Cysylltu â ni

EU

Grŵp S&D: 'Mae gan etholiad Juncker yn gam anghildroadwy i ddemocratiaeth Ewropeaidd a rhaglen yr UE yn y dyfodol stamp S&D clir bellach'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gianni-pittellaAr 15 o Orffennaf, Jean-Claude Juncker ei bleidleisio llywydd y Comisiwn Ewropeaidd nesaf gyda mwyafrif o bleidleisiau 422 o Aelodau Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

Wrth sôn am ganlyniad yr etholiad, Llywydd Grŵp S&D Gianni Pittella (llun): "Ar ran y Grŵp S&D rwy'n llongyfarch Jean-Claude Juncker ar ei ethol yn llywydd nesaf Comisiwn yr UE. Mae ein grŵp wedi cefnogi Mr Juncker yn y bleidlais hon ac yn ystod y broses ers etholiadau Senedd Ewrop, yn seiliedig ar ein haddewid i parchu pleidleisiau dinasyddion dros y 'Spitzenkandidaten' wrth ethol llywydd newydd y Comisiwn. 

"Rydyn ni wedi gweld chwyldro bach yn Ewrop yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, lle mae ein grŵp wedi chwarae rhan ganolog. Rydyn ni wedi rhoi'r bobl yn gyntaf ac wedi parchu eu pleidleisiau."

hysbyseb

O ran rhaglen bolisi'r UE yn y dyfodol, ychwanegodd Pittella: "Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae ein grŵp wedi cynnal trafodaethau dwys gyda Mr Juncker. Mae'n amlwg bod gan y rhaglen a gyflwynodd heddiw stamp S&D ac rydym yn falch o'n dylanwad wrth sicrhau ei bod yn llawer yn decach ac yn fwy cytbwys yn gymdeithasol na'r cynlluniau gwreiddiol. 

"Fe wnaethom gyflwyno sawl gofyniad sydd bellach yn rhan o gynllun gweithredu’r UE, gan gynnwys cynllun buddsoddi € 300 biliwn erbyn mis Chwefror 2015, ail-lansiad ar gyfer diwydiant Ewropeaidd, Gwarant Ieuenctid Ewropeaidd wedi’i gryfhau, isafswm cyflog ledled Ewrop, ffocws parhaus. ar wasanaethau cyhoeddus, strwythur mwy democrataidd i ddisodli'r troika, y frwydr yn erbyn osgoi talu treth a chyflwyno treth trafodion ariannol.

"Ar ben hynny, cymerwyd ein galwad am undod a gweithredu Ewropeaidd ar bolisi lloches a mewnfudo, yn ogystal â'n galw am weithredu Ewropeaidd mwy cydunol ar bolisi tramor. Yn olaf, mae diwygio'r Gyfarwyddeb Postio Gweithwyr wedi bod yn un o'n allwedd galwadau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i ymladd yn erbyn dympio cymdeithasol. " 

hysbyseb

Gorffennodd trwy alw am weithredu o ddifrif i ddisodli cyni â mwy o undod yn Ewrop: "Mae mwy i'w wneud o hyd. Mae angen i ni weld cynllun clir i gyflwyno mwy o hyblygrwydd yn y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf ac rydym yn annog yr Arlywydd Juncker i fyw hyd at ei addewid i benodi aelod o'r teulu S&D fel y comisiynydd materion economaidd ac ariannol. Yn olaf, mae angen i ni roi'r Gyfarwyddeb Absenoldeb Mamolaeth yn ôl ar frys er mwyn sicrhau mwy o ddiogelwch i fenywod a dynion pan fyddant yn dewis cychwyn teulu. 

"Ni fydd ein grŵp yn rhoi siec wag i Mr Juncker a'i gomisiynwyr yn y dyfodol. Roedd hwn yn gam hanfodol cyntaf fel y gall Mr Juncker nawr sefydlu ei dîm. Byddwn yn gwylio'n ofalus yn ystod y misoedd i ddod ac yn y gwrandawiadau olaf yn Tachwedd i sicrhau bod yr Arlywydd Juncker yn rhoi ei addewidion ar waith. "

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd