Cysylltu â ni

EU

Sylwadau gan yr Arlywydd Barroso yn dilyn cyfarfod arbennig o'r Cyngor Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

BarrosoBrwsel, 17 Gorffennaf 2014

"Mae Llywydd y Cyngor Ewropeaidd eisoes wedi cyflwyno prif gasgliadau'r Uwchgynhadledd hon. Byddaf yn cyfyngu fy sylwadau i'r materion y cefais yr achlysur i adrodd i'r Cyngor Ewropeaidd arnynt. Mae'n bwysig bod y Comisiwn Ewropeaidd yn ei ddilyn yn uniongyrchol, sef gweithredu y Cytundeb Cymdeithas gyda'r Wcráin - gan gynnwys y DCFTA - a hefyd y trafodaethau tairochrog ynni a'r sefyllfa ynni, sef ynghylch effaith yr argyfwng rhwng Rwsia a'r Wcráin ar Ewrop.

“Rwyf wedi diweddaru’r Cyngor Ewropeaidd ar y trafodaethau tairochrog ar weithredu’r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Wcráin.

hysbyseb

"Fel y gwyddoch, rwyf wedi cynnig beth amser yn ôl i sefydlu proses o ymgynghori ynghyd â'r Arlywydd Poroshenko a'r Arlywydd Putin ar rai pryderon rheoleiddio - safonau rheoliadau technegol neu fesurau misglwyf - rhai pryderon a fynegwyd gan Rwsia sy'n ymwneud â gweithredu o'r DCFTA. Yn y cyfarfod a drefnwyd gennym yma ym Mrwsel, gwnaethom benderfynu sefydlu proses ymgynghori i ddod o hyd i atebion ar gyfer y materion hynny.

"Byddwn yn cael y cyfarfod nesaf ar lefel wleidyddol ar 12 Medi i adolygu casgliadau'r arbenigwyr a mynd i'r afael â'r pwyntiau sy'n weddill. Ar yr ochr Ewropeaidd, y Comisiynydd De Gucht, y comisiynydd masnach, sy'n cynrychioli'r Undeb Ewropeaidd, sy'n cwrdd â'r gweinidogion o'r Wcráin ac o Rwsia.

"Mae'r cyflenwad ynni i'r Wcráin yn faes pryder pellach. Ar hyn o bryd, mae'r Wcráin yn diwallu ei anghenion nwy cyfredol o ffynonellau domestig a chyflenwyr amgen, ac mae'r Comisiwn hefyd yn galluogi llifoedd gwrthdroi nwy o aelod-wladwriaethau'r UE. Rydym wedi gwneud rhai cynigion a nawr maen nhw'n gweithio.

hysbyseb

"Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda'r partïon, sef yr Wcrain a Rwsia, yn ceisio dod â nhw at y bwrdd trafod i sicrhau bargen ar gyflenwadau nwy. Mae Is-lywydd y Comisiwn a'r Comisiynydd Ynni Oettinger wedi cynnal trafodaethau gyda Gweinidog Rwseg ac yn gweithio i ailgychwyn y trafodaethau cyn gynted â phosibl.

"Mae'r Comisiwn hefyd wedi lansio ymarfer prawf straen i wirio gwytnwch ein systemau ynni i wahanol senarios o darfu rhannol neu lwyr ar y cyflenwad nwy i'r Wcráin a thrwyddo. Byddwn yn barod i adrodd ar ganfyddiadau'r ymarfer cyn Hydref Ewropeaidd Cyngor.

"Rwyf hefyd wedi ailadrodd fy neges i holl Benaethiaid Gwladol a Llywodraeth yr Undeb Ewropeaidd ar bwysigrwydd bod yr UE yn cynnal ei undod dull gweithredu. Mae ein polisi o gryfhau diogelwch ynni Ewrop a lleihau dibyniaeth allanol yn gofyn am dryloywder a pharch at ein marchnad fewnol. rheolau.

"Y flaenoriaeth bwysig arall yw helpu i gael economi Wcráin yn ôl ar y trywydd iawn a mynd ar drywydd y diwygiadau angenrheidiol. Cadarnhaodd y cyfarfod Lefel Uchel ar gydlynu a gweithredu'r gefnogaeth ryngwladol a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf, a gynhaliwyd yma ym Mrwsel gan y Comisiwn, ein penderfyniad. Byddwn yn parhau i sefyll wrth yr Wcrain a gweithio, gyda chymorth y Grŵp Cymorth a sefydlwyd gennym, i ddenu mwy o fuddsoddiad cyhoeddus a phreifat i ailgychwyn yr economi.

"Felly dyma'r prif bwyntiau yr wyf wedi'u trafod, yng nghymwyseddau'r Comisiwn, heddiw yn y Cyngor Ewropeaidd. Y materion eraill y soniodd yr Arlywydd Van Rompuy amdanynt eisoes."

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd