Cysylltu â ni

EU

Mae pedwar ar ddeg is-lywyddion Senedd Ewrop a etholwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20120113PHT35260_originalPrynhawn dydd Mawrth (30 Mehefin), etholwyd pob un o is-lywyddion 14 Senedd Ewrop mewn tair rownd o bleidleisio. Etholwyd chwe is-lywydd yn y bleidlais gyntaf, tri yn yr ail a'r pump arall gan fwyafrif cymharol yn y trydydd.
Rhestr o is-lywyddion newydd yn y drefn fel y'i hetholwyd:

Antonio TAJANI (EPP, TG) 452 pleidleisiau, 1st round
Margaret MCGUINNESS (EPP, IE) 441 pleidleisiau, 1st round
Rainer WIELAND (EPP, DE) 437 pleidleisiau, 1st round
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (EPP, ES) 406 pleidleisiau, 1st round
Ildikó GÁLL-PELCZ (EPP, HU) 400 pleidleisiau, 1st round
Adina Ioana VALEAN (EPP, RO) 394 pleidleisiau, 1st round
Sylvie GUILLAUME (S&D, FR) 406 pleidleisiau, 2nd rownd
Corina CREŢU (S&D, RO) 406 pleidleisiau, 2nd rownd
David SASSOLI (S&D, IT) 394 pleidleisiau, 2nd rownd
Olli REHN (ALDE, FI) 377 pleidleisiau, rownd 3
Alexander GRAF LAMBSDORFF (ALDE, DE) 365 pleidleisiau, rownd 3
Ulrike LUNACEK (Gwyrddion / EFA, AT) 319 pleidleisiau, rownd 3
Dimitris PAPADIMOULIS (GUE / NGL, EL) 302 pleidleisiau, rownd 3
Ryszard CZARNECKI (ECR, PL) 284 pleidleisiau, rownd 3

Canlyniad y bleidlais gyntaf

Pleidleisiau a fwriwyd: 729

hysbyseb

pleidleisiau Gwag neu'n annilys: 12

pleidleisiau dilys a fwriwyd: 717

bwrw ofynnol fwyafrif absoliwt o bleidleisiau i gael ei ethol: 359

hysbyseb

Chwe is-lywydd wedi'u hethol yn y bleidlais gyntaf:

Antonio TAJANI (EPP, TG) 452 pleidleisiau
Margaret MCGUINNESS (EPP, IE) 441 pleidleisiau
Rainer WIELAND (EPP, DE) 437 pleidleisiau
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (EPP, ES) 406 pleidleisiau
Ildikó GÁLL-PELCZ (EPP, HU) 400 pleidleisiau
Adina Ioana VALEAN (EPP, RO) 394 pleidleisiau

Canlyniad ail bleidlais

Pleidleisiau a fwriwyd: 704

pleidleisiau Gwag neu'n annilys: 13

pleidleisiau dilys a fwriwyd: 691

bwrw ofynnol fwyafrif absoliwt o bleidleisiau i gael ei ethol: 346

Etholwyd tri is-lywydd gan fwyafrif absoliwt yn yr ail bleidlais:

Sylvie GUILLAUME (S&D, FR) 406 pleidleisiau
Corina CREŢU (S&D, RO) 406 pleidleisiau
David SASSOLI (S&D, IT) 394 pleidleisiau

Canlyniad y drydedd bleidlais

Pleidleisiau a fwriwyd: 706

pleidleisiau Gwag neu'n annilys: 16

pleidleisiau dilys a fwriwyd: 690

Etholwyd pum is-lywydd yn y drydedd bleidlais, a oedd yn gofyn am fwyafrif cymharol:

Olli REHN (ALDE, FI) 377 pleidleisiau
Alexander GRAF LAMBSDORFF (ALDE, DE) 365 pleidleisiau
Ulrike LUNACEK (Gwyrddion / EFA, AT) 319 pleidleisiau
Dimitris PAPADIMOULIS (GUE / NGL, EL) 302 pleidleisiau
Ryszard CZARNECKI (ECR, PL) 284 pleidleisiau

Rôl is lywyddion

Gall is-lywyddion ddisodli'r llywydd wrth gyflawni ei ddyletswyddau pan fo angen, gan gynnwys cadeirio cyfarfodydd llawn. Maent hefyd yn aelodau o Swyddfa Senedd Ewrop. Y Biwro yw'r corff sy'n gosod rheolau ar gyfer y Senedd. Mae'n llunio cyllideb ddrafft ragarweiniol y Senedd ac yn penderfynu ar faterion gweinyddol, staff a sefydliadol.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd