Cysylltu â ni

EU

Lithuania i fabwysiadu ewro ar 1 2015 Ionawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

litaseurasbfl-51c4244b80571Ar 23 Gorffennaf, mabwysiadodd y Cyngor 1 benderfyniad yn caniatáu i Lithwania fabwysiadu'r ewro fel ei arian cyfred. Bydd y penderfyniad yn ehangu ardal yr ewro i aelod-wladwriaethau 19, gan gynnwys pob un o'r tair talaith Baltig, ac yn rhoi mwy na phum mis i Lithwania baratoi ar gyfer y newid.

Mabwysiadodd y Cyngor reoliadau hefyd yn gosod cyfradd trosi barhaol ar gyfer litas Lithwania i'r ewro, ac yn addasu rhai darpariaethau technegol. Mae'r gyfradd trosi wedi'i gosod ar 3.45280 litas Lithwaneg i'r ewro, sy'n cyfateb i gyfradd ganolog gyfredol y litas ym mecanwaith cyfradd gyfnewid yr UE. Cyhoeddir nodiadau a darnau arian Ewro yn Lithwania ar 1 Ionawr 2015.

"Nid yw mynediad Lithwania i deulu'r ewro yn ddigwyddiad hanfodol i'r wlad bartner hon, ond mae o bwys mawr i ardal yr ewro gyfan," meddai Sandro Gozi, ysgrifennydd gwladol materion Ewropeaidd yr Eidal ac arlywydd Cyngor yr UE. "Mae'n arddangosiad o atyniad parhaus y prosiect arian sengl a'i berthnasedd ar gyfer dyfodol ein cymuned."

hysbyseb

"Mae ymdrechion cyson Lithwania wedi talu ar ei ganfed: heddiw mae ardal yr ewro wedi agor y drws i ni," meddai Algirdas Butkevičius, prif weinidog Lithwania. "Mae mabwysiadu'r ewro wedi bod yn gam strategol Lithwania, wedi'i ystyried yn economaidd ac yn wleidyddol, i feithrin twf economaidd cenedlaethol. Bydd esgyniad Lithwania i'r arian sengl Ewropeaidd yn cryfhau Undeb Economaidd ac Ariannol yr UE. Mae integreiddiad ewro dyfnach yn golygu mwy o ddiogelwch fel wel. "

Ar hyn o bryd mae gan ddeunaw o 28 aelod-wladwriaeth yr UE yr ewro fel eu harian cyfred. Cyflwynwyd arian papur a darnau arian Ewro: - ar 1 Ionawr 2002 yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, Iwerddon, yr Eidal, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Awstria a'r Ffindir; - ar 1 Ionawr 2007 yn Slofenia; - ar 1 Ionawr 2008 yng Nghyprus a Malta. - ar 1 Ionawr 2009 yn Slofacia; - ar 1 Ionawr 2011 yn Estonia; - ar 1 Ionawr 2014 yn Latfia. Yng nghyfarfod y Cyngor ar 20 Mehefin, mabwysiadodd aelod-wladwriaethau ardal yr ewro argymhelliad o blaid Lithwania yn ymuno â'r undeb arian cyfred yng ngoleuni adroddiadau gan y Comisiwn a Banc Canolog Ewrop (ECB).

Croesawodd y Cyngor Ewropeaidd ar 27 Mehefin y ffaith bod Lithwania wedi cyflawni'r holl feini prawf cydgyfeirio a nodwyd yng nghytuniadau 3 yr UE ac wedi cymeradwyo cynnig y Comisiwn iddo ymuno â'r ewro. Rhoddodd yr ECB farn ffafriol ar 14 Gorffennaf, Senedd Ewrop ar 16 Gorffennaf. Mae adroddiadau dwy flynedd gan y Comisiwn a chan yr ECB yn asesu parodrwydd aelod-wladwriaethau nad ydynt yn ewro i fabwysiadu'r ewro. Mae'r adroddiadau diweddaraf, a gyhoeddwyd ar 4 Mehefin, yn cadarnhau bod deddfwriaeth Lithwania yn gydnaws â darpariaethau cytuniad yr UE ac â statud system banciau canolog Ewrop. Maent yn cadarnhau'r cynnydd a wnaed gan Lithwania wrth gyflawni'r meini prawf cydgyfeirio - sef sefydlogrwydd prisiau, sefyllfa gyllidebol y llywodraeth, sefydlogrwydd cyfraddau cyfnewid a chyfraddau llog tymor hir - a sawl ffactor arall.

hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd