Cysylltu â ni

EU

Barn: Mogherini vs 'Diwedd Hanes'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mogherini_la_pi_giovane_alla_farnesina_l_addio_di_bonino_ringrazier_gli_amici-0-0-392393Gan Anna van Densky, 
Brwsel, 15 Gorffennaf
Mogherini ... Mogherini ... Mogherini - mae'r enw yn yr awyr yng nghoridorau aerdymheru hermetig Brwsel ... a yw hi i fod yn Uchel Gynrychiolydd nesaf polisi Tramor ac Amddiffyn yr Undeb Ewropeaidd? 
Yn rhedwr blaen, ei chydweithwyr y mae diplomyddion yr UE yn honni, mae Federica Mogherini o’r Eidal yn ymgeisydd cymwys a chadarn, ond yma rydyn ni’n dod at gyrion dyfroedd muriog gwleidyddiaeth Brwsel - yma, y ​​gorau byth yn ennill.
Yn enwog am eu 'penchant for grey', mae arweinwyr y 28 aelod-wladwriaeth yn tueddu i ddewis rhywun sydd â llai o gymhwysedd cymeriad a charisma. Yn draddodiadol, dylai enillydd safle uchel gamu allan o'r anhysbys - cwningen allan o het. Er nad oes ganddo mantels porffor a mwg simnai, mae'r lleoliad yn agos o ran arddull a theimlad - ar noson 15 Gorffennaf, neu yn oriau mân 16 Gorffennaf, fel sydd wedi digwydd yn achlysurol, pan fydd yr arlywyddion a'r prif weinidogion yn llafurio i eni rhywbeth arbennig, gan gymryd mwy o amser mewn ymdrech enfawr i gynhyrchu'r canlyniad gorau posibl - yna bydd y mynydd yn esgor ar lygoden. Unwaith eto. Fel unwaith ar y wawr, camodd ardystiwr Mister X, yn y llun gan ei gyfoeswyr fel 'clerc banc gradd isel' i'r amlwg, gan adrodd araith bren, a ymddangosodd yn ei boced ar hap.
Neu obsucre blushing rhywun nad yw byth yn brin o eiriau yn ei hiaith frodorol, ond yn gwybod sero am unrhyw rai eraill ... sero. Mae hwn yn symbol hud yr UE - gwacter, elfen allweddol wrth ddeall bywyd sefydliadol, gyda biwrocratiaid yn argyhoeddedig ein bod yn byw ar 'ddiwedd hanes'.
Ganwyd yr union gysyniad hwn ym meddwl apparatchik yr UE a’r athronydd Ffrengig Alexandre Kojève, a oedd yn credu bod personoliaethau-fel-arweinwyr yn chwerthinllyd ac yn hen ffasiwn, yn perthyn i gyfnodau eraill, a ddinistriwyd yn Waterloo yng Ngwlad Belg. Mae'r sefydliadau mor bwerus fel bod eu harweinwyr yn ddiangen i wneud i'w mecanweithiau weithio, gan gynhyrchu rheoliadau a chyfarwyddebau, penderfyniadau a chasgliadau sy'n cwympo fel eirlithriad ar bennau trethdalwyr Ewropeaidd.
Yn yr ystyr hwn, bydd penodi Mogherini yn golygu mwy o her i'r cysyniad 'diwedd hanes', lle nad oes lle i bersonoliaethau. Mae anghydfod nwy South Stream a'r wrthblaid Pwylaidd-Baltig, sydd ag obsesiwn â'r hen ffantasi gwrth-Russsaidd, ac sy'n awyddus i wrthod ei phenodiad, yn eilradd i'r prif gysyniad - bod 'cymeriadau' wedi'u gwahardd.
Bydd Federica Mogherini fel diplomydd gorau yn yr UE yn golygu llawer mwy na gwthio unrhyw anghydfod nwy. Nid yw hanes yn dod i ben, Monsieur Kojève! Mae Ewropeaid yn colli eu personoliaethau mor wael.
Fodd bynnag, efallai na chlywir byth brwydr y dinesydd am arweinydd yn null cyfnodau'r gorffennol pan na safodd hanes, ei falu yn erbyn arwynebau gwydr enfawr adeiladau sefydliad yr UE - haid o UFOs daear yng nghanol coblyn Brwsel- strydoedd a pharciau caregog.
Efallai y byddai rhywun yn beio Mogherini am gefnogaeth piblinell Ffrwd De Rwseg neu adeiladu Hermitage Rastrelli - Palas Gaeaf y tzars Rwsiaidd. Neu hyd yn oed y capeli Kremlin a adeiladwyd yn yr Eidal - un o lawer o nicetïau Eidalaidd i Rwsiaid.
Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â'r gêm bai: yn syml, nid oes lle i bersonoliaeth yn niwedd hanes Brwsel. Merch i cinéaste Eidalaidd, dealluswr sydd wedi'i swyno gan Pablo Neruda, yw Brwsel mewn gwirionedd y lle iawn ar gyfer Federica Mogherini?
"Someday, yn rhywle - yn unrhyw le, yn ddi-ffael, fe welwch chi'ch hun, a gall hynny a dim ond hynny fod yr awr hapusaf neu chwerwaf yn eich bywyd." A fydd yn fwy o flas chwerw i Federica?

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd