Cysylltu â ni

EU

Mae prif lys yr UE yn clywed anghydfod ynghylch y cyn-gomisiynydd Dalli

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_76115973_dallinewafpMae pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd wedi dweud wrth brif lys yr UE fod enw da’r Comisiwn cyfan yn y fantol pan ddarganfuwyd bod aelod o Falta o’i dîm wedi ymddwyn yn amhriodol.

José Roedd Manuel Barroso yn amddiffyn ei driniaeth o'r cyn-gomisiynydd iechyd John Dalli, a adawodd ei swydd yn 2012.

Roedd Dalli cael eu cyhuddo o gysylltiadau amhriodol i lobïwyr tybaco.

hysbyseb

Dywedodd Barroso Llys Cyfiawnder yr UE fod ganddo fawr o ddewis ond i ddweud wrth Dalli i fynd.

Mae'r cyn-gomisiynydd iechyd wrth y beirniaid yn Lwcsembwrg bod ei ymddiswyddiad yn gyfystyr â diswyddo, a'i fod wedi cael ei drin yn annheg gan Barroso.

"Nid oedd yn gyfarfod, roedd yn ambush," meddai Dalli, gan gyfeirio at gyfarfod allweddol gyda Barroso ar 16 Hydref 2012. Dyna pryd y darllenodd Barroso honiadau yn ei erbyn a gynhwyswyd mewn adroddiad cyfrinachol gan asiantaeth gwrth-dwyll yr UE OLAF.

hysbyseb

"Cafodd y ffeithiau eu trin. Wnes i ddim byd o'i le," meddai Dalli wrth y llys, gan honni bod y rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd wedi'i thorri a'i fod wedi cael digon o amser i ddadlau ei achos.

Dalli yn feichus iawndal gan y Comisiwn am golli enillion. Yn ei bled i'r llys mae hefyd eisiau dirymu cais Mr Barroso am ei ymddiswyddiad a dyfarniad symbolaidd o un ewro (£ 0.80; $ 1.4) mewn iawndal am y niwed i enw da y dywed ei fod wedi'i ddioddef.

cysylltiadau tybaco

Llywydd y Comisiwn Jose Manuel Barroso yn ECJ, 7 14 GorffennafDywed Barroso (canol) roedd rheidrwydd gwleidyddol i Dalli i ymddiswyddo

Yn ôl Olaf, roedd ffrind i ddyn busnes o Falta, Mr Dalli, wedi ceisio taliad "sylweddol" gan gynhyrchydd tybaco llafar o Sweden, o'r enw snus. O dan y cynnig byddai Mr Dalli wedyn yn codi gwaharddiad yr UE ar y cynnyrch. Ar hyn o bryd dim ond Sweden sydd ag eithriad o'r gwaharddiad.

Dywedodd Olaf fod ganddo “ddarnau tystiolaeth amgylchiadol diamwys a chydgyfeiriol” yr oedd Dalli yn gwybod am ymgais honedig llwgrwobrwyo gan y dyn busnes Silvio Zammit.

Yn ei ddatganiad fel tyst yn yr achos dywedodd Barroso: "Dywedais wrth Dalli y byddai'n well iddo ymddiswyddo ar ei liwt ei hun, i glirio ei enw.

"Pe na bai'n dilyn y llwybr hwnnw, dywedais wrtho y byddai'n rhaid i mi, fel llywydd y Comisiwn, ofyn iddo ymddiswyddo yn unol ag Erthygl 17 (6) o'r Cytuniad."

Cyhuddodd Dalli o fod wedi cael "cysylltiadau rhyfedd" â'r diwydiant tybaco "y tu allan i'r Comisiwn - filoedd lawer o gilometrau y tu allan - heb i unrhyw swyddogion fod yn bresennol".

Cwestiwn o uniondeb

Dywedodd Barroso ei fod, fel cyfreithiwr, yn credu yn y rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, ond "yma rydym yn siarad am amodau gwleidyddol ... nid oedd yn ddealladwy iddo barhau".

Dywedodd nad oedd erioed wedi profi sefyllfa debyg yn ei 10 mlynedd fel llywydd y Comisiwn, gyda “honiadau difrifol yn erbyn uniondeb comisiynydd yn uniongyrchol gysylltiedig ag arfer ei ddyletswyddau”. "Ac ni phrofais erioed golled debyg o hyder!" ychwanegodd.

Dywedodd fod uniondeb y Comisiwn wedi cael ei roi mewn perygl, mewn ffordd a allai fod wedi bod mor niweidiol â'r sgandal ym 1999 a orfododd Comisiwn Jacques Santer i ymddiswyddo fel masse.

Nid oes disgwyl dyfarniad y beirniaid cyn i'r Comisiwn newydd ddod i rym ym mis Hydref.

Yn 2012 roedd Dalli yn paratoi deddfwriaeth newydd anodd yr UE - diwygiad o'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco - i wneud ysmygu yn llai deniadol. Byddai hefyd yn effeithio ar snus.

Dywedodd cynhyrchydd Tybaco Swedish Match ei fod wedi cael cais i dalu ewro 60m (£ 49m; $ 79m), ac yn gyfnewid byddai'r comisiynydd dŵr i lawr y ddeddfwriaeth newydd.

Roedd Dalli disodlwyd ym mis Tachwedd 2012 gan wleidydd Malta gyd Tonio Borg.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd