl er gwaethaf yr etholiad. "Mae hyd yn oed nod undeb agosach fyth yn parhau, er ar gyflymder gwahanol. Mae angen i ni ddod â symudiad rhydd i'r DU i ben ond ni fydd yn digwydd oni bai ein bod ni'n gadael yr UE. Rhaid i ni beidio â chael ein trapio y tu mewn i'r amgueddfa hon," meddai.

Wrth agor y ddadl, amlinellodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Herman Van Rompuy, flaenoriaethau’r arweinwyr cenedlaethol am y blynyddoedd i ddod, yn benodol marchnad sengl ddigidol, polisi ynni, rheolau disgyblaeth ariannol gytbwys yn well, a nod trosfwaol o reoleiddio craffach. Tanlinellodd hefyd, er y byddai newid yn nodweddu'r blynyddoedd i ddod, dylent hefyd weld cydgrynhoad o'r hyn y mae'r UE yn ei wneud yn dda.

Wrth edrych ar yr heriau Ewropeaidd sydd o'n blaenau, dywedodd Barroso “dylai'r UE fod yn fawr ar bethau mawr ac yn fach ar bethau bach" ac "y dylai'r ffocws fod ar dwf a swyddi". "Yn y gorffennol nid oedd diffyg penderfyniadau, ond weithiau roedd diffyg gweithredu, "cyfaddefodd.

Wrth enwebu Jean-Claude Juncker fel ei olynydd, dywedodd Barroso: "Mae cymwysterau a phrofiad Ewropeaidd Juncker y tu hwnt i unrhyw amheuaeth."

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd