Cysylltu â ni

EU

Dyfodol Ewrop: ASEau yn trafod blaenoriaethau llywyddiaeth Cyngor yr Eidal

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140702PHT51267_original“Pe bai Ewrop yn cymryd hunlun heddiw, byddai’n ddelwedd flinedig, wedi ymddiswyddo,” meddai Prif Weinidog yr Eidal, Matteo Renzi (Yn y llun) mewn dadl gydag ASEau ar flaenoriaethau ei wlad ar gyfer llywyddiaeth y Cyngor am y chwe mis nesaf. Dywedodd y dylai arweinwyr Ewropeaidd weithredu gydag argyhoeddiad a phenderfyniad i gadw Ewrop ar y blaen ar faterion byd-eang. Cyfeiriodd y ddadl ar 2 Gorffennaf at ystod eang o faterion, o gyfraniad yr Eidal i Ewrop trwy'r oesoedd i le Ewrop mewn byd sy'n newid yn gyflym.

Cydnabu Renzi fod yr argyfwng wedi gadael pob un ohonom â “chlwyf dwfn”, gan ddweud bod Ewrop yn wynebu her i ailddarganfod ei henaid, ei hanes a’i werthoedd. Gan gyfeirio at y cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf, dywedodd: "Mae gennym sefydlogrwydd nawr. Rydym yn gofyn i dwf fod yn elfen sylfaenol o bolisi Ewropeaidd."

Croesawodd José Manuel Barroso, llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, agenda ddiwygio'r Eidal ac addawodd gefnogi "prif themâu'r arlywyddiaeth sy'n dod i mewn: twf, dinasyddion, gweithredu allanol". Dywedodd nad oedd llawer o Cassandras yn rhagweld ffrwydrad yr ewro, yn bell yn ôl, bellach mae gennym yr amodau i wneud Ewrop yn gallu cynhyrchu'r swyddi sydd eu hangen ar ein pobl ifanc. "

hysbyseb

Soniodd arweinydd yr EPP Manfred Weber, o’r Almaen, am y gwersi a ddysgwyd o’r argyfwng. “Un o’r gwersi yw y dylem reoleiddio marchnadoedd ariannol a’r ail yw bod dyledion yn dinistrio’r dyfodol.”

Galwodd Gianni Pittella, arweinydd yr Eidal ar y grŵp S&D, am hyblygrwydd wrth gymhwyso’r cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf ac am undod wrth ddelio â llifau mudol. "Ganwyd Ewrop fel mynegiant o undod," meddai. "Mae angen i ni roi'r undod ar waith."

Galwodd Syed Kamall, arweinydd Prydain ar y grŵp ECR, am drafodaethau tryloyw ar gytundebau masnach a phwysleisiodd yr angen i leihau “gorddibyniaeth ynni” cyfundrefnau nad ydynt yn rhannu ein gwerthoedd, boed hynny yn y Dwyrain Canol neu Rwsia ”.

hysbyseb

Dywedodd Guy Verhofstadt, arweinydd Gwlad Belg o’r grŵp ALDE, y dylid defnyddio’r UE fel peiriant twf trwy ehangu’r farchnad fewnol i farchnadoedd ynni, sector digidol, telathrebu a chyfalaf. Yr Eidal yw “sylfaen ein gwareiddiad, ein hanes, ein diwylliant a'n Ewrop,” nododd.

Galwodd Barbara Spinelli, aelod o’r Eidal o’r grŵp GUE / NGL, am “ailwampio’r Undeb yn llwyr” a “bargen newydd Ewropeaidd”. Siaradodd yn erbyn cytundeb masnach rydd yr UE-UD, gan ddweud: "Mae'n amlwg nad yw'r dogmas neo-ryddfrydol hyn wedi gweithio."

Canmolodd Philippe Lamberts, cyd-gadeirydd Gwlad Belg y Gwyrddion angerdd ac egni prif weinidog yr Eidal a mynegodd obaith o weld y rhinweddau hyn yn cael eu rhoi ar waith yn ystod yr arlywyddiaeth.

Ymosododd Ignazio Corrao, aelod o’r Eidal o’r grŵp EFDD, ar gytundeb masnach rydd yr UE-UD sy’n cael ei drafod, gan ddweud: "[Os] gall cwmnïau rhyngwladol fynd i'r llys yn erbyn llywodraethau cenedlaethol, yna byddwn ni wir wedi cyflawni'r freuddwyd fwyaf gwrthnysig ohoni globaleiddio - llywodraethau a reolir gan farchnadoedd. "

Beirniadodd Matteo Salvini, ASE o’r Eidal nad yw’n aelod o un o’r grwpiau gwleidyddol, Renzi am ganolbwyntio ar anghenion dyngarol mewn mannau eraill, wrth anghofio am y tlawd yn yr UE.

Dadl ar lywyddiaeth Gwlad Groeg

Yn gynharach ddydd Mercher, clywodd ASEau brif weinidog Gwlad Groeg, Antonis Samaras, yn cyflwyno cyflawniadau llywyddiaeth y Cyngor sy'n gadael. Cyfeiriodd Samaras at y cynnydd o ran ffurfio undeb bancio Ewrop, gwella rheolaeth ffiniau a mudo a gosod sylfeini ar gyfer swyddi a thwf.

"Gweithiodd Ewrop. Mae gan ein hundeb broblemau, ond mae ganddo'r gallu hefyd i ddatrys y problemau hynny a bwrw ymlaen," meddai Samaras. Er bod Gwlad Groeg a'r UE gyfan wedi cael eu "herio'n ddifrifol" dros y tair blynedd diwethaf, llwyddodd pobl ledled yr Undeb i ddangos undod a'r gallu i newid i ddod yn fwy cystadleuol, ychwanegodd.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd